Ansvarsfraskrivelse

Indhold på aktieraadet.dk er til information – ikke rådgivning.

aktieraadet.dk stiller gratis nyheder og information om aktier og investering til rådighed for brugerne.

aktieraadet.dk yder IKKE investeringsrådgivning. Alt indhold, nyheder, analyser, data m.m. er alene beregnet til almindelig oplysning og kan aldrig stå alene som grundlag for en eller flere investeringsbeslutninger. Det tilrådes at søge alternative informationer og oplysning og evt. kvalificeret rådgivning hos en finansiel rådgiver.

aktieraadet.dk kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siten – uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte.

aktieraadet.dk er ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af brugen af aktieraadet.dk, arkiv, analyser m.m. herunder alle relaterede abonnementsprodukter eksempelvis BørsUdsigten og Aktiemagasinet DK TRENDS.

Med tab menes at aktieraadet.dk under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for brugen af aktieraadet.dk det kan være i forhold til kontraktbrud, uagtsomhed eller anden form for tab, driftstab, indtægtstab, tabt forretningsmulighed, indirekte skade eller tab m.v. aktieraadet.dk kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes.

Indholdet på aktieraadet.dk er alene tænkt som generel information og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning. aktieraadet.dk påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på andre internetsider, som det er muligt at linke til.

aktieraadet.dk er ikke et autoritativ medie, og fortolkninger af nyheder, begivenheder m.m. kan være udtryk for en subjektiv holdning.

aktieraadet.dk indeholder informationer og links til trediepart.

aktieraadet.dk opdaterer og vedligeholder løbende siten og hvad der med rimelighed kan forlanges for at sikre at oplysninger og informationer er korrekte og valide. aktieraadet.dk kan ikke garantere at det er tilfældet. Bl.a. grundet leverance af indhold og data fra trediepart. Brug af aktieraadet.dk foregår derfor på brugerens eget ansvar og risiko.

aktieraadet.dk kan endvidere ikke pådrages erstatningsansvar for skader på hardware eller software, som opstår som følge af brug af siden.

For så vidt angår debatforum skal det bemærkes, at de indlagte oplæg, spørgsmål og kommentarer alene er et udtryk for brugernes umiddelbare og subjektive opfattelse af et givent emne, sådan som det fremlægges af debatholder.
Derfor og af samme årsag kan der ikke efterfølgende rejses et erstatningskrav mod aktieraadet.dk.

På hjemmesiden –aktieraadet.dk – er der indeholdt bannerannoncer, sponsoreksponering og links m.m. til eksterne hjemmesider, samarbejdspartnere og co-brandede web-sites. Formålet er at give brugeren en nem og hurtig adgang til relaterede oplysninger og tjenester, som kan være nyttige eller interessante for brugeren af aktieraadet.dk.

Indhold og oplysninger for varer, services eller tjeneste-ydelser er alene disse virksomheders og partneres ansvar. aktieraadet.dk godkender ikke og er ikke involveret disse hjemmesiders indhold. Det er alene brugerens eget ansvar og risiko. aktieraadet.dk kan der for ikke gøres ansvarlig for skade eller tab som følge af brugen og benyttelsen af sådanne web-sites.

aktieraadet.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skade, som følge af brugen og tilgang til npinvestor.dk – som indeholder virus eller er blevet ændret, forvrænget i ond hensigt.

Senest opdateret: 21. december 2014

Registrering og behandling af personlige oplysninger på aktieraadet.dk

aktieraadet.dk er underlagt dansk og europæisk lov.
Når du besøger og bruger aktieraadet.dk indsamles oplysninger om alle besøg på hjemmesiden aktieraadet.dk

aktieraadet.dk indsamler oplysningerne i henhold til gældende dansk lovgivning. Formålet med indsamlingen af information sker dels for at sikre brugerens anvendelse afaktieraadet.dk bedst muligt og dels for at optimere sitets indhold og services.

Der indsamles information på to niveauer – via personligt indtastede brugeroplysninger og via cookies.

Nedenfor kan du finde en nærmere beskrivelse af hvilken information der indsamles og hvordan informationen anvendes.

Typen af information

Hvad registreres

Når du besøger aktieraadet.dk registrerer og indsamles information om besøget. Informationen indsamles på følgende måder:

  • Personligt indtastede informationer
  • Cookies
Personlige oplysninger

Det er helt gratis at anvende aktieraadet.dk. Der indsamles kun personlige oplysninger når man f.eks. tilmelder sig vores nyhedsbreve, køber et abonnementsprodukt eller i forbindelse med konkurrencer m.m.

Nyhedsbrev

Ved tilmelding af nyhedsbrev beder vi kun om det mest nødvendige i form af en e-mail og navn.

Oplysninger afgivet ved bestilling af nyhedsbreve bruger vi til at kommunikere direkte til dig som bruger og målrette kampagner og annoncer i nyhedsbrevet.

Abonnement, tjenester og Konkurrencer

Ved køb af en vare, abonnement på en af aktieraadet.dks abonnementstjenester og/eller ved tilmelding til forskellige typer af konkurrencer, beder vi om personlige oplysninger som er de mest basale såsom navn, adresse, by, etc., og der kan desuden være tale om oplysninger om køn, alder, uddannelse, om du abonnerer på andre produkter fra aktieraadet.dk etc.

Hvad sker der med informationerne?

Alle informationer opbevares afaktieraadet.dk. Oplysningerne opbevares så længe det er muligt i hht. gældende lovgivning for løbende at kunne sende tilbud, informationer og invitationer til arrangementer m.m.

Der udleveres ingen informationer og oplysninger om den enkelte bruger/kunde/abonnent til trediepart. De generelle oplysninger bruges til at beskrive profilen af aktieraadet.dks brugere overfor annoncører og til at yde en bedre service til abonnenterne hos aktieraadet.dk (DK TRENDS og BørsUdsigten).

Cookies
Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil som placeres i din internetbrowser. Filen indeholder ingen oplysninger af personlig art eller karakter. De informationer som kommer retur er helt anonyme.

Alle der besøger aktieraadet.dk modtager automatisk en eller flere cookies som placeres i den anvendte internetbrowser hvorefter besøget på aktieraadet.dk og anvendelsen af sitet kan registreres.

Mange internetbrowsere giver mulighed for at slette, blokere eller advare om at en cookie er “på vej” hvorfor browseren beder om accept, før en cookie ”gemmes”.

Alt efter hvilken browser der anvendes, findes der i browserens indstillinger og hjælpefunktioner, information om, hvordan browseren sættes optil at behandle cookies.

De cookies der sendes og som browseren modtager, er cookies fra aktieraadet.dk og fra vores annoncestyringssystem til brug for registreringen af trafikken via Google Analytics m.fl.

Hvorfor bruger vi cookies?

Formålet med cookien er registrere besøget og ud fra dette give oplysninger om typen af browser og styresystem, hvor lang tid besøget på web-siten har varet, hvilke sites og sektioner der er besøgt/læst, hvor mange artikler der bliver læst, om computerensom anvendes har besøgt os før etc.

Alle de indsamlede informationer fra brugeren af aktieraadet.dk er anonyme. Informationerne samles med alle brugere af aktieraadet.dk således at der kan dannes statistiker over brugen og anvendelsen af aktieraadet.dk.

Disse informationer og statistikker anvendes f.eks. til at sikre at en given annonce kun vises et bestemt antal gange overfor den enkelte bruger og endvidere som dokumentation overfor annoncører i relation til en kampagne og dokumentationen heraf.

Statistikken indgår i det redaktionelle arbejde og på at optimere og videre udvikle aktieraadet.dk i forhold til markedet, brugerne og den generelle udvikling på internettet.

Køb af en vare på aktieraadet.dk – Onlinehandel

Når du handler og køber en vare på aktieraadet.dk gemmes oplysninger om det givne køb.

På aktieraadet.dk kan der købes og betales online i forbindelse med køb af en vare. Ved bestilling af en vare registreres basale informationer såsom navn, adresse, postnr., by, telefon, e-mail etc. for at kunne danne en faktura og levere den bestilte vare.

Varen kan enten betales online eller via netbank.

Ved bestillinger af en vare gemmes oplysningerne, som er oplyst i forbindelse med bestillingen, i hht. gældende regler. Udover gennemførelsen af selve bestillingen og med henblik på leveringen af varen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt hvis f.eks. kunden henvender sig med spørgsmål eller hvis der er fejl i bestillingen.

Opbevaring af oplysninger

Alle oplysninger og informationer som er indsamlet af aktieraadet.dk opbevares ifølge “Persondataloven” sikkert og fortroligt.

(Se Persondataloven her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710?id=828 og Datatilsynet – kortudgave: https://www.datatilsynet.dk/offentlig/kort-om-persondataloven).

Det er kun et begrænset udvalg af medarbejdere hos aktieraadet.dk, som har adgang til de registrerede data på brugerne af aktieraadet.dk.

Der bliver under ingen omstændigheder solgt eller videregivet personlige oplysninger og informationer til trediepart. De tilfælde hvor personlige oplysninger sendes til trediepart, sker det altid ved accept og samtykke.

Ved brugen af internettet kan der være mange risici. Derfor kan aktieraadet.dk ikke garantere 100% at der ikke er andre som uberettiget tiltvinger sig adgang til de beskyttende data ved opbevaring eller ved elektronisk overførsel af data. aktieraadet.dk gør det bedste for at beskytte alle oplysninger og data bedst muligt. Derfor er de oplyste data også afgivet på eget ansvar og risiko.

Accept af aktieraadet.dk

Når du besøger aktieraadet.dk accepteres samtidig ovenstående retningslinier og persondata politik samt Vilkår og betingelser.

Kontakt

Skulle der være spørgsmål og/eller kommentarer i forbindelse med aktieraadet.dks behandling af data og personlige oplysninger er du velkommen til at kontakte aktieraadet.dk.

Udviklingen og brugen af internettet sker meget hurtigt hvilket gør at Privacy Policy for aktieraadet.dk løbende ajour føres i henhold til gældende lovgivning og den generelle udvikling.

Senest opdateret: 21. december 2014