På vej tilbage i aktier?

Der er fortsat en positiv tendens i flere internationale aktiemarkeder og det danske marked er blevet trukket med op, men ser fortsat lidt kedeligt ud på ugebasis.

Stærkt signal i A. P. Møller-Mærsk. Signalmodellerne har etableret et købssignal for 5 uger siden. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 4 uger siden. RSIer kommet op i det overkøbte niveau, hvilket indikerer, at aktiekursen har brug for en konsolidering i niveauet omkring 10.000.

Sampo lægger pligtbud på Topdanmark efter den finske forsikringskoncern er kommet over 33 pct.  Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden juli og nu er aktien brudt igennem modstandsniveauet 185 og næste modstandsniveau er ved 195 og herefter i niveauet 208-212. RSI har ramt niveauet 95. Der er etableret et ”Golden Cross” på ugebasis og signalmodellerne Bollinger og Parabolic er i køb. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsbasis, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien.  Forsikringsindekset for Norden er det brancheindeks med højeste Momentum. Ser man på finske Sampo har aktien brudt den faldende tendens og ser interessant ud. Forsikringsbranchen ser ud til at være stedet i øjeblikket.

ALK-Abello bevæger sig vandret i niveauet 920-940. Der er salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugeniveauet, og der er langt op til at modellerne går i køb på ugebasis.MACD har etableret en bundformation og det samme har Momentum på ugebasis. Momentum på månedsbasis har fortsat en faldende tendens men er aftagende. Der er et stort ”gap” i aktiekursen 975-1148, som over tid skal lukkes. Den risikovillige investor samler op i aktien på det nuværende niveau.

TDC holder fast i den stigende tendens, som nu har stået på siden februar måned. Efter korrektionen i juni i aktien, så er kursen steget pænt. Nærmeste modstandsniveau er ved 39 og herefter i niveauet 42-43. Der er en positiv tendens i Momentum på både uge- og månedsniveauet. Den samme tendens ses i MACD. Nærmeste modstandsniveau er ved 39 og herefter i niveauet 42.

Baltic Dry viser en stigende tendens, hvilket trækker op i D/S Norden. Stigningen trækker op i D/S Norden på dagsniveauet, hvor der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen. Aktien har etableret en dobbelt bund i niveauet 81-83. Den seneste bund var i niveauet 88. Der er en positiv tendens i Momentum på uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 100-102 og herefter er niveauet 118-120. Aktien ser interessant ud på niveauet.

FLSmidth viser igen en positiv tendens i kursudviklingen. Aktien er de seneste par dage steget 10 kr. og der er nu etableret købssignal i Bollingerkanalen både på dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum  på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 275-280 og herefter ved niveauet 310-315.

Cbrain har fundet en partner for det amerikanske marked og det bliver Code for America. Code for America arbejder på modernisere den offentlige sektor i USA ved at anvende ny teknologi. Den  toppede ved årets begyndelse i 64,5, men faldt tilbage i løbet af årets første måneder og ramte 35 i marts. Herefter har aktien været i en stigende tendens og har nu ramt niveauet 48. Der er divergens mellem de 3 indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum falder, mens RSI falder og MACD bevæger sig vandret.

Den kommende uge byder på en række danske regnskaber fra Flügger, SPEAS samt TK Development.  TK Development aktien bevæger sig fortsat i et zigzag-mønster og markedsdeltagerne kan ikke rigtigt finde ud af, om aktien skal op eller ned. Aktien har etableret en kileformation, så et brud af 7,5 kan sende aktien op i niveauet 9,5, mens et brud af 7,0 kan sende den under 6 kr.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20-indekset er faldet lidt tilbage i denne uge og indekset holder sig fortsat under 950. Der er divergens mellem Momentun og RSI på ugebasis, idet der er en faldende tendens i førstnævnte model og en vandret tendens i RSI omkring 40. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er i salg. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”, hvilket indikerer, at det danske marked er meget uinteressant i øjeblikket.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.