Portefølje ændring

Det bliver farvel til NNIT, som er brudt igennem stop-loss, så jeg vælger at tage aktien ud af porteføljen. Til gengæld tager jeg to nye aktier med i porteføljen.

Royal Unibrew har genvundet sin Momentum og der er etableret købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. Det korte glidende gennemsnit på ugebasis er blevet nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 500. Den er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket bekræfter, at aktien er interessant på det nuværende niveau.

Royal Unibrew på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 500 og herefter i niveauet 560. Nærmeste støtteniveau er ved 470 og herefter i niveauet 450. Tager aktien med i porteføljen.

Den 4 .januar skrev jeg dette om DFDS:

Onsdag var der fokus på DFDS, der efter 4 måneder med faldende kurser ser ud til at have fundet en bund i december i niveauet 240-260 og første handelsdag på børsen steg aktien over 4 pct., da selskabet er et af tre europæiske rederier, som skal stille ekstra færge til rådighed. Stigningen betyder nyt signal i grafen på dagsniveauet. Stigningen har trukket op i Momentum og MACD på ugebasis. RSI er tæt på at ramme 50.

Kursgrafen på ugebasis har fået det korte glidende gennemsnit brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 305. I Bollingerkanalen ligger den øvre kanallinie ved niveauet 275, så et brud af det niveau vil ændre signalet i modellen til køb. Nærmeste modstandsniveau er ved 290-295 og herefter i niveauet 325-330, mens nærmeste støtteniveau er ved 250-255. Den spekulative investor samler op på det nuværende niveau.

DFDS på ugebasis.

 Siden er aktien bare steget og jeg tager derfor aktien med i porteføljen.

 

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, ,

Kommentarer er lukket.