Lektion 2 – Strategi på aktiemarkedet

Det er altid vigtig at have en strategi på aktiemarkedet. Det er jo også de færreste af os der ”bare ” tager ud i det blå, når vi vil ud og rejse. Der er som regel en et minimum af forberedelse – og uden en strategi på aktiemarkedet risikerer man at ende det gale sted.

En strategi skal minimum svare på følgende spørgsmål:

  • Hvor meget tåler jeg at tabe
  • Er min risiko spredt nok

Et af de vigtigste spørgsmål omkring strategier går på, hvor meget man kan bære at tabe? For der er altid en tabsrisiko når man investerer. Derudover er det også værd at overveje, hvornår de investerede penge skal bruges igen.

Det er også vigtigt, at man spreder sin risiko. Det gøres ved at købe aktier i forskellige brancher og selskaber. Ofte starter den negative udvikling indenfor en enkelt branche, og breder sig efterfølgende til hele finansmarkedet.

I 2000 var det IT-sektoren, der brød samme og trak hele markedet ned, da krisen bredte sig som ringe i vandet til hele det finansielle marked. Den nuværende krise er skabt på, at ejendomspriserne er fortsat med at stige, og flere har belånt deres ejendom så meget, at de ikke kan betale det lånte tilbage igen. Det koster bankerne dyrt, og påvirker igen aktiekurserne.

Din portefølje skal hele tiden indeholde de bedste aktier på markedet, og ligesom på et landshold er kun det bedste godt nok. Det kræver at du skifter dine aktier i porteføljen løbende. Noget som vi kommer tilbage til senere.