Regnskabssæsonen skydes i gang

Den amerikanske og svenske regnskabssæson starter i næste uge, hvilket vil få markedsdeltagerne til at rette fokus mod disse, hvilket kan give interessante bevægelser i de aktuelle aktier.

Scandinavian Tobacco Group har testet niveauet 95 i begyndelsen af juni og er nu handlet op i niveauet 100. Den svagt stigende tendens har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. På ugebasis der er en bid vej, før at signalerne skifter til køb på ugebasis.

Der er en positiv tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis, idet alle tre har etableret en bundformation og stiger. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation. Nærmeste modstandsniveau er 100 og herefter i niveauet 106,5-109, mens nærmeste støtteniveau er ved 94-95.

Royal Unibrew fortsætter den stigende tendens i takt med at soldagene tikker ind på kalenderen. Royal Unibrew er kommet over 500. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 550, mens nærmeste støtteniveau er ved 460 og herefter 420. RSI er oppe i det overkøbte niveau på ugebasis og har været det før, hvilket indikerer, at man skal overveje en investering i Royal Unibrew på det nuværende niveau. Momentum på månedsniveauet peger stadig opad, hvilket giver en positiv indikations i aktien.

Nynoterede Netcompany fortsætter i den stigende tendens og er på 20 dage gået fra 180 til 240. Det betyder, at de første købssignaler er dukket op på dagsniveauet. Holder tendensen, så kan aktien ramme niveauet 260-270 i løbet af 15 dage.

Tryg fandt støtte i niveauet 138-140 i marts/april og har været i en stigende tendens frem til juni, hvor aktien er blevet afvist i 152. Konsolideringen i niveauet 148-150 har fået de tre indikationsmodeller på ugebasis til at etablere en top-formation på ugebasis. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” for 3 uger siden og signalmodellerne har været i køb fra midten af maj.  Momentum på månedsniveauet forsøger at etablere en bundformation, men det er ikke lykkedes helt endnu. Forsikringsåret har ikke budt på de store udfordringer med vand i kælderen. Til gengæld er afkast på selskabets værdipapirbeholdning sikkert presset. Resultat efter skat skulle derfor lande over 1,4 mia. kr. Bryder kursen igennem 152, så ser aktien interessant ud.

Det første danske selskab dukker op i form af Tryg om tirsdagen. Torsdag er Bang & Olufsen med regnskab. Men ellers igen vil der være fokus på svenske selskaber. Ugen starter med en række ejendomsselskaber Wihlborgs og Platzer Fastigheter. Onsdag er det ComHem, Kungsleden samt Orexo. Torsdag er der 11 regnskaber fra det svenske og så er den regnskabssæson skudt i gang og fredag er der mere end 20 selskaber som blandt andet Duni, JM samt Pandox.

København på ugebasis. 

 

C25-indekset er faldet tilbage til niveauet 1090-1100. Den negative tendens fra sidste uge holder fast i markedet og kursen skal over 1150, før der sker en signalændring i modellerne Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit ligger begge i en faldende tendens med det korte glidende gennemsnit over det lange glidende gennemsnit, hvilket giver et dårligt signal. Den faldende tendens i kursen trækker ned i de 3 indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger, hvilket giver en forhåbning og mulig stigende tendens i den kommende tid.

DK portefølje
Schouw er på salgslisten. 

Nordisk portefølje
KABE Husvagnar og Trelleborg på salgslisten.

 

 

Er økonomien gået i stå?

Torsdagens nøgletal var lidt skuffende, idet den private arbejdsmarkedsrapport og antallet af nytilmeldt ledige steg. Det samme gjorde olielagerne.

Den kommende uge byder på regnskab fra JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, PepsiCo, Delta Air Lines samt A. Schulman.

Dow Jones Industrial Average bevæger sig fortsat vandret over 24.000, som er nærmeste støtteniveau, mens nærmeste modstandsniveau er ved 25.000. Den vandrette formation i indekset gør, at de tre indikationsmodeller på ugebasis har tabt pusten. Momentum på månedsniveauet er ligeledes under pres.

S&P 500

S&P 500 forsøger at holde fast i den genetablerede stigende tendens på ugebasis. På dagsniveauet er der igen salg i både kursgrafen og Bollingerkanalen, mens der på ugebasis er købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. Det korte glidende gennemsnit ligger over det lange glidende gennemsnit og derfor ser det positivt ud. Men de tre indikationsmodeller har alle etableret en faldende tendens, hvilket viser, at hastigheden fortsat er på vej ud af indekset.

Momentum på månedsniveauet er voldsomt negativt og faldet har stået på siden februar. Nærmeste støtteniveau er ved 2700 og herefter i niveauet 2625-2650, mens nærmeste modstandsniveau er ved 2800.

Nasdaq Comp., på ugebasis.

Nasdaq Composite har også etableret salgssignal på dagsniveauet, idet kursgrafen har etableret et ”Death Cross” og Bollingerkanalen er gået i salg. På ugebasis er der fortsat købssignal og kursen skal igennem 7100-7200 for at der bliver etableret et salgssignal. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 7300.

Nasdaq Comp., på ugebasis.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og Momentum har etableret topformationer, og så er der en stigende tendens i RSI på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 7400 og herefter i niveauet 7200-7300, mens nærmeste modstandsniveau er ved 7800 og herefter i niveauet 7900.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Kedelig tendens i Japan

Det japanske marked er faldet og har testet støtteniveauet 21.500, som i første omgang ser ud til at holde. Faldet i denne uge har givet købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og det lange glidende gennemsnit er blevet brudt. Den faldende tendens trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 40.

Det japanske marked er gået i salg.

Momentum på månedsniveauet er har været faldende siden efteråret 2017, og det presser indekset og nærmeste støtteniveau er ved 20.500, mens nærmeste modstandsniveau er ved 23.000 og herefter i niveauet 24.000.
Strategi: Hold på japanske aktier.

Det svenske marked.

OMX Stockholm 30 er ligeledes i fortsat faldende tendens, som har stået på siden midten af maj, hvor indekset var over 1620. Faldet har fået Bollingerkanalen til at gå i salg på ugebasis og dermed bliver sidste uges salgssignal i Parabolic bekræftet. Det korte glidende gennemsnit ligger stadig over det lange glidende gennemsnit på ugebasis, men tendensen peger nedaf.

Den faldende tendens i indekset har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40. Momentum på månedsniveauet derimod stiger, hvilket indikerer, at svenske aktier er interessante på sigt, hvis tendensen kan holde.

Strategi: Hold på de svenske aktier.

Norske Scatec Solar ser teknisk interessant ud trods tilbagefaldet den seneste måned. Aktien er gået fra 64 til 56 og der er etableret salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. På ugebasis er aktien fortsat i en opadgående tendens og faldet ned til 370 gør, at støttelinien testes. Holder støttelinien, så er næste modstandsniveau oppe omkring 420.

Scatec Solar.

De tre indikationsmodeller er faldet tilbage på ugebasis, men for aktiekursen en rebound det trækker op i modellerne og man kan allerede se det i Momentum. Der er fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 50, mens nærmeste støtteniveau er 54 og nærmeste modstandsniveau er ved 64 og herefter i niveauet 72. Anbefaler køb på niveauet.

DAX på månedsniveauet.

Frankfurt Dax 30 er en gyser, idet der er divergens mellem signalerne på dags- og ugeniveauet. På dagsniveauet har Bollingerkanalen genetableret et købssignal, mens der på ugebasis er blevet etableret et salgssignal. De glidende gennemsnit er blevet brudt på ugebasis oppefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Dead Cross” i løbet af 2-3 uger. Momentum og RSI har begge etableret en bund og stiger, mens MACD fortsat er i en faldende tendens. Momentum på månedsniveauet har etableret en bund og stiger, hvilket giver forventningerne om en stigende tendens i indekset.

Strategi: Ændre til hold på tyske aktier.

Dårligt regnskab eller ej

Chr. Hansens seneste halvårsregnskab viser, at den stabile forretning har vækst i både top og bund. Det seneste kvartalsregnskab viste en omsætning på 800,9 mio. EUR. mod 779,5 mio. EUR. Periodens resultat blev på 158,1 mio. EUR mod 155,8 mio. EUR.

Chr. Hansen forretningen er opdelt i 3 forretningsenheder: Food Cultures og Enzymes, Health og Nutrition samt Colors.

På markedet Europa , Middelhavet og Afrika (AMEA) samt i Asien har Chr. Hansen haft fremgang indenfor Colors, mens også enzymer til brug i forskellige sammenhænge har vist vækst. De seneste år har der været vækst i enzymer til sundhedsektoren.

Forventer at man i de kommende år vil fokusere endnu mere på enzymer til fødevarer. Derudover vil man satse på enzymer til mejeri-sektoren således, at man fastholder sin førerposition på det marked.

Vores fundamental-model indikerer en fair pris i niveauet 665-670, hvilket er 5 pct. over den nuværende kurs.

Chr. Hansen på ugebasis.

Teknisk har aktien taget sig en rebound og handles nu i niveauet omkring 630 og dermed ligger aktien højere end før halvårsregnskabet. Nærmeste modstandsniveau er ved 650 og herefter i niveauet 725. Stigningen i aktiekursen betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra på dagsniveauet.

På ugebasis betyder det, at signalmodellerne fastholder deres købssignaler fra midten af april og stigningen trækker igen op i to af tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 70. Det er kun MACD, der ikke er vendt rundt og stiger. Momentum på månedsniveauet peger opad  og bekræfter den positive tendens i aktien. Anbefaler køb på niveauet.

Teknisk kommentar til 2 aktier

De 2 aktier er: Bavarian Nordic og D/S Norden.

Bavarian Nordic er igen begyndt at stige efter en periode med en mindre korrektion og konsolidering. På dagsniveauet betyder det, at Bollingerkanalen har etableret et købssignal og de glidende gennemsnit vil etablere et ”Golden Cross” i løbet af den kommende uge, hvis tendensen holder. På ugebasis skal kursen igennem 210. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI har etableret en bund og stiger på ugebasis, mens Momentum har etableret en topformation og falder tilbage, mens MACD bevæger sig vandret.

Bavarian på ugebasis.

Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 205 som en modstandslinie, mens det korte glidende gennemsnit har ramt niveauet 200 og holder udviklingen, vil de glidende gennemsnit etablere et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger.

Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende tendens efter bundformationen i slutningen af april. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 210 og herefter i niveauet 240, mens nærmeste støtteniveau er ved 180. Anbefaler at man afventer brud af niveauet 210.

D/S Norden har været i en faldende tendens siden midten af juni, hvor aktien tester niveauet 125, som dog blev afvist og aktien har siden været i en faldende tendens og ramte niveauet 110, hvor kursen fandt støtte og de sidste par dage er aktien steget lidt op til niveauet 112. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”, men faldet i aktiekursen betyder, at grafen er under de glidende gennemsnit på ugebasis. Faldet i aktiekursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt niveauet 55.

D/S Norden med købssignal.

Momentum på månedsniveauet har etableret en dobbelt bund og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra for første gang siden foråret i 2017. Nærmeste modstandsniveau er ved 125 og herefter i niveauet 136-140. Anbefaler køb ved brud af niveauet 118.

 

Olien holder stand  

Guldet har taget et lille hop op til niveauet 1260. Men det har ikke smittet af på indikationsmodellerne, som alle fortsætter i den faldende tendens. Afvent udviklingen.

Metalvaremarkedet: Alle industriråvarerne er i en faldende tendens, men i dag har 2 kinesiske aluminiumsproducenter meddelt, at man sænker produktionen, og det kan løfte prisen og gavne Norsk Hydros indtjening på sigt.

Landbrugsmarkedet: Er fortsat uensartet med faldende priser i korn og majs, mens havre er vendt rundt og stiger. Der er en stabilisering i priserne for kaffe, sukker og kakao, mens mælke- og ostepriserne er faldet tilbage. Prisen på træ har også stabiliseret sig, og det så man blandt andet i regnskabet fra Bergs Timber i går, hvor aktien steg 8 pct.

Brent Spot bevæger sig vandret i niveauet 74-80, hvilket har fået de 3 indikationsmodeller til at falde tilbage på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en topformation og falder tilbage.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.