Ingen Metaltræthed i Boliden!

BørsUdsigten’s valg af Ugens Aktie er mineselskabet Boliden (SE)

Kursen på Analysetidspunkt 380 DKK pr aktie

Boliden er noteret både på Stockholmsbörsen, det svenske OMX/Nasdaq

Senest er der betalt et udbytte på 26 SEK for regnskabsåret 2021. Direkte afkast ved et uforandret udbytte 6,8 pct.

Fundamentalt ser BørsUdsigten nogle hovedpunkter omkring potentiale / risiko:

Boliden er som mineselskaber en kompleks størrelse, hvor der skal tages højde for mange faktorer.

Store investeringer

Energi (lastbiler / smeltning)

Indhold af Malm

Valutakurser (USD)

Nedbrud af Materiel

Inflation (lønninger / vedligehold af materiel); men modsat er metaller / guld også en hedge mod inflation, da mængden er begrænset.

Logistik

  • og ikke mindst prisen på metaller, der udvindes.

Boliden har sine største produktion / udvinding i Zinc, dernæst Kobber, Nickel, Bly, Guld og Sølv.

Hvis du vil have en aktie eksponeret mod Kobber – Ivanhoe – se tidligere Priseksplosion forestående? og Er der Guld i Kobberminer?

Der tale  om en langvarig supercyckle, da efterspørgslen vil stigende over en længerevarende periode.

Det skyldes, at der er tale om en Speciel Situation – da der er tale om en politisk besluttet omstilling til grøn energi, hvilket betyder øget efterspørgsel efter metaller.

Et eksempel på mulig knaphed:

Produktion af 20 mio. Teslaer – og det en urealistisk produktion?

Nikkel skal der bruges 31 pct. af et produktion / udvinding.

Kobber 9 pct af et års udvinding kun til bil (hertil kommer udbygning af elektrisk infrastruktur)

For at nævne nogle af de metaller Boliden bidrager med. (Andre metaller kunne være Aluminium, Lithum, Mangan, Grafit, Kobolt og nogle sjældne “jordarter”.

Endvidere underbygges vurderingen af, at der ikke er investeret nævneværdigt i nye miner de seneste 10 år.

 

Endvidere er der krig og oprustning i verden, hvilket også giver stor efterspørgsel efter metaller. Geopolitisk skal man være klar over at Boliden “kun” har miner i Finland og Sverige – og der er en geopolitisk risiko såfremt konfrontationen med Rusland eskalerer.

 

Denne vurdering kan ikke tage højde for alle de variable der indgår i et mineregnskab – og det understreger risikoen ved investering – og i yderste konsekvens, kan man stå og se ned i et stort tomt “hul” i jorden.

 

Når der er risiko, er der naturligvis også gode muligheder for fortjeneste.

 

Boliden beskriver “udfordringerne” ganske grundigt på side 22 i Boliden 3. kvartal 2022.

Eksempelvis vil:

Et udsving i USD/SEK på 10 pct. vil betyde en stigning i operationelt overskud på 2.100 mio. SEK. EUR/SEK på 1.450 mio. SEK – og vice versa. Sådanne udsving har vi set i år.

En ændring i kobberprisen på 10 pct. vil betyde en stigning på knap 1 mia. SEK – og det er jo ikke usandsynligt.

Af regnskabet fremgår det også, at Boliden er stort set gældfri.

SPILLER ALT OPTMALT er der et KÆMPE POTENTIALE – Modsat kan man se ned i et DYBT HUL.

BørsUdsigten vurderer, at potentialet er større end risikoen.

Boliden har en børsværdi dags dato på 104 mia. SEK.

 

På baggrund af ovennævnte udfordringer går BørsUdsigten ikke ind i en fundamental vurdering, da det er umuligt at veje samtlige faktorer op mod hinanden, uden at have adgang til de helt store regnemaskiner. Usikkerheden vil alligevel være for stor.

 

Det betyder at BørsUdsigten tager en teknisk vinkel på vurderingen,

 

Teknisk Vurdering (Først Marked – Dernæst Den Individuelle Aktie (;-D)

Følgende markeder skal iagttages ved investering – Det gælder jo om at have “rygvind” på cykelstien 😉!

OMXS30, USD og ikke mindst Kobberprisen.

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,1 pct. (4 point) i 2.129 er der tale om et et brud af den tertiært toplinie og genoptagelse af en tertiær optrend. Bruddet af toplinningen i flaget, hvilket indikerer yderligere stigninger (Jyle-/Nytårsrally). Chartet har testet støtten i 2.060 niveauet.

BørsUdsigten noterer endnu et Golden Cross (købesignal/stigende trend) læs køb af svenske aktier😉; men du skal time efter chartet.

BørsUdsigten‘s næste kursmål i 2.185-205 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.095 niveauet (solgt i 2.105 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.125 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.879 niveauet (solgt i 2.006 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.071 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,064) til morgen, fredag, er der tale om en sekundær nedtrend, og et “death cross”! Chartet har brudt / tester det 200 dages glidende gennemsnit. Brud kan indikerer en lidt længere nedtur.

Det betyder, at man skal låne penge i USD eller lukke kursen, såfremt man køber amerikanske aktier!

USD korte positioner er lukket efter brud af 7,21 – lange positioner er lukket efter brud af 7,52.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 7,21 (købt i 7,19 niveauet). Genkøb ved brud af 7,13 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 7,52 niveauet (købt i 7,40 niveauet). Genkøb ved brud af 7,428 niveauet. Strategi: Sælg

USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,85 USD) til morgen, fredag, er der tale om en positiv trend.

BørsUdsigten notere, at den lange chartformation (LME Lagre) er en kileformation, hvor 75K har været bundniveau i 5 år (femårschartet).

BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier 😉 – men afvent indtil videre. Umiddelbart er den kraftige prisbevægelse sat i gang.

BørsUdsigten noterer, af der er tale om en vending og et Golden Cross!

Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre  – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)

BørsUdsigten noterer, at lagrene hos LME er blevet halveret på 1 måned!

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes fredag med et fald 1.455 tons til 88.275 tons, mod 260.000 tons for 14 mdr. siden.

Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.

Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

 

Der forhandles om en embargo af russisk kobber. 60 pct af LME (Londom Metal Exchange) udgøres af russisk kobber – så en embargo vil betyde ekstraordinær knaphed – og stigende efterspørgsel!!! Ikke overraskende er LME imod embargo.

Det betyder, at kommer embargoen er der en god chance for at vi får store stigninger.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,63 niveauet (solgt i 3,83 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,82 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,46 niveauet (solgt i 3,40 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,67  niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)

Kobber: Dagschart

 

BørsUdsigten noterer, at Kobberprisen er steget næsten 20 pct. det seneste kvartal (startende i oktober 2022). ligger snart i ren optrend.

BørsUdsigten noterer, at USD er faldet væsentligt (godt nok er det DKK, den vejes op imod. USD ligger i ren nedtrend.

BørsUdsigten noterer, at OMXS30 ligger i optrend – og snart REN optrend!

Alt i alt vurderer BørsUdsigten at væsentlige faktorer trækker mere op end ned!

 

Boliden teknisk vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for Boliden, er der tale om udbrud af en konsolidering med en toplinie i 225 niveauet, og en bundlinie i 363 niveauet.

Det har udløst købesignal, og de glidende gennemsnit lægger op til et rent købesignal.

Spekulativt købesignal udløst ved bruddet af 386 niveauet.

Spekulativt og sekundært har BørsUdsigten en købestrategi.

BørsUdsigten har en målzone i 420-30 niveauet, og efterfølgende til 480-500 niveauet.

BørsUdsigten tager forbehold for fejl og udeladelser

BørsUdsigten ejer ikke aktier Boliden – men de er absolut på kandidatlisten!

Analysen/vurderingen vil ikke blive fulgt op.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.