Lerøy Seafood med købssignal

Lerøy Seafood ligger i en stigende trendkanal både på dags- og ugeniveauet. Aktien bundede i 40 i oktober og fredag lukkede den i 56,35.

På dagsniveauet etablerede de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage et Golden Cross i slutningen af marts. Bollingerkanalen har etableret et købsignal i midten af marts. På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et købssignal for en uge siden.

Det lange glidende gennemsnit på 24 uger lige over det korte glidende gennemsnit på 8 uger. Men det korte glidende gennemsnit er tæt på at bryde igennem det lange glidende gennemsnit nedefra og så er der etableret et Golden Cross på ugebasis.

RSI er i 50 på ugebasis.

Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 50. Momentum stiger og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver et positivt signal. MACD er ligeledes i en stigende tendens og brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra og modellen er over middelværdien 0.

MACD på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 64-65 og herefter i niveauet 80, mens der er støtte i niveauet 45 og herefter i niveauet 40. Aktien ser interessant ud op niveauet.

Lerøy Seafood leverer fisk og skaldyr i mere end 80 forskellige lande. De har produktionsfacilitet i flere europæiske lande og salgskontor i USA, Kina og Japan.

Selskabet omsatte for 26,6 mia. NOK mod 23,0 mia. NOK i 2021. Resultat efter skat i 2022 blev 3,1 mia. NOK mod 2,7 mia. NOK.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.