Lektion 3 – Hvor stor risiko skal jeg tage?

Investering i aktier medfører, at man løber en vis risiko. Inden man foretager en investering i en aktie, skal man derfor gøre sig klart, hvor stor risiko skal jeg tage. En gammel læresætning siger, at jo større risiko man løber, jo større afkast skal man forvente – afkast og risiko hænger altså sammen.

Der er risiko forbundet med al investering. Bliver du som investor præsenteret for det modsatte, altså fortalt, at det her er en sikker investering, så er der for alvor ugler i mosen, og så skal man holde sig væk. Der er ingen investering, der er uden risiko.

Især på aktiemarkedet er der grund til at holde tungen lige i munden. Det, der den ene dag kan opfattes som et selskab med en lav risiko, kan næste dag være et selskab med en stor risiko. Der kan være ændringer på eksport-markeder, udsving i valutakursen, stigende eller faldende priser på energi. Der kan være mange faktorer, som selskaberne ikke selv er herre over.

Antallet af risikomomenter er med andre ord utallige. Derfor bør man vurdere sin egen risikoprofil.

Er man villig til at løbe en risiko, der ligger over gennemsnittet, eller vil man hellere spille mere
sikkert? Den største risiko finder man i biotekaktier, hvis værdi hurtigt kan halveres, hvis selskabet har et produkt i fase 3, som må droppes. Omvendt plejer man at sige, at medicinalaktier er forholdsvis konservative investeringer, hvilket vil sige, at de ikke falder så meget, når markedet falder. Men medicinalaktier kan også sagtens skuffe. Så man bør fra starten gøre sig klart, hvor mange penge man kan tåle at tabe. Man skal aldrig investere for penge, man ikke kan undvære,
og derfor er det også en farlig strategi at investere for lånte penge.