Regnskaber langt over Forventning!

BørsUdsigten: Købesignalerne Bekræftes! C20 tab af Momentum!

 

Wall Street lukkede onsdag med stigninger på mellem 2,2 pct. og 3,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres højere med stigninger på mellem 1,4 pct. og 2,8 pct. til morgen, torsdag. Sydkorea og Hong Kong holder lukket.

Europa lukkede med stigninger på mellem 2,2 pct. og 2,9 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,9 pct. og 1,2 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,0 pct., når vi lægger handelen med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne lavere, nu til morgen torsdag.

 

Vi er midt i en overraskende flot regnskabsæsonen i USA.

Indtil videre har Netflix, og nu Alphabet (Google) levet op til regnskabsforventningerne. Onsdag var det Microsoft, Tesla, eBay og Facebook, der leverede langt over forventning! I eftermarkedet blev de handlet op med i gennemsnit 8 – 10 pct. (og det er store “drenge”). Rapporterne gør risikoen for fald væsentlig mindre. Så mangler vi blot Apple og Amazon – af de store!

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede af situationen!

 

Hong Kong

Der er tale om et brud af den sidelæns sekundær, og en tertiær konsolidering med en fortsat spekulativ stigende trend. Bruddet af 24.500 niveauet udløser nyt købesignal, og Bruddet SKAL følges.

Brud af 24.400 niveauet udløser første salgssignal, efterfulgt af 23.500 og 22.800 niveauerne.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 24.100 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.550 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 23.700 niveauet (solgt i 26.100 niveauet). Stop loss i 22.800 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset er der tale om en sidelæns tertiær konsolidering med en toplinie i 2.855 niveauet (Testes NU), og en bundlinie i 2.810 niveauet. På vores candlelight havde vi en flush out, hvilket betyder, at der udløses købesignal ved bruddet af 2.820 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.820 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.830 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.786 niveauet (solgt i 3.025 niveauet). Stop loss ved brud af 2.775 niveauet. Strategi: Køb

 

 

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Den sekundære optrend afviser fortsat, og der er tale om en rimelig stærk optrend, der er bekræftet ved bruddet af det 50 dages glidende gennemsnit. Brud af 2.875 niveauet bekræfter købs “set uppet”.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.819 niveauet. Hjemtagelse af gevinst  ved brud af 2.912 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.819 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.860 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet, blev den stigende sekundære trend igen brudt af den tertiære sidelæns konsolidering, hvilket indikerer mindst en opbremsning af den sekundære trend (tab af momentum).

Der er tale om et lille “Golden Cross”

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.071 niveauet. Genkøb ved brud af 1.176 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.076 niveauet.  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.153 niveauet: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på chartet i 1.601, er der tale en bekræftelse af bruddet af toplinien i 1.550 niveauet. Endvidere blev det 50 dages glidende gennemsnit brudt nedefra, hvilket indikerer styrke.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.525 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.565 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.550 niveauet. Stop loss ved brud af 1.494 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Der er tale om et brud op af den sidelæns konsolidering med en toplinien i 10.750 niveauet, og en bundlinien i 10.250 niveauet. Der er tale om en accelererende tertiær optrend, og en overordnet målzone i 12.225 niveauet.

Første advarsel ved bruddet af 10.760 niveauet (brud af den stigende tertiære trend), og sekundært ved brud af 10.465 niveauet. Det betyder mindst en opbremsning i den sekundære trend.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 10.525 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 10.820 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 10.752 af en 0,5 lang position For letheds skyld sættes købet for hele positionen i 10.000 niveauet. Stop loss ved brud af 10.240 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,865) i dag, torsdag, er der tale om mindst en opbremsning af den tertiære trend. Der er tale om et brud af den stigende sekundære trend hvilket også betyder mindst en opbremsning (tab af momentum). Der er desuden tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet, og en bundlinie i 6,85 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,88 niveauet. Genkøb ved brud af 6,875 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,85 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Den faldende trend er blevet brudt og den gamle støtte i 22.5 niveauet (nu modstand) testes igen til morgen (onsdag).

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet 31,5 niveauet (købt i 29 niveauet). Genkøb ved brud af 26,3 niveauet Testes NU). Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 33,75 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede!

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.