Købssignalerne dukker op igen

Den positive tendens har også givet et løft til de danske aktier.

Rockwool har været i en faldende tendens siden juni, og det er blevet til 14 uger med en lavere lukkekurs ved ugens slutning end ved ugens start og det er ud af 19 uger.

ROCKMA

De sidste par dage har aktien dog stabiliseret sig i niveauet omkring 800-850. Det har fået MACD- modellen til at etablere en bundformation på ugebasis og signalmodellen er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.

ROCK

Den samme positive tendens ses i Momentum og RSI på ugebasis. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er begge i salg på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 940. Afvent udviklingen og køb ved brud af niveauet 860.

OSSUR

Össur-aktien er steget kraftigt efter præsentation af regnskabet og er brudt over den øvre modstandslinie. Stigningen har trukket de tre modeller MACD, Momentum og RSI op på ugebasis. Stigningen betyder endvidere, at de to signalmodeller Bollinger og Parabolic er gået i køb på ugebasis. Anbefaler, at man afventer et tilbagefald i aktien. Men bør samle op i niveauet 15,5-16.  

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.