NKT Holding

Hæver stop-loss og målkursen på NKT

Hæver stop-loss og målkursen på NKT

NKT er brudt igennem målkursen 215 og derfor hæves den til 250 og stop-loss hæves til 190. Aktien ligger i en stigende trendkanal, og det har stået på siden slutningen af marts. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Afkastet i den danske portefølje år til dato er 19,5 pct., mod […]

Læs mere
Nordpor.

Holder væksten?

Det store spørgsmål er jo, om væksten kan holde. Ellers vil man se en opbremsning i væksten de kommende måneder. Den mulige opbremsning i væksten i den internationale økonomi skaber øget uro på de finansielle markeder. Jyske Bank overraskede markedet med regnskabstal for hele året over en måned før tid. Tallene viste en positiv udvikling […]

Læs mere
C20 indekset.

Rente forhøjelse – tak

Markedsdeltagerne spejder fortsat efter en renteforhøjelse mens Verdensbanken og IMF advarer den amerikanske nationalbank i at hæve rente da det kan svække væksten globalt.

Læs mere
ConCordia

Grækenland igen og nu Kina

Grækenland er fortsat i fokus for finder landet en løsning? Det er spørgsmålet alle stiller sig selv i disse dage. I denne uge har Kina også været i fokus med aktier, der pludselig er faldet med 50 pct., hvilket har overrasket markedet. Endvidere er der stramninger på vej i udlånsmarkedet, hvilket også kan bremse væksten. […]

Læs mere
C20-indekset på ugebasis.

Markedet står stille

De internationale markeder arbejder fortsat med at konsolidere sig i de psykologiske vigtige niveauer. De amerikanske og europæiske indeks står stille, og det skyldes en opbremsning i økonomien i USA krydret med udviklingen i Grækenland.

Læs mere