Rebound-mulighed

Torsdag meddelte Novo Nordisk, at Lars Rebien Sørensen stopper som adm. direktør efter godt 15 år på posten. Meddelelsen fik aktien til at svinge frem og tilbage mellem plus og minus i løbet af dagen. Novo Nordisk-aktien ser fortsat uinteressant ud. Brud af 320-325 vil gør aktien interessant.

Per Aarsleff leverede et regnskab, der viste en fremgang i de første 9 måneder på 380 mio. kr, mens EBIT faldt tilbage med 42 mio. kr. Det skyldes blandt andet særdeles vanskelige forhold i Østeuropa indenfor rørteknik. På anlæg og byggeri siden blev resultat før skat på 181 mio. kr. mod 219 mio. kr. Det er høje aktiviteter på tilbudssiden, der har betydet, at omkostningerne er øget. Teknisk er aktien i en stigende trendkanal. Signalmodellerne er i køb på ugeniveauet og har været det siden i begyndelsen af august. Momentum på månedsniveauet har etableret en bund og stiger.

Parken leverede et halvårsregnskab med et overskud 9,2 mio. kr. mod et underskud på 40 mio. kr. Der var vækst i Lalandias omsætning og i resultat før skat, og mens FCK havde et større underskud i de første 6 måneder, så blev underskuddet mindre i fitness dk. Der var fremgang i indtjeningen på kontorejendommene. Så i alt var der fremgang på både bund og top i Parken. Teknisk har aktien været oppe og teste 85 efter FCK gik videre i UEFA Champions League puljespillet. Aktien

Royal Unibrew bryder igennem modstandsniveauet 320 og fortsætter den stigende tendens. Brudt af 320 betyder, at der er etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum og MACD på ugebasis. Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 365, mens nærmeste støtteniveau er ved 300.

Solar har fuldendt sit aktietilbagekøb, hvilket vil påvirke aktiekursen de kommende dage. Solar- aktien er steget fra 290 i juni til 385. Aktien er derfor steget med 32,8 pct. siden bunden. RSI har ramt niveauet 89, hvilket indikerer, at aktien har brug for en pause i den stigende tendens.

DFDS meddelte torsdag, at man udvider på Østersøen med at overtage fragt- og passagerruten mellem Paldiski, Estland og Hanko, Finland. Aktien tester den øvre modstandslinie i en opadgående tendens og der er modstand i niveauet 365, mens der er støtte nede i niveauet 320-330. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er ”gap” i grafen i niveauet 318,5- 329 som over tid skal lukkes, så det anbefales, at man afventer udviklingen. A. P. Møller-Mærsk har medvind i aktiekursen efter der er skiftet ledelse. Torsdag meddelte det sydkoreanske containerrederi, at man har anmodet om en betalingsstandsning. Det sydkoreanske rederi er verdens syvende største og med en eventuel lukning vil noget af overkapaciteten tages ud af markedet. Nærmeste modstandsniveau er ved 10.500 og herefter i niveauet 11.500.

Egetæpper måtte nedjustere forventningerne grundet Brexit, som har ramt omsætningen i selskabet. Omsætningen er faldet med 20 mio. kr., mens de øvrige omkostningerne er fastholdt, hvilket er med til at trække overskuddet ned. Aktien faldt 20 kr. på meddelelsen og har dermed givet at afkast på 0 i år. Egetæpper har dog udbetalt udbytte på 10,5 kr. pr. aktie.

Den kommende uge byder på et dansk regnskab fra Roblon. I Sverige er det Sectra og Clas Ohlsen, som er aktuelle.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20-indekset har stået stille i ugens løb i niveauet 940. Signalmodellen er fortsat i salg på ugebasis og har nu været det i 3 måneder. Kursen skal igennem modstandsniveauet 980 for at der bliver etableret et købssignal i Bollingerkanalen. RSI har en faldende tendens på ugebasis, mens Momentum har etableret en mindre topformation. Nærmeste modstandsniveau er fortsat 1000, mens nærmeste støtteniveau er ved niveau 920. Den vandrette formation har stået på i 16 ½ måned. I denne uge har bankerne trukket op i markedet sammen sammen med A. P. Møller-Mærsk.

 

DK Portefølje
Zealand Pharma og Pandora er på salgslisten. Hæver målkursen og stop-loss i Royal Unibrew mandag. Hæver stop-loss i Solar for at sikre gevinsten. 

DKPort

 

Nordisk portefølje
Flere svenske aktier ser fortsat interessant ud.

Nordport.

 

Rebound-mulighed i det amerikanske marked

Det var blandede nøgletal markedet blev præsenteret for torsdag, hvilket også holdt markedet tilbage torsdag aften. Dow Jones og Nasdaq sluttede i plus, mens S&P sluttede i nul. Fredagen kommer kongen af nøgletal og det kan trække i markedet alt efter udfaldet.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Hewlett Packard, The Kroger, Vail Resorts, Casey´s General Stores samt Donaldson Company.

Dow Jones.
Dow Jones.

Dow Jones Industrial Average er blevet afvist i niveauet 18.500 og handles nu i niveauet 18.377. Det lange glidende gennemsnit ligger fortsat i niveauet 18.000 som en støttelinie. Der er divergens mellem RSI og Momentum på ugebasis. RSI er faldet tilbage til niveauet 62 efter en tur over 70. Momentum er fortsat stigende, hvilket er med til at forvirre billedet. Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis med den nedre støttelinie i niveauet 18.250. Nærmeste modstandsniveau er ved 19.000, men nærmeste støtteniveau er ved 18.000.

S&P 500 på ugebasis.
S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 holder fast i niveauet omkring 2150-2180. De sidste 3 uger har  indekset lukket lavere efter testen af 2180. Der er en faldende tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 64 på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 2110-2120. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis og har været i 2½ uge. Omsætningen har været faldende de sidste 4 uger. De kommende uger skulle man gerne se en stigning i omsætning for at bekræfte, at markedsdeltagerne er tilbage.

Nasdaq Composite står stille i niveauet omkring 5200. Der er en faldende tendens i Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 5100-5150, mens nærmeste modstandsniveau er ved 5300. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 4950. Signalmodellen Bollingerkanalen har været i køb i 1½ måned og den nedre støttelinie er ved 4950.

Strategi: Ændre til hold på amerikanske aktier.

 

Nyt signal i Japan

Det japanske indeks er begyndt at stige, og de første købssignal er blevet etableret. På dagsniveauet er Bollingerkanalen gået i køb og skal igennem modstandsniveauet 17.000 for at bekræfte den nye tendens i indekset. På ugebasis er der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Endvidere er der etableret et købssignal i Parabolic-modellen på ugebasis, mens Bollingerkanalen fortsat er i salg på ugebasis og skal igennem 17.100 for at etablere et købssignal.

Japan på ugebasis.
Japan på ugebasis.

Næste modstandsniveau er ved 17.500 og støtteniveauet er ved 16.000. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsniveauet.
Strategi: Køb det japanske indeks.  

Stockholm på ugebasis.
Stockholm på ugebasis.

OMX S30 holder fast i den stigende tendens på ugebasis og nu tester modstandsniveauet 1420, som to gange tidligere er blevet testet og i oktober og december 2015 var det et støtteniveau, som blev testet. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller grundet den positive udvikling i kursgrafen. RSI er oppe i niveauet omkring 68-70, hvilket er en positiv indikation og ikke overophedet. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1360 som en støttelinie, og det er også her, at nærmeste bundformation ligger. Momentum på månedsniveauet har ligeledes en stigende tendens på månedsbasis, hvilket bekræfter, at væksten fortsat er til stede i det svenske marked.
Strategi: Fastholder køb.

Thule Group.
Thule Group.

Thule Group holder fast i den stigende trendkanal og det har stået på siden april, hvor de glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 125. Signalmodellerne er i køb på ugebasis og har været det siden marts og april måned. RSI har ramt niveauet 75-80. MACD er ved at etablere en topformation, hvilket indikerer, at aktien er ved at etablere en topformation i den stigende tendens og bruger tilbagefaldet til at samle op omkring niveauet 140-142. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Dax på ugebasis.
Dax på ugebasis.

Frankfurt, Dax 30 bevæger sig vandret i niveauet omkring 10.600. Trods den vandrette formation så holder signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic deres købssignal. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 10.000. Der er en positiv tendens i Momentum, mens MACD har tabt lidt hastighed, så tendensen peger ikke så meget opad som tidligere. Momentum er ligeledes i en stigende tendens på månedsniveauet.

Strategi: Ændre til hold på tyske aktier.

 

ISS holder fast i den stigende tendens

ISS leverede et halvårsregnskab der havde tilbagegang i omsætningen fra 20.206 mio. kr. til 19.885 mio. kr. Mens resultat før skat og goodwill blev lidt højere i først halvår 2016 og sluttede på 1.1 mia. kr. mod 1.0 mia. kr. i 2015. ISS havde en indtjening pr. aktie på 2,7 kr. i 2016 mod 2,6 kr. i 2015.

Fordelt på geografiske områder har der være tilbagegang i segmentet Americas grundet devaluering i Argentina. Indtjeningen blev presset i Mexico og Chile grundet øget konkurrence.

For Centraleuropa var der igen vækst det skyldes en opbremsning i indtjeningen i Central Europa  mens der var vækst i Tyrkiet, Østrig, Schweiz, Spanien samt Belgien. I Norden er væksten også gået i står og Brexit trækker ned i omsætningen. I Finland har økonomien det heller ikke for godt hvilket har været med til at presset indtjening for Norden. I Norge har den laver oliepris sat sit spor i catering virksomheden.

I Asien og Pacific har ISS oplevet en uforandret omsætningen mens man fik fremgang i indtjeningen. Det har blandt andet været en øget indtjening i Singapore, Hong Kong og Indonesien.

ISS
ISS

ISS holder fast i den stigende tendens hvilket har givet et afkast på 8 pct. for år til dato. Der er en positiv tendens i Momentum på uge –og månedsniveauet. Den samme positiv tendens ses i MACD og RSI på ugebasis. Signalmodellerne er i køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligge i niveauet 260 som en støttelinie. Nærmest modstandsniveau er ved niveauet 290 mens nærmest støtteniveau er ved 260.

 

 

Teknisk kommentar til 3 aktier
De 3 aktier er: Københavns Lufthavne. NKT Holding og Bavarian Nordic.

Københavns Lufthavn
Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavne har etableret en stigende tendens og holder fast i den, som har været i gang siden oktober, hvor aktien bundede i niveauet 3200 og i dag handles aktien i niveauet 4350. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på ugebasis tilbage i december. Der er købssignal i signalmodellerne på ugebasis og RSI har ramt niveauet 85. På månedsniveauet er der en positiv tendens i Momentum på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 4600, mens nærmeste støtteniveau er ved 4200 og herefter i niveauet 4100. Anbefaler at man køber aktien, hvis man har brug for en udbytteaktie.

NKT Holding
NKT Holding

NKT Holding tester modstandsniveauet 400, men er i første omgang blevet afvist. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis grundet den stigende aktiekurs. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Den lange faldende tendens er brudt.  Signalmodellerne er i køb på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet, hvilket bekræfter, at den positive tendens er i gang. Fastholder køb på aktien.

NKT Holding
NKT Holding

Bavarian Nordic-aktien har været i en faldende tendens siden toppen i april 2015, hvor aktien blev handlet i niveauet 390 og i dag handles aktien til 240. I juni/juli var aktiekursen i 220, så kan aktien holde det nuværende Momentum, bliver der etableret et købssignal i Bollingerkanalen i løbet af 2 til 3 uger. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Det nærmeste modstandsniveau er ved 260 og herefter i niveauet 290, mens der er støtte i niveauet 235 og herefter i niveauet 220.

Bavarian Nordic
Bavarian Nordic

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og det glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens i Momentum-grafen. Anbefaler køb af aktien ved brud af niveauet 260.

 

Guldet finder støtte

Guldet taber Momentum og Bollingerkanalen er gået i salg på ugebasis. RSI er faldet tilbage og er i niveauet 49. Den lange tendens er fortsat stigende og nærmeste støtteniveau er ved 1300. Momentum har etableret en topformation på månedsniveauet. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 1280.

EUR/USD holder fortsat fast i den stigende tendens trods tilbagefaldet sidst i august. Der er en positiv tendens i RSI og Momentum på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er omkring 1,13-1,14.

NOK/DKK har tabt Momentum i denne uge i takt med, at olieprisen er faldet. Der er en positiv tendens i indikationsmodellerne fortsat. De glidende gennemsnit ligger side om side på ugebasis.

SEK/DKK er faldet tilbage til støtteniveauet 77,5, som også var støtteniveauet i slutningen af juli. Bliver det til en dobbelt bund, kan den svenske aktie blive interessant. Men i øjeblikket er den i salg og afvent udviklingen.

Zink på ugebasis.
Zink på ugebasis.

Metalvaremarkedet har en fortsat uensartet tendens. Bly, tin og zink stiger fortsat på ugebasis, mens der fortsat er en faldende tendens i nikkel og kobber.

Landbrugsmarkedet har ligeledes en uensartet tendens. Majs og hvede fortsætter den faldende tendens, mens sukker og kaffer er neutral i en vandret formation. Eneste fødevare som har en stigende tendens er palmeolie, mens sojabønner falder tilbage.

Brent Spot er faldet tilbage til niveauet 46, som også var et støtteniveau tilbage i begyndelsen af august. Signalmodellerne er fortsat i salg på ugebasis. Der er en positiv tendens i indikationsmodellerne på ugebasis efter rebound i olieprisen, som opstod ved månedsskiftet juli/august.

 

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.