Det gør ikke ondt lige nu!

BØRSUDSIGTEN: Test af Modstandsniveauer!

 

C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 0,5 pct. (5,25 point) i indeks 965,72.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,2 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,8 pct. og 1,1 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

BørsUdsigten holder ferie i ugerne 28 – 29 – 30 fra den 9. juli til og med den 27. juli.

Markederne holder  ikke ferie, og “den gamle redacteur” er ikke længere fra markedet, end at der kommer en ekstraudgave – såfremt der sker noget ekstraordinært – eller der er optræk til det.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (966), er der tale om en bounce op imod den faldende sekundære trendlinie. Brud af 973 niveauet betyder mindst en opbremsning i den faldende trend. Indtil videre er der tale om en positiv konsolidering, der oftest munder ud i en negativ fortsættelse. Fokus skal derfor være på brud af bundlinien i 967 niveauet.

Det er blot en uge siden vi fik et rent EXIT signal for de danske aktier, ved bruddet af 957 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 963 niveauet (solgt i 977 niveauet). Der er lukket short ved bruddet af 965 niveauet. Stop loss ved  brud af 967 niveauet, og åbning af spekulativ short ved brud af 967 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 957 niveauet. Der er åbnet en ny short åbnes ved brud af 957 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 973 niveauet.  Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 1.007 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg

NB! NB! – Gentagelse fra sidste fredag.

BørsUdsigten vurderer, at man skal være for udgående af danske aktier, og afvente køb. Naturligvis er der aktier der er interessante; men man skal medregne at “odds” er imod, og man skal regne med en afdæmpning af positive reaktioner. (Læs hvis du ligger med en bred dansk portefølje, er der størst sandsynlighed for, at du taber penge. Der kan kun tjenes penge som stockpicker og køb/beholdning af enkelte aktier)

BørsUdsigten vurderer, at ligger man med “udbytteaktier” skal de helst være defensive – eller vise vækst. Strategien vil være at sælge på bounce. Der tages en evt. gearing ud af markedet!

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere nu til morgen, fredag.

Første halvårsregnskab offentliggøres tirsdag. Det er Tryg, der allerede har tallene klar. Regnskabet vil give en god indikation på udviklingen i de andre forsikringsselskaber, når blot man fratrækker valutakursudviklingen i SEK og NOK. Husk kvartalsmæssigt udbytte!

BørsUdsigten vurderer, at der vil ske en gradvist forringelse af investeringsklimaet – ikke et her og nu crash!

To åbne spørgsmål:

Vil regnskaberne overskygge handelskrigen?

Vil Guidance overskygge de flotte regnskaber?

Under alle omstændigheder bliver det spændende, at høre virksomhedernes vurdering af handelskonflikten.

Summa Summarum – forhøjede toldsatser sætter virksomhedernes indtjening under pres – og trækker likviditet ud af markedet. Det vil over tid lægge låg over aktiekursudviklingen.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.527 (plus 0,3 pct. (4,26 point), er der tale om en bekræftelse af salgssignalet ved bruddet af 1.541 niveauet. Endvidere blev der udløst tertiært salgssignal ved bruddet af 1.527 niveauet. Nedtrenden er bekræftet, og BørsUdsigten forventer en test af 1.500-490 niveauet.

Tertiært købesignal ved brud af den faldende trendlinie i 1.533 niveauet.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten fået udløst stop loss og åbnet en short ved bruddet af 1.550 niveauet. Genkøb (og lukning short (gevinsthjemtagelse) ved brud af 1.533 niveauet. Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.515) niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.558 niveauet. Der er åbnet en sekundær short ved bruddet af 1.525 niveauet.  Genkøb ved brud af 1.525 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere, torsdag.

Førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse ligger fortsat på et ekstrems lavt niveau på 231K– meget meget tæt på den strukturelle arbejdsløshed.  Tallet er kun en delindikation på udviklingen i beskæftigelsen.

Der offentliggøres beskæftigelsestal i dag, fredag. Der forventes fortsat en god jobskabelse. ADP opgørelsen viste en fremgang på 177K, mod en forventing på 190K. ADP opgørelsen er dog præget af nogen usikkerhed.

Udviklingen i beskæftigelsen er en af hovedfaktorerne for Fed’s rentebeslutninger.

De nye toldtariffer overfor Kina, træder i kraft i dag, fredag. Nu må vi se hvordan dagens handelstal falder ud.

Referatet af det seneste FOMC møde blev offentliggjort. Af referatet fremgik det at Fed var bekymret over handelskonflikten, og at øgede toldsatser vil lægge låg på den økonomiske udvikling.

Dow Jones lukkede torsdag med en stigning på 0,8 pct. (181,92 point) i indeks 24.356,74.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,9 pct. (23,39 point) i indeks 2.736,31.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 1,1 pct. (83,75 point) i indeks 7.586,43.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.736), befinder vi os i et “krydsfelt”, hvor indekset meget vel kan bevæge sig sidelæns ud af formationen. Der kan være tale om en SHS formation – der dog ikke er bekræftet. Brud af 2.790 niveauet vil neutralisere formationen og brud af 2.695 niveauet – neckline – vil vil udløse en bekræftet SHS formation.

Tertiært er der tale om en omvendt kileformation, hvor brud af 2.745 vil bekræfte det tertiære købesignal.

BørsUdsigten har EXIT for de amerikanske aktier ved brud af 2.580 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten  genkøbt en lang position i 2.720 niveauet. Stop loss ved brud af 2.718 niveauet. Åbning af spekulativ short ved brud af 2.688. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.757 niveauet (købt i 2.620 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 2.757 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 2.745 niveauet. Strategi: Sælg

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.663 niveauet. Strategi: Køb.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,01 pct. lavere i 2,83 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. højere i 2,55 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. højere i 2,98 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,01 pct. lavere 0,29 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. højere i minus 0,67 pct., og den 30årige noteres 0,02 pct. lavere i 0,98 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:40 6,373 (6,393) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,169 (1,166) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 110,8 (110,4) EUR/JPY noteres i 129,5 (128,7). EUR/DKK noteres til morgen i 7,451 (7,452) GBP/DKK 8,427 (8,457)

Generelt vurderer BørsUdsigten at lande med en stærk økonomisk styring kan devaluere sig ud af de nye toldsatser. Kina’s renimbi (Yuang) er de seneste 3 uger faldet med ca. 5 pct. Noget kunne tyde på at dæmmer op på toldstigninger ved at svække de berørte landes valutaer.

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,373), bliver der fortsat sat flag (sidelæns konsolidering). Toplinien ligger i 6,45 niveauet og bundlinien i 6,365 niveauet. Udbrud SKAL følges!

Inde i konsolideringen er der tale om en kileformation. Der udløses spekulativt købesignal ved brud af den faldene trendlinie i 6,385 niveauet. Der vil være tale om mindst en opbremsning.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) bruddet af 6,43 niveauet. Genkøb ved brud af 6,385 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,365 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 6,365 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,254 (1.255) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.255), er der sket en opbremsning i den faldende trend. Der er udløst et spekulativt købesignal ved bruddet af 1.251 niveauet.

BørsUdsigten har fortsat et prisobjektiv i 1.235-00 niveauet, efter en bekræftet topformation, med en neckline i 1.288 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt den lange position i 1.251 niveauet (solgt i 1.295 niveauet). De er lukket en spekulativ short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af den faldende trendlinie i 1.251 niveauet. Stop loss og åbning af en spekulativ short ved brud af 1.238 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt, og åbnet short ved bruddet af 1.288 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Sælg

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lavere nu til morgen, fredag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 73,08 (73,88 USD) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 77,37 (77,73) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (77,5), er der tale om en fortsættelse af den sekundære sidelæns konsolidering (top i 80 niveauet og bund i 73 niveauet). Tertiært / sekundært testes den horisontale trend i 77,5 niveauet. Der er tale om udbrud fra en base, og udbruddet skal følges!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 75 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 77,5 niveauet (testes NU). Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 75 niveauet. Stop loss og åbning af short ved af 77,5 niveauet. Strategi: Køb.

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

Brent: Dagschart.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, torsdag, efter en overvejende negativ åbning.

Nikkei225 stiger med 1,5 pct. (314 point) i indeks 21.861. Hang Seng stiger med 0,9 pct. (263 point) i indeks 28.875. Kina’s CSI300 stiger med 1,4 pct. (49 point) i indeks 3.392. Sydkoreas Kospi stiger med 0,8 pct. (18 point) i indeks 2.276. Australien’s ASX200 stiger med 0,9 pct. (57 point) i 6.272.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.