Skal der fiskes?

Den norske regering meddelte lakseproducenterne i Norge i efteråret, at de ville indføre en ny lakseafgift, hvilket fik aktierne til at falde kraftigt tilbage i slutningen af september.

Historien ramte alle opdrætter både norske, færøsk og islandske. Færøske Bakkefrost har dog rettet  sig hurtigt, da man allerede har en sådan skat.

Blandt de norske aktier som har rettet sig men ikke er nået op til den gamle kurs er Austevoll Seafood, Lerøy Seafood, og Mowi men der er ikke langt igen. Mens Greig Seafood og Salmar ikke har rettede sig synderligt og er handlet fladt.

Alle 5 aktier har et gap i deres graf som står åbent fra september. Salmar har en stort gap i niveauet 470 – 545 som overtid skal lukkes.

Salmar har på dagsniveauet etablerede et købssignal i Bollingerkanalen i slutningen af december. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et Golden Cross i begyndelsen af december.

På ugebasis har Bollingerkanalen et købssignal for 2 uger siden. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra af den stigende kursudvikling. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 485 som en modstandslinie. Der har været en øget omsætning i aktien siden faldet, hvilket er positivt, da der er en svagt stigende tendens i kursen.

Stigningen i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 95 og MACD er fortsat under 0. Momentum er stigende og har været det siden bunden i oktober/november.
Nærmeste modstandsniveau er 400 og herefter i niveauet 475, mens der støtte i niveauet 350 og herefter i niveauet 325.
Aktien ser interessant ud på niveauet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.