Medvind for NKT

Teknisk er der ”gap” i niveauet 377,8-389, som går tilbage til august. NKT etablerede en bund den 29/9 i niveauet 345, og i dag handles aktien i niveauet 370-375.

Gap i grafen på dag.

Gap i grafen på dag.

Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 60, hvilket indikerer en stærk udvikling i aktien.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Bollingerkanalen har sin øvre kanallinie i niveauet 380 og først ved brud af det går modellen i køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 380 som en modstandslinie. Parabolic- modellen har sin modstandslinie i niveauet 385.

Momentum på månedsniveauet er ikke vendt rundt. Bryder kursen igennem 380, så anbefales køb på niveauet og aktien tages med i porteføljen.  

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.