Strategi Novo Nordisk før Regnskab

BørsUdsigten formaster sig traditionen tro med en strategi for kvartalsregnskabet fra Novo Nordisk, der offentliggøres i morgen, torsdag (før børstid).

Først og fremmest synes momentum at gå af Novo Nordisk. Endvidere er der ved at blive udløst et lille ”death cross”, hvor det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto.

Den bevægelse vi har set de seneste to dage begrundes i konkurrent information – og regnskabsmæssige oplysninger – og ikke noget fra Novo Nordisk selv.

Den årsag til at konkurrenterne taber momentum kan måske være at Novo Nordisk vinder markedsandele – men måske er ikke nok at handle på!

Endvidere kom der en negativ udmelding, hvor statsanklageren i Massachusetts, anmodede om at få udleveret nogle papirer omkring produktionsforholdene i Kalundborg. Sagen er kun på et forberedende møde – men om det er årsagen til forsinkelsen i FDA af behandlingen af Novo’s nye fedmemiddel, Saxenda, er svært at vurdere. Tidligere er sådanne forhold blevet nævnt i forbindelse med ansøgninger. Saxenda er anbefalet til godkendelse.

Ser vi på dagschartet for Novo Nordisk (255) er der flere fremadrettede muligheder på chartet, der konsoliderer sig i en kile.

Holder 247 niveauet (200 dages glidende gennemsnit) er der mulighed for dobbeltbund (køb), og et afsæt op mod 285 niveauet. Modsat kan et brud af 247 niveauet betyde en faldende dobbelttop  (salg), og en korrektion ned mod 200 niveauet.

Derfor er situationen ikke så enkel – når chartet skal tolkes.

Der er næsten tale om plat eller krone.

Strategien, er Exit ved brud af 248-47 niveauet, evt. åbning af en spekulativ shortposition.

Brud af 260 niveauet giver den første svage købesignal; men brud af 270-74 niveauet vil indikere styrke (køb), og neutralisere det negative oplæg.

De korte indikatorer ligger neutralt og indikerer en konsolidering (non event)

Signalmodellerne ligger i køb.

Ser vi på omsætningen er det udenlandske sælgere og ”danske” købere. Til dette kommer, at de seneste fald er sket under en stigende omsætning. Modsat vil et godt regnskab betyde, at mange sælgere skal ind og afdække deres salg. Alle sælgere er jo potentielle købere.

Der er ikke foretaget en fundamental vurdering.

29NOVOCH

Novo Nordisk: Dagschart

BørsUdsigten ejer aktier i Novo Nordisk, og forbeholder sig ret til frit, at handle aktier i Novo Nordisk. Det betyder skærpet undersøgelsespligt før man handler på ovennævnte informationer og vurderinger.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.