Julefreden har sænket sig over markedet

Mandag var en stille og rolig dag på markedet med svagt stigende tendens til flere sidepapirer. Skako har klaret sig godt gennem de seneste måneder og fået en række større ordrer. Teknisk tester Skako-aktien modstandsniveauet 65, som også blev testet i marts/april, men det blev ikke brudt. De glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross ved månedsskiftet november/december. Bollingerkanalen er gået i køb ved månedsskiftet oktober/november. Den stigende tendens har sendt RSI op over 80 og MACD er over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 72 og herefter i niveauet 80, mens der er støtte i niveauet 60 og herefter i niveauet 55. Bruger tilbagefald i aktien til opsamling.

Per Aarleff Holding var med regnskab i fredags. Omsætningen i 2021/22 ramte 18,1 mia. kr. mod 14,6 mia. kr. Resultat efter skat blev 517 mio. kr. mod 470 sidste år. Fundamental-modellen indikerer en fair pris på 290 mod dagens kurs i 253. Det giver et potentiale i aktien på 14,6 pct.
Teknisk fandt aktien en bund i 180 og nu handles den i 253. Der er købssignal i Bollingerkanalen som blev etableret ved månedsskiftet oktober/november. De glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et Golden Cross for 2 uger siden.

Tirsdag trak Bank of Japan tæppet væk under aktiemarkedet ved at udvide det spænd hvormed japanske obligationer må handles indenfor. Det gav en positiv dage til bankerne. Jyske Bank som er med i Trends portefølje holder fast i den stigende tendens. Endvidere har der været en række opjusteringer fra banker som BankNordik, Djursland og Spar Nord Bank i ugen der er gået samt Danske Bank.
Omvendt var der yderligere fald til de danske tech-selskaber som cBrain, Netcompany samt Trifork Holding.

Onsdag faldt Genmab tilbage og gik under 3000. Citigroup nedjusterer aktien fra Køb til Salg. Der er fortsat købssignal i alle modellerne på ugebasis. RSI er faldet tilbage og er nu under 60. MACD og Momentum har etableret en topformation. Støtteniveauet 3000 ser ud til at holde. Nærmeste modstandsniveau er ved 3300. Aktien ser interessant ud på niveauet (jeg ejer aktier i selskabet).

Møller-Mærsk tager et hop op, da mange er begyndt at positionerere sig til det store udbytte. Aktien var nede og teste niveauet 13.500 i slutningen af september og siden oktober har aktien bevæget sig vandret i niveauet 14.500-16.000. Bollingerkanalen har etableret et købssignal på ugebasis. RSI har ramt 55 på ugebasis, mens MACD er tæt på 0. Momentum er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 16.000 og herefter i niveauet 17.500. Nærmeste støtteniveau er ved 13.500. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Torsdag meddelte MTHøjgaard Holding, at man ikke fandt sig selv som de rigtig ejer af modulbyggeriet Scandi Byg i Løgstør og derfor har man indledt en salgsproces. Teknisk fandt aktien en bund i niveauet 100-105 i juli og kursen toppede i midten af december i niveauet 165, hvorefter aktien faldt tilbage til i niveauet 140. Trods tilbagefaldet er aktien fortsat i køb. Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 138 som en støttelinie. Der er stadig en positiv udvikling i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Aktien ser interessant ud på niveauet (jeg ejer selv aktier i selskabet).

I den kommende uge er der ikke nogle interessante nordiske regnskaber.

C25-indekset har etableret salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Death Cross.
På ugebasis er købssignalet intakt i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har i sidste uge etableret et Golden Cross og så skal det lange glidende gennemsnit i niveauet 1625 måske testes som en støttelinie. RSI var en tur i 90 og er nu i 78. MACD er over 0 og Momentum er fortsat i en stigende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1750 og herefter i niveauet 1800, mens der er støtte i niveauet 1650 og herefter i niveauet 1550.

DK Portefølje
Trends holder juleferie i næste uge og er tilbage den 6/1. God jul og godt nytår.
cBrain, Noble og UIE er på salgslisten.

Nordisk portefølje
Yara er på salgslisten. 

 

Det går for godt i USA
Antallet af nytilmeldt ledige steg mindre end ventet i USA. Markedsdeltagerne havde forventet 225.000 og det blev kun på 216.000. Væksten i BNP var stærkere end forventet for 3. kvartal. Der var forventet 2,9 pct., men det blev 3,2 pct. De gode nøgletal sender kursen ned.
Regnskab i den kommende uge: Cal-Maine Foods.

S&P 500 har igen etableret salgssignal i Bollingerkanalen både på dags -og ugeniveauet. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra både på dags- og ugeniveauet. RSI har ramt 61 på ugebasis. MACD er over 0. Momentum er fortsat stigende.
Nærmest støtteniveau er ved 3.800 og herefter i niveauet 3.700, mens der er modstand i niveauet 4.100 og herefter i niveauet 4.200.Nasdaq Composite
har ligeledes etableret købssignal i Bollingerkanalen på både dags- og ugeniveauet. Den samme tendens ser man i kursgrafen.
RSI bevæger sig vandret i niveauet 52, mens Momentum er stigende. MACD nåede op i 0, men er i denne uge faldet tilbage under 0.
Støtteniveauet 10.400 er blevet testede i den uge. Næste støtteniveau er ved 10.000 og herefter i niveauet 9.000. Nærmest modstandsniveau er ved 11.500 og herefter i niveauet 12.500.
Strategi: Det amerikanske marked er i salg.

Fald i Nikkei
På dags- og ugeniveauet har Bollingerkanalen etableret et salgssignal. De glidende gennemsnit er ligeledes blevet brudt oppefra. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 50, mens MACD er fortsat over middelværdien 0. Momentum har etableret en topformation.

Nærmeste støtteniveau er ved 25.500 og herefter i niveauet 24.000, mens der er modstand i niveauet 28.500 og herefter i niveauet 29.000.
Strategi: Fortsat hold på japanske aktier.

OMX Stockholm 30 har på dagsniveauet etableret et salgssignal på dagsniveauet både i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og der er etableret et Death Cross. På ugebasis holder det svenske indeks fast i købssignalerne på ugebasis. Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger holder fast i signalet. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2000 som en støttelinie.

RSI er faldet tilbage til 75, efter at modellen var en tur oppe over 90. Momentum er i en stigende tendens og har været det siden oktober. Nærmeste modstandsniveau er ved 2150 og herefter i niveauet 2200, mens der er støtte i niveauet 1900 og herefter i niveauet 1850.
Strategi: Ændre til køb fra hold.

Frankfurt DAX tabte også pusten i sidste uge og handles nu i niveauet 14.000. Faldet har givet salgssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på dagsniveauet. De glidende gennemsnit etablerede et Death Cross for 6 dage.

På ugebasis holder modellerne fortsat fast i købssignalerne både i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 13.500 som en støttelinie.
Nærmeste modstandsniveau er ved 15.000 og herefter i 15.400, mens der er støtte i niveauet 14.000 og herefter i niveauet 13.000.
Strategi: Afvent udviklingen i det tyske marked.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er DFDS og Noble.
DFDS har blandede signaler på dagsniveauet, da der er købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et Death Cross i midten af december.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen. Den nedre kanallinie i modellen ligger i niveauet 230. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross, men er faldet igennem de glidende gennemsnit, hvilket ikke er så positivt.

Der er divergens mellem de 3 indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI er faldet tilbage fra 82 til 70 og MACD er fortsat over 0. Momentum er i en stigende tendens og har været det siden begyndelsen af november.
Nærmeste modstandsniveau er ved 255 og herefter i niveauet 280, mens der er støtte i niveauet 220 og herefter i niveauet 195. Aktien er på kandidatbænken.

Noble er blevet ramt af de faldende oliepriser, men holder prisen sig på olie over 80 dollar for en tønde olie, er der nok at lave for borerig-selskaberne.
Aktien er da også hoppet op fra 235 som den ramte i sidste uge til 255 den blev handlet til i denne uge.

På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Holder tendensen, bliver der etableret et Golden Cross.
RSI er svagt stigende på ugebasis og den samme positive tendens ses i de øvrige indikationsmodeller.
Nærmeste modstandsniveau er ved 295 og herefter i niveauet 345, mens der er støtte i niveauet 235 og herefter i niveauet 210.  aktien i portefølje. Fastholder aktien i porteføljen. 

 

Er det bunden i olien?
Guldet kravler langsomt op og handles nu i niveauet 1825. Der er fortsat købssignal i alle modeller. RSI er over 80, hvilket indikerer, at en korrektion er på vej.

SEK/DKK: er faldet tilbage under 68 og der er etableret nyt salgssignal i på ugebasis i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit har etableret et Death Cross for 4 uger siden.

EUR/USD: bevæger sig vandret i niveauet 1,06-1,07. RSI har ramt 95 på ugebasis, hvilket indikerer at USD skal svækkes i den kommende tid.

Metalmarkedet: Der er fortsat en positive tendens i de industrielle råvarer. Zink er dog faldet en del  tilbage men har ikke brudt en positive tendens. Vi går derfor 2023 i møde med stigende priser.

Landbrugsmarkedet: Fortsat uensartet tendens i blandt landbrugsvarerne. Der er prisstigninger i ris og bomuld. De seneste par uger har der været stigende priser på kartofler som nu falder tilbage i denne uge. Efterspørgselen har været stigende op til jul i vestligt orienterede lande.

Brent er fortsat i salg på dagsniveauet i Bollingerkanalen. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende ligger i niveauet 92 som en modstandslinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er i en faldende tendens på ugebasis, mens RSI og MACD er stigende. RSI har ramt 35, mens MACD er under 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 84 og herefter i niveauet 90, mens der er støtte i niveauet 78 og herefter i niveauet 74.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.