Holder væksten?

Det store spørgsmål er jo, om væksten kan holde. Ellers vil man se en opbremsning i væksten de kommende måneder. Den mulige opbremsning i væksten i den internationale økonomi skaber øget uro på de finansielle markeder.

Jyske Bank overraskede markedet med regnskabstal for hele året over en måned før tid. Tallene viste en positiv udvikling i indtjeningen. Det fik aktiekursen til at stige med 7,3 kr. og aktien lukkede i 284,9. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis efter stigningen i aktiekursen. Der er endnu ikke etableret et købssignal på ugebasis.

RTX kunne i deres kvartalsregnskab fremvise en vækst i omsætningen fra 76,7 mio. kr. til 91,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 19,6 pct. EBT resultat faldt tilbage fra 12,7 mio. kr. til 12.6 mio. kr. Grunden til det lidt svagere resultat i RTX skyldes fratrædelsesomkostninger i forbindelse med opsigelsen af direktøren. De stigende ordrebøger betyder, at man har ansat flere. De stigende valutakurser gør det dyrere at drive selskabets forretning i Hong Kong og USA. Endvidere har man øget forskning og udviklingsomkostningerne.

Teknisk har aktien testet modstandsniveauet 100 og er blevet afvist alle tre gange og nærmeste støtteniveau er ved 80 og herefter ved 70. Der er etableret en bund i Momentum på månedsniveauet, hvilket indikerer, at man skal have aktien på kandidatbænken.

TDC fremlagde onsdag morgen en ny strategi, der skal øge kundetilfredsheden og generering af pengestrømme. Man ændrer udbyttebetalingen for 2015 og udbetaler ikke yderligere udbytte for regnskabsåret 2015. TDC nedskriver den danske forretning med 4,6 mia. kr. Men efter 2016 forventer TDC en forbedring i indtjeningen og vil igen udbetale et udbytte på 1 kr. pr. aktie. Faldet i TDC-aktien betyder, at aktien er i kapitulationsfasen. Teknisk er aktien bombet tilbage til 2009. Den spekulative investor kan samle op her.

NNIT leverer et regnskab, der viste vækst i omsætningen men indtjeningsmargin faldt. Endvidere satte man forventningerne til årets resultat ned, hvilket satte sig i aktien og gav et mindre tilbagefald. Men tendensen er fortsat stigende og der er købssignal i Bollinger og Parabolic på ugebasis.

Nye købssignaler er dukket op i markedet efter korrektion. NKT Holding har fået købssignal og aktien tester modstandsniveauet 380, som blev testet tilbage i oktober/november. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Den kommende uge byder på en række regnskaber. Tirsdag er det Danske Bank, Coloplast, IC Group og Össur. Onsdag er det Novo Nordisk og Skjern Bank. Torsdag er det Gabriel og fredag er det TDC.

Össur bevæger sig fortsat vandret i niveauet 21-25. Der er divergens mellem Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis, idet førstnævnte er i køb og sidstnævnte er i salg. Torsdag lukkede aktien med et fald på 0,9 pct., hvilket har givet et ny købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet.

Novo Nordisk bevæger sig fortsat vandret i niveauet 360-400. Signalmodellen Bollinger er i salg på ugebasis. Momentum er faldende på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 360 og herefter i niveauet 340.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20 bevæger sig fortsat vandret i niveauet 900-1000. Bollingerkanalen er i salg på ugebasis og de glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt, og der vil blive etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Der er en faldende tendens i indikationsmodellerne på ugebasis. RSI og Momentum toppede begge i december. RSI har ramt niveauet 50, hvilket er neutral zone. Bryder kursen igennem støtteniveauet 900, så er næste støtteniveau ved 820. Nærmeste modstandsniveau er ved 1000 og herefter i niveauet.

DK Portefølje
Hold fast i aktierne. SAS, TDC, Torm og William Demant er sat på salgslisten. Overvejer køb af Royal Unibrew eller Ambu.

DKPort

Nordisk Portefølje

Trelleborg overvejer et frasalg eller en børsnotering af deres forretning Vibracoustic som de ejer sammen med Kapitalfonden KKR. Elekta, Novozymes og Swedol er på salgslisten.

Nordpor.

Markedet driller deltagerne
Boligsalget kunne i december fremvise en vækst, hvilket er positivt for en boliginvestering, da det er en stor beslutning og udgør også en stor del af formuen hos mange mennesker. Antallet af nytilmeldt ledige falder, hvilket er positivt for væksten.

McDonalds satsning på morgenmadsprodukter har givet selskabet et indtjeningsløft. Stigningen i aktien startede i begyndelsen af september og er fortsat frem til december, hvorefter aktien er begyndt at konsoliderer sig i niveauet 114-120. Det har givet en divergens mellem MACD, der er faldet tilbage og RSI som stiger. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens, hvilket indikerer, at aktien skal yderligere op de kommende måneder.

Den kommende uge byder på regnskab fra Google(Alphabet), Exxon mobil, Pfizer, Merck, Philip Morris samt GlaxoSmithKline.

Dow Jones
Dow Jones

Dow Jones Industrial er stadig i niveauet 16.000, og indekset har nu været i det niveau i 3 uger. RSI har ramt niveauet 32 og tendensen er fortsat faldende. Momentum er ligeledes i en faldende tendens på ugebasis. Bollingerkanal har nu været i salg i 7 uger. Nærmeste modstandsniveau er ved 16.600 og herefter i niveauet 17.000.

S&P 500
S&P 500

S&P 500 holder fast i støtteniveauet 1900. Faldet i indekset har sendt RSI under 35 på ugebasis. Momentum har etableret en bundformation og er stigende. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1950 og herefter i niveauet 2000. For at bryde den faldende tendens skal indekset op over den gamle top i niveauet 2100.

Nasdaq
Nasdaq

Nasdaq Composite holder fast i støtteniveauet omkring 4500-4600. Indekset har fortsat et ”gap” i niveauet 4926,73-4999,07. De glidende gennemsnit har etableret ”Death Cross” på ugebasis. De to indikationsmodeller RSI og Momentum har etableret en bundformation og det er på trods af  den faldende tendens, man har oplevet i Apple den seneste tid. Nærmeste modstandsniveau er ved 4800. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Nikkei stiger

Det japanske marked har etableret en bundformation i niveauet 16.500 og fredagens stigning i markedet har givet et købssignal på dagsniveauet. Der er etableret en bundformation i Momentum og RSI på ugebasis. RSI er hoppet fra 13 til 19 på en uge. Den samme vending har man set i Momentum på ugebasis. MACD er fortsat faldende på ugebasis.

Nikkei
Nikkei

Momentum på månedsniveauet peger fortsat nedaf.
Strategi: Afvent udviklingen.

S30
S30

OMX S30 fandt en bund i niveauet 1300 i første omgang og har etableret en stigende tendens på dagsniveauet. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” På ugebasis er fortsat et salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic, og kursen skal igennem 1400-1425, før den faldende tendens bliver brudt. Momentum og RSI er har etableret en bundformation og stiger, mens MACD fortsætter den faldende tendens på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1400 og herefter i niveauet 1450. Nærmeste støtteniveau er ved 1300.
Strategi: Afventer klar trendvending

HIQ på ugebasis
HIQ på ugebasis

HIQ international fortsætter i den stigende trendkanal, som blev etableret oktober 2014. I forbindelse med uroen i markedet er aktien faldet tilbage og har testet det lange glidende gennemsnit som støtteniveau, som i første omgang har modstået testen. Stigningen i kursen de sidste par dage har trukket Parabolic i køb. Der er etableret en bundformation i alle tre indikationsmodeller på ugebasis MACD. Momentum og RSI på ugebasis. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 52, så anbefales der køb i aktien.

DAX 30
DAX 30

Frankfurt, Dax 30 er igen over 9600, og der er etableret en bundformation på ugebasis i Momentum. Bollingerkanalen har etableret et købssignal på dagsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 9500 og nærmeste modstandsniveau er ved 10.000 og herefter i niveauet 10.800, hvor der stadig er et åbent ”gap”. Momentum på månedsniveauet fortsætter den faldende tendens, hvilket indikerer, at man fortsat skal passe på. RSI er under 30, hvilket indikerer, at en rebound kan være på vej.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Er der Momentum nok i NKT?

NKT tester modstandsniveauet 380, og der er en positiv tendens i Momentum på både uge- og månedsniveauet. RSI er kommet over 60 på ugebasis. MACD har været i en stigende tendens siden juni/juli. Stigningen i kursen de sidste par dage betyder, at den faldende tendens er brudt og de glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” på ugebasis. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er gået i køb på ugebasis. Første modstandsniveau er ved 410 og herefter i niveauet omkring 440-450.

NKT Holding på ugebasis
NKT Holding på ugebasis.

NKT Holding er et af de få konglomerater tilbage på børsen og rygterne i sidste uge gik på, at kabelforretningen skulle sælges. NKT har i første omgang afvist disse rygter.

De to hovedforretningsområder er kabel- og rengøringsmaskiner samt to mindre selskaber indenfor lysledere.

Det seneste kvartalsregnskab viste en negativ vækst i NKT Cables på 12 pct. Det var specielt projektsalget, der oplevede et fald. Omsætningen gik fra 2,3 mia. i 2014 i regnskabet for 3. kvartal til 2,1 mia. kr. i 2015. EBIT ramte 6 mio. kr. mod 20 mio. kr. i 2014.

I Nilfisk forretningen var det den amerikanske forretning, som oplevede tilbagefald på godt 3 pct., mens der var vækst på 12 pct. i Asien og 4 pct. i Europa, Afrika og Mellemøsten. EBIT steg med 5 mio. kr. til 93 mio. kr. og omsætningen landede på 1,7 mia. kr. mod 1,5 mia. kr. året før i samme periode.

Fundamental-modellen indikerer fortsat en fair pris i niveauet 420-440, hvilket giver et potentiale på 14,6 pct.

 

Ambu leverer et godt kvartalsregnskab

Ambu har været i gang med en transformation de sidste par år. Væk fra projektsalg med båre og halskraver, som tidligere hovedområde over til salg af patientovervågningssystemer og iltmasker. Omsætningen i 1. kvartals gik fra 388 mio. kr. til 462 mio. kr. og resultat før skat blev på 44 mio. kr. mod 11 mio. kr. året før. Der er vækst i Europa og USA, mens resten af verden oplever et tilbagefald i den organiske vækst. For hele året forventer Ambu en vækst i omsætningen på 9-11 pct. og et EBIT-margin på 14-15 pct.

Ambu på ugebasis
Ambu på ugebasis

Teknisk har Ambu bevæget sig vandret i niveauet 180-210, og det har stået på siden august i år. Det har påvirket Momentum, der på månedsniveauet har været i en faldende tendens siden slutningen af maj. Efter testen af 175-180 i januar så er Momentum. MACD og RSI begyndt at stige igen. Holder den stigende tendens, så bliver etableringen af ”Death Cross” ikke til noget.

Med denne uges stigning er der etableret et nyt købssignal i Parabolic, mens kursen skal over 214 før Bollingerkanalen etablerer et købssignal. Nærmeste modstandsniveau er ved 240. Anbefaler at man afventer brud af 212. 

 

Ny trends i guldet

Guldet fandt en bund i niveauet 1050 og har etableret en stigende tendens. Stigningen har fået Bollingerkanalen til at etablere et købssignal for 4 uger siden. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt og det samme er det lange glidende gennemsnit. Stigningen trækker op i Momentum og RSI på ugebasis, hvilket indikerer, at der er en positiv tendens i guldet. Man bør overveje at investere i en guldvirksomhed. Det kunne også indikere, at markedsdeltagerne måske er lidt mere nervøse end tidligere.

EUR/USD bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1,07-1,09. Der har været en stigende tendens de sidste par dage, så nu bliver niveauet 1,09 testet som modstand.

NOK/DKK er steget i takt med olieprisen er blevet løftet i denne uge og har ramt niveauet 79,5. Nærmeste modstandsniveau er ved 81, som blev testet i november/december i år. Stigningen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

SEK/DKK bevæger sig vandret i niveauet 80-81. Der er divergens mellem Parabolic og Bollingerkanalen på ugebasis. Der er en faldende tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Forventer en fortsat svag svensk krone.

Metalvaremarkedet stiger som følge af stigningen i olieprisen.

Flere landbrugsprodukter oplever en svagt stigende tendens blandt andet i sojaolie og i sukkeret. Det kan være med til at hive inflationen op på langt sigt.

Olie.
Olie.

Brent Spot prisen holder sig over 30 dollar og fortsætter den stigende tendens, vil det få Bollingerkanalen til at etablere et købssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Der er en positiv tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation.

 

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.