Timing?

BØRSUDSIGTEN: Extremt Overkøbt! Ny græsk Tragedie! Stilstand i Råvarerne! Udbrudshandel i Guld?

Velkommen

Velkommen til Beta–udgaven af BørsUdsigten’s nye hjemmeside.

Jeg håber læserne vil tage god imod den.

Hjemmesiden er fortsat under udvikling – og jeg hører gerne læsernes ideer og kommentarer.

 

Med venlig hilsen

 Allan Thestrup

 

allan@borsudsigten.dk

Tlf.: 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00

 

C20 indekset lukkede i går, tirsdag med et fald på 1,6 pct. (11,81 point) i indeks 724,18.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,9 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 1,1 pct. og 1,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres markant højere, nu til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne højere med stigninger på mellem XXX og XXX pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., hvis Wall Street åbnede nu.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er sælg.

BørsUdsigten har åbnet en shortposition ved bruddet af 748 niveauet. Afdækning ved brud af 745 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært har BørsUdsigten en salgsstrategi.

BørsUdsigten åbnede en reverse (lang position (købt) ved bruddet af 695 niveauet. Den er nu lukket i 735 niveauet. Mandag blev der åbnet en shortposition i 743 niveauet, afdækning (stop loss) ved brud af 745 niveauet.

Primært (land sigt) er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der er åbnet en ny købsposition ved bruddet af 710 niveauet (200 dages glidende gennemsnit). Der hjemtages gevinst ved brud af 714 niveauet.

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen (risikostyring) af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet. Timingmæssigt afvent køb på det nuværende chart.

Niveau for indeksvurdering: 724.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere, nu til morgen, onsdag.

I går leverede Sydbank det bedste resultat i årevis, og i dag er det Jyske Banks tur til at gøre dem kunsten efter. Så bliver der varmet op til Danske Banks regnskab torsdag. Endvidere er Spar Nord og DSV klar med deres tal, i dag, onsdag.

Wall Street

Wall Street lukkede markant højere i går, tirsdag. (Og der var ikke tid til refleksion (;-D)

Stigningerne er for markante til, at der er tale om enkeltregnskaber, det er det brede marked, der stiger.

Efter børstid rapporterede Facebook. Selskabet levede op til forventningerne indtjeningsmæssigt; men falder på vækstforveningerne og stigende omkostninger. Indtjeningen landede på 0,43 cent pr aktie ved en omsætning på 3,2 mia. USD. Facebook (FB) faldt 8,2 pct. til 74,15 USD pr. aktie mod en lukkekurs på 80,77 USD pr. aktie.

Huspriserne i metropolerne viser fortsat opbremsning, hvilket er positivt for den fremtidige omsætning. Sæsonkorrigeret viste indekset fald i de sidste 4 måneder.

De varige forbrugsgoder skuffede også på ordresiden med et fald på 1,3 pct. Det hænger egentlig ganske godt sammen med antallet af hushandler.

Alle øjne er naturligvis på FED’s rentemeddelelse og QE, der offentliggøres kl. 19:00 dansk tid. Alle forventer at de vil tilbagerulle de sidste obligationsopkøb (15 mia. USD). Herefter vil fokus fremadrettet være på renten.

Dow Jones lukkede tirsdag med en stigning på 1,1 pct. (187,71 point) i indeks 17.005,75.

S&P500 steg med 1,2 pct. (23,42 point) i 1.985,05.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 1,8 pct. (78,36 point) i 4.564,29.

 

S&P500 (Markedsteknisk vurdering)

Ser vi på dagschartet for S&P500 (1.985), fortsætter momentet, og bryder gennem modstandslinien i 1.970 niveauet, og så må næste test være 2.010 (gl. toplinie). Formationen ligner næsten en ”isvaffel”.

Som indekset udvikler sig ligger målzonen nu i 2.200 niveauet, hvilket er en ændring fra i går (2.100). Det sker dog ikke over en nat. Der er ikke tale om en objektiv videnskab; men en overvejende sandsynlighed.

BørsUdsigten handler på de aktuelle signaler på chartet, og ikke de mulige udfald. Modsat giver statistikken os et godt udgangspunkt, når vi skal forholde os til chartet.

Tertiært / spekulativt åbner BørsUdsigten en short position ved et brud af den stigende trendlinie i 1.970 niveauet. En reverse lå ikke direkte i kortene i 1.900 niveauet; men et brud af den stigende trendlinie i 1.970 niveauet udløser salg. Der blev desværre ikke åbne en tertiær reverse på grund af den kraftige negative acceleration., og at det ligner en negativ fortsættelse

Sekundært har BørsUdsigten åbnet en lang position i 1.970, og stop loss lægges på samme niveau.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der er genkøbt ved bruddet af 1.908 (200 dages glidende gennemsnit). Der hjemtages gevinst ved brud af 1.910 niveauet oppefra.

De korte indikatorer ligger i ekstremt overkøbte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i køb.

Det er unødvendigt at nævne at køb af amerikanske aktier kan times bedre, og man skal afvente at de korte indikatorer igen kommer i neutralt niveau/oversolgt niveau.

29SPCH
S&P500: Dagschart

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation faldt med 0,04 pct. til 2,21 pct. Den toårige steg med 0,04 pct. til 0,42 pct., og den 30 årige stiger med 0,03 til 3,06 pct.

BørsUdsigten noterer sig, at den græske rente igen er begyndt at stige kraftigt, hvilket kunne indikerer, at den europæiske gældskrise endnu ikke er overstået. Kombineret med de svage sydeuropæiske banker kan det være en farlig cocktail. Der skal vækst eller inflation til for at gældskrisen skal løses. (Det er derfor politikkerne er glade for både vækst og inflation – så behøver de ikke selv løse de økonomiske problemer).

Valuta

USD noteres kl. 06:14 i 5,846 (5,861) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,274 (1,27) for 1 USD. USD/JPY noteres i 108,1 (107,9). EUR/JPY noteres i 137,7 (137,0).

USD/DKK

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,845), konsoliderer valutakrydset sig stadig i en symmetrisk kileformation. Sekundært ligner det en positiv fortsættelsesformation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst hjem i 5,88 niveauet (købt i 5,83). BørsUdsigten køber ved brud af 5,85 niveauet, og åbner en short ved brud af 5,83 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten taget gevinst hjem i 5,85 (købt i 5,51 niveauet). BørsUdsigten genkøber positionen ved brud af 5,88 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 5,80 niveauet.

De kort indikatorer ligger i neutrale niveauer, uden eentydighed, hvilket indikerer fortsat konsolidering.

Signalmodellerne ligger i sælg – bortset fra MacD

29USDDKK: Dagschart.

Guld

Guldprisen noteres til morgen (06:19), tirsdag i 1.230 (1.228) USD pr troy ounce (31.1035 g).

På timechartet ligger vi fortsat i en sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.235 niveauet og en bundlinie i 1.225 niveauet.

Tertiært / spekulativ har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 1.242 niveauet, og der åbnes en reverse (modsatrettet position(short). Den afdækkes (take profit)ved bruddet af 1.235, hvor der i givet fald åbnes en lang position.

Sekundært har BørsUdsigten taget gevinst hjem af vores lange position (købt i 1.215) i 1.240. Der købes en ny lang position ved brud af 1.245 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 1.200 niveauet.

Olie

Olieprisen noteres lid højere til morgen, onsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 81,70 (80,64) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 86,42 (85,57) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres markant højere, nu til morgen, onsdag.

Nikkei225 stiger med 1,5 pct. (224 point) i indeks 15.554. Hang Seng noteres 1,2 pct. (291 point) højere i 23.811. Kina’s CSI300 ligger 1,1 pct. (27 point) højere i 2.444. Sydkoreas Kospi stiger med 1,8 pct. (35 point) i indeks 1.961. Australien ASX200 ned med 0,1 pct. (5 point) i 5.448.

Alle noteringer en god time før lukketid.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (724), kan vi nu konstatere, at der var tale om en reversal / midlertidig topformation.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten åbnet en shortposition i 743 niveauet. Der afdækkes ved brud af den faldende sekundære trendlinie i 745 niveauet i første omgang.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 748 niveauet. Positionen afdækkes ved brud af 745 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der blev genkøbt ved bruddet af 710 niveauet (200 dages glidende gennemsnit). Der tages gevinst ved brud af 714 niveauet (oppefra)

29C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer er ved at vende i i niveauer, der kan underbygge en yderligere nedtrend. Køb kan times bedre end på nuværende tidspunkt.

Signalmodellerne ligger i køb.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.