Nye Købesignaler

BørsUdsigten: Regnskaber over Forventning!

 

Wall Street lukkede tirsdag med fald på mellem 0,1 pct. og 1,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres højere med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,9 pct. til morgen, onsdag.

Europa lukkede med stigninger på mellem 1,3 pct. og 1,9 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,9 pct. og 1,3 pct., når vi lægger handelen med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne højere, nu til morgen onsdag.

 

Vi er midt i regnskabsæsonen i USA.

Indtil videre har Netflix, og nu Alphabet (Google) levet op til regnskabsforventningerne, hvilket gør risikoen for fald (af den årsag) væsentlig mindre. Google blev i efter markedet handle op med ca. 3,5 pct. efter gårsdagens regnskabsmeddelelse.

I Skandinavien har Nordea rapporteret til morgen, onsdag.

 

Hong Kong

Der er tale om et brud af den sidelæns sekundær, og en tertiær konsolidering med en fortsat spekulativ stigende trend. Bruddet af 24.500 niveauet udløser nyt købesignal, og Bruddet SKAL følges. Brud af 4.400 niveauet udløser første salgssignal, efterfulgt af 23.500 og 22.800 niveauerne.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 24.100 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.400 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 23.700 niveauet (solgt i 26.100 niveauet). Stop loss i 22.800 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: 

Er der tale om en sidelæns tertiær konsolidering med en toplinie i 2.855 niveauet og en bundlinie i 2.810 niveauet. På vores candlelight havde vi en flush out, hvilket betyder, at der udløses købesignal ved bruddet af 2.820 niveauet (testes NU)

Tertiært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 2.840 niveauet. Genkøb ved brud af 2.820 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.786 niveauet (solgt i 3.025 niveauet). Stop loss ved brud af 2.775 niveauet. Strategi: Køb

 

 

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Den sekundære optrend afviser fortsat, og der er tale om en rimelig stærk optrend, der er bekræftet ved bruddet af det 50 dages glidende gennemsnit. Brud af 2.875 niveauet bekræfter købs “set uppet” (Testes NU).

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.819 niveauet. Hjemtagelse af gevinst  ved brud af 2.845 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.819 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.840 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet, blev den stigende trend igen brudt af den tertiære sidelæns konsolidering, hvilket indikerer mindst en opbremsning af den sekundære trend (tab af momentum).

Der er tale om et lille “Golden Cross”

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.076 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.171 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.076 niveauet.  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.153 niveauet: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på chartet i 1.569, er der tale om et brud af toplinien i den sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.550 niveauet og en bundlinie i 1.480 niveauet. Endvidere blev det 50 dages glidende gennemsnit brudt nedefra, hvilket indikerer styrke.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.525 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.535 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.550 niveauet. Stop loss ved brud af 1.485 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Der er tale om et brud op af den sidelæns konsolidering med en toplinien i 10.750 niveauet, og en bundlinien i 10.250 niveauet. Chartet taber fortsat momentum.

Første advarsel ved bruddet af 10.550 niveauet (brud af den stigende tertiære trend), og sekundært ved brud af 10.400 niveauet. Det betyder mindst en opbremsning i den sekundære trend.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 10.525 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 10.580 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 10.450 niveauet (købt i 9.918 niveauet) for en halv position. Næste hjemtagelse af gevinst af en halv position ved bruddet af 10.250 niveauet. Genkøb af en halv position ved bruddet af 10.752 niveauet (50 dages glidende gennemsnit). Testes NU! Strategi: Køb (ændret).

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,87) i dag, onsdag, er der tale om mindst en opbremsning af den tertiære trend. Der er tale om et brud af den stigende sekundære trend hvilket ogås betyder mindst en opbremsning (tab af momentum). Der er desuden tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet, og en bundlinie i 6,85 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,88 niveauet. Genkøb ved brud af 6,895 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,85 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Den faldende trend er blevet brudt og den gamle støtte i 22.5 niveauet (nu modstand) testes igen til morgen (onsdag).

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet 31,5 niveauet (købt i 29 niveauet). Genkøb ved brud af 26,3 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 34,5 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede!

Article printed from AktieRådet: https://aktieraadet.dk

URL to article: https://aktieraadet.dk/mens-vi-venter-paa-et-udbrud/

Copyright © 2017 AktieRådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.