På vej tilbage i aktier?

Der er fortsat en positiv tendens i flere internationale aktiemarkeder og det danske marked er blevet trukket med op, men ser fortsat lidt kedeligt ud på ugebasis.

Stærkt signal i A. P. Møller-Mærsk. Signalmodellerne har etableret et købssignal for 5 uger siden. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 4 uger siden. RSI er kommet op i det overkøbte niveau, hvilket indikerer, at aktiekursen har brug for en konsolidering i niveauet omkring 10.000.

Sampo lægger pligtbud på Topdanmark efter den finske forsikringskoncern er kommet over 33 pct.  Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden juli og nu er aktien brudt igennem modstandsniveauet 185 og næste modstandsniveau er ved 195 og herefter i niveauet 208-212. RSI har ramt niveauet 95. Der er etableret et ”Golden Cross” på ugebasis og signalmodellerne Bollinger og Parabolic er i køb. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsbasis, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien.  Forsikringsindekset for Norden er det brancheindeks med højeste Momentum. Ser man på finske Sampo har aktien brudt den faldende tendens og ser interessant ud. Forsikringsbranchen ser ud til at være stedet i øjeblikket.

ALK-Abello bevæger sig vandret i niveauet 920-940. Der er salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugeniveauet, og der er langt op til at modellerne går i køb på ugebasis. MACD har etableret en bundformation og det samme har Momentum på ugebasis. Momentum på månedsbasis har fortsat en faldende tendens men er aftagende. Der er et stort ”gap” i aktiekursen 975-1148, som over tid skal lukkes. Den risikovillige investor samler op i aktien på det nuværende niveau.

TDC holder fast i den stigende tendens, som nu har stået på siden februar måned. Efter korrektionen i juni i aktien, så er kursen steget pænt. Nærmeste modstandsniveau er ved 39 og herefter i niveauet 42-43. Der er en positiv tendens i Momentum på både uge- og månedsniveauet. Den samme tendens ses i MACD. Nærmeste modstandsniveau er ved 39 og herefter i niveauet 42.

Baltic Dry viser en stigende tendens, hvilket trækker op i D/S Norden. Stigningen trækker op i D/S Norden på dagsniveauet, hvor der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen. Aktien har etableret en dobbelt bund i niveauet 81-83. Den seneste bund var i niveauet 88. Der er en positiv tendens i Momentum på uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 100-102 og herefter er niveauet 118-120. Aktien ser interessant ud på niveauet.

FLSmidth viser igen en positiv tendens i kursudviklingen. Aktien er de seneste par dage steget 10 kr. og der er nu etableret købssignal i Bollingerkanalen både på dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum  på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 275-280 og herefter ved niveauet 310-315.

Cbrain har fundet en partner for det amerikanske marked og det bliver Code for America. Code for America arbejder på modernisere den offentlige sektor i USA ved at anvende ny teknologi. Den  toppede ved årets begyndelse i 64,5, men faldt tilbage i løbet af årets første måneder og ramte 35 i marts. Herefter har aktien været i en stigende tendens og har nu ramt niveauet 48. Der er divergens mellem de 3 indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum falder, mens RSI falder og MACD bevæger sig vandret.

Den kommende uge byder på en række danske regnskaber fra Flügger, SPEAS samt TK Development.  TK Development aktien bevæger sig fortsat i et zigzag-mønster og markedsdeltagerne kan ikke rigtigt finde ud af, om aktien skal op eller ned. Aktien har etableret en kileformation, så et brud af 7,5 kan sende aktien op i niveauet 9,5, mens et brud af 7,0 kan sende den under 6 kr.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20-indekset er faldet lidt tilbage i denne uge og indekset holder sig fortsat under 950. Der er divergens mellem Momentun og RSI på ugebasis, idet der er en faldende tendens i førstnævnte model og en vandret tendens i RSI omkring 40. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er i salg. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”, hvilket indikerer, at det danske marked er meget uinteressant i øjeblikket.

 

DK Portefølje

Hæver målkursen og stop-loss i Royal Unibrew. Hæver stop-loss i TDC. Pandora og Zealand Pharma for en uge mere på salgslisten.

nord

Nordisk portefølje
Der er flere interessante svenske aktier. Forventer et køb eller to i næste uge, hvis den internationale tendens holder. Hæver målkursen og stop-loss på Oriflame og Elekta.

dktren

 

 

Afvent det amerikanske marked  

Dagens amerikanske nøgletal viser et lavere antal nytilmeldt ledige, hvilket er positivt og indikerer, at det går i den rigtige retning. Det samme viser tallet af fortsat ledige, som også faldt fra 2,16 mio. til 2,14 mio. De amerikanske råolielagre faldt i denne uge med 1,5 mio. tønder i denne uge og der var ligeledes et fald i benzinlagrene. Den kommende uge byder på Oracle, Cracker Barrel Old Country Store, Clarcor  samt United Natural Foods.

Dow Jones
Dow Jones

Dow Jones Industrial Average bevæger sig vandret i niveauet omkring 18.500. Der er divergens mellem RSI og Momentum på ugebasis. RSI har ramt niveauet 65. Momentum har etableret en topformation og modellen har etableret en topformation på dagsniveauet. Signalmodellen er fortsat i køb på ugebasis, men den nedre kanallinie ligger ved niveauet 18350, så et mindre tilbagefald vil give et ændret signal i modellen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 18.000, som også tidligere har været en top i april i modellen.

S&P 500
S&P 500

S&P 500 tester niveauet 2180, og det har nu stået på 8 uger. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2120. Der er køb i Bollingerkanalen, og det har stået på siden marts og den nedre støtte linie ligger i niveauet 2150. Den vandrette formation i indekset har påvirket Momentum og RSI med en faldende tendens. RSI er under 70 efter en kort periode over. Nærmeste modstandsniveau er ved 2200, mens nærmeste støtteniveau er ved 2150.

Nasdaq
Nasdaq

Nasdaq Composite har også stået stille de sidste 5 uger og har i den periode bevæget sig vandret i niveauet 5200-5300. Det korte glidende gennemsnit på ugebasis er i niveauet 5200 og det lange glidende gennemsnit er i niveauet 5000. Der er etableret topformation i modellerne Momentum og RSI på ugebasis. Bryder kursen igennem niveauet 5300, så er næste modstandsniveau ved 5350, mens nærmeste støtteniveau er ved 5150.
Strategi: Ændre til hold på amerikanske aktier.

 

Japan holder trenden
Det japanske indeks holder fast i den stigende tendens. Der er fortsat divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i salg, mens Parabolic er i køb på ugebasis. RSI og MACD er i en stigende tendens på ugebasis, men Momentum har svært ved at følge med.

Japan på ugebasis.
Japan på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet har etableret en dobbelt bund, hvilket giver en positiv tendens i den langsigtede model. Nærmeste modstandsniveau er ved 17.600, som var en bund i september/oktober 2015 og herefter i niveauet 18.800.
Strategi: Køb det japanske indeks via investeringsforeninger.

Stockholm
Stockholm

OMX S30 fortsætter med at stige på ugebasis og tester nu niveauet 1440. Signalmodellerne er i køb og i Bollingerkanalen er den nedre støttelinie i niveauet 1340. Den positive tendens i kursen trækker op i Momentum. RSI og MACD på ugebasis. RSI nærmer sig det overkøbte niveau på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1480 og herefter i niveauet 1520-1540.
Strategi: Fastholder køb.

Autoliv
Autoliv

Autoliv bevæger sig vandret i niveauet 880-920. MACD har etableret en bundformation på ugebasis og er begyndt at stige, hvilket giver en indikation om, at et brud af 920 er inden for rækkevidde. Signalmodellerne er begge i salg på ugebasis, men etablerer et købssignal ved brud af niveauet 930- 940. Der er ”gap” i niveauet 975,5-1009. Momentum er ligeledes i en stigende tendens på månedsniveauet. Anbefaler køb ved brud af niveauet 927.

I denne uge har der været rygter om, at Volvo vil sælge deres busenhed. Det har fået Volvo-aktien til at stige yderligere. Nærmeste modstandsniveau er ved 100, som blev testet ved månedsskiftet april/maj. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis og stigningen har givet et købssignal i de to signalmodeller Bollinger og Parabolic på ugebasis. Der er en positiv tendens i MACD og RSI nærme sig 80. Der er ligeledes en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Køb ved brud af 100. Nærmeste modstandsniveau er ved 104 og herefter i niveauet 110-112. Det nærmeste støtteniveau er ved 88.

Frankfurt, Dax 30 holder sig i niveauet omkring de 10.600-10.800. RSI har ramt niveauet 80 og der er lagt op til en pause i den stigende tendens, da kursen har bevæget sig vandret siden august. Momentum er faldet tilbage, så der er lagt op til et mindre tilbagefald og der er ”gap” i niveauet 10374-10403. Signalmodellerne er i køb og nærmest støtteniveau er ved 10.400 og herefter i niveauet 9.800.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

 

Schouw opleverer en positiv vækst i forretningen

Schouw meddelte her fredag morgen, at man sælger sin ejerandel i Kramp til medaktionæren NPM Capital for en samlet pris af 139 mio. euro. Salget forventes at give en avance på 445 mio. kr. før skat i forhold til den bogførte værdi.

Schouw købte ved årets begyndelse den danske elektronikproducent GPV International. Med købet af GPV har Schouw bevæget sig ind på et nyt forretningsområde Electronic Manufacturing Services, hvor Schouw via yderligere opkøb og organisk vækst vil styrke GPV-forretningen. Forretningsområdet Eletronic Manufacturing Service er præget af flere svenske selskaber bl.a. Hexagon, Lagercrantz Group og Mycronic.

Schouw forretning består endvidere af Biomar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens samt Hydra/Specma.

Biomar er verdens tredjestørste producent af foder til industrialiseret fiskeopdræt. I årets første 6 måneder har man oplevet et mindre salg i Norge og Chile. I Norge skyldes tilbagegangen en ekstrastor efterspørgsel i 2015. I Chile skyldes det algeopblomstring, der har slået fiskene ihjel.

Det betyder, at omsætningen har stået stille og resultat for de første 6 måneder er på niveau med året før.

Fibertex Personale Care producerer spunbond/spummelt nonwovens-tekstiler til hygiejneindustrien. Man har øget kapaciteten grundet øget efterspørgsel, hvilket har været med til at forbedre resultatet inden for det forretningsområde.

Fibertex Nonwovens er produktion af ikke-vævede tekstiler, der anvendes inden for en række industrielle produktområder. Forretningsområdet oplever vanskelige markedsforhold, men trods det så er der fremgang i omsætningen og resultat før skat.

Hydra/Specma er en specialiseret handels- og ingeniørvirksomhed med knowhow inden for hydrauliske komponenter og systemer til industrien. De først 6 måneder har virksomheden oplevet en god afsætning til vindmølleindustrien og automotive-segmentet.

Schouw
Schouw

Teknisk er aktien brudt ud af den vandrette formation efter salget af Kramp, ellers lå Schou- aktien i en vandret formation i niveauet 360-410. For 3 uger siden etablerede de glidende gennemsnit et ”Golden Cross”, hvilket er et godt købssignal. Signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic er begge i køb og har været det i 5-6 uger. Momentum er i en stigende tendens på månedsniveauet, hvilket indikerer, at aktien kan gå højere i den kommende tid. Fibonacci-modellen indikerer, at prisen på aktien kan gå i 500. Bruger et tilbagefald til at samle op i aktien.

 

 

Teknisk kommentar til 3 aktier
De 3 aktier er: SAS, G4S og Novo Nordisk.

SAS er gået i salg på ugebasis.
SAS er gået i salg på ugebasis.

SAS har etableret en stigende tendens, men torsdagens kvartalsresultat skuffede markedsdeltagerne en smule og sendte aktien lidt tilbage. Holder aktien sig over kurs 14,6, så holder købssignalet, der er blevet etableret på ugebasis i Bollingerkanalen i denne uge. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis. Endvidere blev der etableret en dobbelt bund i Momentum, hvilket er positivt. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens i aktiekursen, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 15.8. Nærmeste modstandsniveau er ved 18 og herefter i niveauet 20. Anbefaler køb på niveauet.

G4S
G4S

G4S holder fast i den stigende tendens på ugebasis, og der er købsignal i begge signalmodeller på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis og har nu ramt niveauet 22 og næste modstandsniveau er ved 23,5 og herefter omkring  25, mens nærmeste støtteniveau er ved 20, 2-20,4. og herefter i niveauet 19. RSI er kommet op 85, hvilket indikerer, at aktien har brug for en pause i den stigende tendens. Et tilbagefald under 21 vil give en opsamlingsmulighed, mens et brud af niveauet 22 også vil give en købsmulighed.

Novo Nordisk
Novo Nordisk

Novo Nordisk er på vej mod støtteniveauet 280-290. Bollingerkanalen er i salg på ugebasis og har været det siden midten af januar 2016. RSI har ramt niveauet 20 på ugebasis, hvilket indikerer, at aktien er oversolgt på ugebasis, men det betyder ikke, at man skal løbe ud og købe den med det samme. Momentum på månedsniveauet er stoppet den faldende tendens og handles vandret i niveauet, hvilket indikerer, at en bund kan blive etableret om 2-3 måneder. Der er støtte i niveauet 270-280. Afvent udviklingen. 

 

Guldet finder støtte

Guldet bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1300-1360 og det har nu stået på i 2½ måned. Det har fået signalmodellen Bollinger til at bølge frem og tilbage i køb og salg på dagsniveauet. Den vandrette formation betyder, at Momentum er faldet tilbage og den samme tendens ses i MACD, mens RSI har etableret en bundformation.

EUR/USD har etableret en stigende tendens med modstand i niveauet 1,14, som blev testet i juni. Der er køb i signalmodellerne Bollinger og Parabolic på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

NOK/DKK holder fast i niveauet omkring 80,5-81. Nærmeste modstandsniveau er ved 82 og herefter i niveauet omkring 83. Der er støtte i niveauet 79.

SEK/DKK er til gengæld faldet tilbage og handles nu vandret i niveauet 78-78,5. Nærmeste støtteniveau er ved 78. Momentum er stigende på månedsbasis, hvilket indikerer, at den svenske krone har en rebound-mulighed i den kommende tid.

Zink på ugebasis
Zink på ugebasis

Metalvaremarkedet: zink fortsætter med at stige og det skyldes, at flere miner er lukket, da der ikke er mere zink i. Den samme positive tendens ses i tin, mens nikkel bevæger sig vandret og den samme tendens ses i kobber.

Landbrugsmarkedet er fortsat uensartet. Der er en fortsat faldende tendens i hvede, mens majsprisen stabiliserer sig i niveauet 480-500. Sukker bevæger sig vandret i niveauet 540-560.

Brent Spot bevæger sig fortsat opad på ugebasis, efter kursen har været en tur under 46. Nærmeste modstandsniveau er ved 50 og herefter i niveauet 51. Signalmodellen Bollinger er i salg, mens der er en positiv tendens i de tre indikationsmodel på ugebasis. Forventer et brud af niveauet 51 i den kommende tid. Det er blandt andet den store storm i slutningen af august i den mexicanske golf, som har påvirket lagrene, men der går noget tid, før det bliver indhentet.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.