Rebound i NKT

På dagsniveauet ligger det lange glidende gennemsnit på 24 dage i niveauet 390 som en modstandslinje. Bryder kursen igennem, ser det positivt ud.

Støtte i NKT.

Støtte i NKT.

I det samme niveau har Bollingerkanalen sin øvre modstandslinje og derfor vil et brud bekræfte det positive signal med et købssignal.

Bollingerkanalen på dagsniv.

Bollingerkanalen på dagsniv.

På ugebasis er det lange glidende gennemsnit tæt på at blive brudt. Endvidere er der etableret en bundformation i Momentum og RSI på ugebasis, mens MACD fortsat arbejder på at etablere en bundformation.

De glidende gennemsnit på ugebasis.

De glidende gennemsnit på ugebasis.

Signalmodellerne på ugebasis er i salg og går først i køb ved brud af niveauet 410. Momentum på månedsbasis har en svagt sivende tendens.

Den spekulative investor samler op ved brud af 390, men den forsigtige tager aktien med i porteføljen ved brud af niveauet 403.  

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.