Er det tid til olie?

Har olieprisen fundet sin bund, er det nu man skal investere i et olieselskab. Et af de nordiske olieselskaber man kan tage på kandidatbænken er Aker BP. Aktien er fortsat i en faldende tendens og har været de siden juni 2022, hvor aktien var i 420. I fredags lukkede kursen i 250,3.

 

Golden Cross i Aker BP på dagsniveauet.

På dagsniveauet har de glidende gennemsnit etableret et Golden Cross for 2 dage siden og Bollingerkanalen er gået i køb for 7 dage siden.

På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen, da den faldende tendens endnu ikke er brudt.

Det korte glidende gennemsnit på 8 uger er blevet brudt af den stigende tendens, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 275 som en modstandslinie.

De sidste par dages stigende tendens i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 50. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver et positivt billede af situationen. MACD er stigende, men er endnu ikke over middelværdien 0 på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 275 og herefter i niveauet 300. Nærmeste støtteniveau er ved 240 og herefter i niveauet 220.

Niveauet 240 er blevet testet 2 gange de sidste 3 måneder. Først i marts og nu i maj og begge gange har niveauet holdt. Formationsmæssigt giver det en dobbelt bund.

Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau. Den spekulative investor samler op nu, mens den mere forsigtige investor afventer det sidste signal i MACD, så alle modeller peger i samme retning.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.