Nyt signal i dansk medicinal-aktie

ALK-aktien har været i en faldende tendens siden årsskiftet 2021/22, hvor aktien blev handlet i niveauet 170 og nu handles aktien i niveauet omkring 74. I den faldende tendens er der gjort flere forsøg på at bryde den, men uden det er lykkedes.

På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra af den stigende tendens i aktiekursen. Der er etablerede Golden Cross for 4 dage siden.

På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. Kursen skal over 80, før signalet skifter. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 90 som en modstandslinie.

Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 38 og er stigende. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er ligeledes i en stigende tendens, men er fortsat under middelværdien på 0.

Nærmeste modstandsniveau er ved 82 og herefter i niveauet 93-95, mens der er støtte i niveauet 70 og herefter i niveauet 66. Der er et åbent gap i niveauet 100-110,10.

ALK -Abello omsatte sidste år for 4,5 mia. kr. mod 3,9 mia. kr. året før. Resultat efter skat blev i 2022 335 mio. kr. mod 219 mio. kr. året før.

ALK-Abello producerer og forsker i allergimedicin og er en af verdens førende virksomheder indenfor området.
ALK har en interessant pipeline og af nye produkter som er på vej er medicin mod peanutsallergi.
Aktien er på kandidatbænken.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.