På jagt efter den perfekte dobbeltbund

Alle kan huske den perfekte dobbeltbund i Vestas i 2012, hvor aktien testede støtteniveauet 25 i juli og i november og aktien toppede første gang 14 måneder senere i 300.

Vestas på ugebasis.

Der var ligeledes en dobbelt bund i Zealand Pharma 2014, hvor aktien testede niveauet 60-65 i maj og oktober og stoppede i begyndelsen af november 2015 i niveauet 170.

Ser man igennem det danske marked, er der flere dobbeltformationer end sidst. Der kan nævnes Ørstad med en dobbelt bund i 2016, hvor niveauet 230-240 blev testet 2 gange.

Ørsted med sin dobbelt bund.

På det danske marked er der ikke mange formationer, der ser ud til at kunne ende ud i en dobbelt bund i øjeblikket. De dobbelte bunde vi ser efter er dem, som bliver etableret i ugegrafen og der er ikke mange i det danske marked.

IC Group har etableret en bund i niveauet 135-140 i september/oktober og igen i marts/arpil. Aktien er blevet handlet op i niveauet 160 på frasalget af Peak Performance. Hastigheden er aftaget og det bliver interessant at se, om der er Momentum til at bryde igennem modstandsniveauet 165. Indtil da er aktien på kandidatbænken.

Zealand Pharma har etableret en dobbelt bundformation, idet niveauet 80-85 er blevet testet i december og juli. Nærmeste modstandsniveau er ved 100-105 og et brud heraf kan sende aktien op i niveauet 120-125. Aktien er med på kandidatbænken

Ser man til Sverige, er der begyndende dobbeltbundformation i Holmen og Oriflame og blandt de store selskaber i Midcap-segmentet ser følgende selskaber interessante ud: Africa Oil, Byggmax Group, Catena Media, Cloetta, Hexatronic Group, Invisio Com., Lindab, Mycronic samt Scandic Hotels Group.

Bliver det til en dobbelt bund?

Africa Oil har længe været i en faldende tendens og er slet ikke fulgt med olieprisen. Men i den seneste tid har aktien stabiliseret sig i niveauet omkring 8 kr. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og Momentum på månedsniveauet stiger. Den spekulative investor bør samle op i det nuværende niveau.

Er slik en god forretning? Regnskab de 13/7.

Cloetta tester niveauet støtteniveauet 27-28, som også blev testet i efteråret og holder niveauet, er der blevet etableret en dobbelt bund. Der er ikke noget købssignal på dags- eller ugeniveauet endnu. Men der er bundformation i de tre indikationsmodeller på ugebasis, mens der er en stigende tendens i Momentum på månedsniveauet. Anbefaler køb ved brud af niveauet 28,5.

 

Ser man til de udenlandske markeder, kan man se antydningen af en dobbelt bund i bl.a. General Electric. Der er ikke nogen købssignaler i hverken Bollingerkanalen eller i de glidende gennemsnit på ugebasis. Men der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI er ved 50 og MACD er under 0 og bevæger sig vandret. Der skal lidt mere fart i aktiekursen for at løfte MACD.

En fra USA.

Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens, hvilket bekræfter, at aktien ser interessant ud på niveauet.

”Gappet” i niveauet 13-13,5 er blevet lukket og et brud af niveauet 14,5 vil bekræfte den positive tendens. Aktien tages med på kandidatbænken.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , , ,

Kommentarer er lukket.