Tid til en campingvogn?

Modstand ved 145

De nye tider kan øge salget af campingvogne for på den måde undgår vi at sidde tæt i forskellige transportmidler som fly eller tog, når vi skal på ferie. Samtidig er det vore egen seng, køkkengrej osv, hvilket gør, at smittefaren vil minimeres.

Svenske Kabe Group producerer campingvogne. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden maj 2017, hvor aktien blev handlet i niveauet 260 og i marts ramte aktien i 95 og man skal tilbage til 2015 for at finde aktien i det niveau. I dag handles aktien i niveauet 130. Stigningen betyder, at der er etableret købssignal på dagsniveauet. Bollingerkanalen er gået i køb og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” ved månedsskiftet.

Nyt signal i Bollingerkanalen

Den stigende tendens i aktiekursen betyder, at der er en meget positiv udvikling i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 40. Der er en positiv tendens i Momentum både på uge- og månedsbasis.

RSI over 40.

Bollingerkanalen er også gået i køb på ugebasis og det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 135 og bliver testet som en modstandslinie. Nærmeste modstandsniveau er ved 145 og herefter i niveauet 160, mens nærmeste støtteniveau er ved 125 og herefter i niveauet 115.
Køber aktien til porteføljen.

Modstand ved 145

I USA er det muligvis øget arbejdsløshed, der kan være med til at øge salget af campingvogne. Når amerikanerne ikke kan betale husleje, flytter de ud på campingpladser, hvilket var tilfældet ved finanskrisen. Dengang er stigningen i arbejdsløsheden sket hurtigt og den er større end ved sidste krise. Nogen skal nok komme tilbage på arbejde, men spørgsmålet er, om alle gør det.

Ser interessant ud.

På det amerikanske marked er der to store producenter Thor Industries og Winnebago Industries. Begge selskaber har etableret en bundformation og stiger. Thor har en markedsværdi på 3,3 mia. kr. mod Winnebago med en værdi på 1,3 mia. kr. Man betaler en P/E 16,9 for Thor, mens den er 13,4 for Winnebago.

Kører ikke så hurtigt.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.