Positiv sommer i USA

De tre store amerikanske indeks har haft en positiv sommer. Mandag var der fokus på Novo Nordisk. Aktien har været i en faldende tendens siden slutningen af maj og frem til den uge. Momentum toppede i april og har siden været i en faldende tendens frem til nu, hvor der er ved at blive etableret en bundformation. RSI er under 40. Bollingerkanalen er i salg og de glidende gennemsnit har netop etableret et Death Cross på ugebasis. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Tirsdag steg FLSmidth på et godt regnskab fra Caterpillar. FLSmidth tester modstandsniveauet 340, men er blevet afvist og er faldet tilbage til niveauet 320. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI er i en stigende tendens, mens Momentum er faldende. RSI har ramt 62 på ugebasis. MACD er faldende, men fortsat over middelværdien på 0. Aktien ser interessant ud og den bliver fastholdt i Trends danske portefølje med stop-loss i kurs 276.

Onsdag tog markedet et pænt dyk efter kreditvurderingsbureauet Fitch har sænket rating på USA. Men har man nogen sinde kunne bruge disse vurderingsbureauer til noget? Nej, vel. Nå, men pause i de stigende indeks skal jo have en årsag.

Asetek opjusterede forventningerne til omsætningen, så selskabet forventer nu en stigning på 40-45 pct., og et driftsresultat på 47,5-61,1 mio. kr. Vores fundamental-modeller indikerer en fair value i niveauet 9 kr. mod dagens kurs på 6,16 det giver et potentiale på 46 pct. Teknisk er alle modeller i køb på ugebasis. Bollingerkanalen gik i køb i april. De glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross i slutningen af juni. RSI er over 90. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Bavarian Nordic opjusterer forventningen p.g.a. ny ordre fra USA til er værdi af 120 mio. dollar. Opjusteringen betyder, at vores fundamental-model indikerer en fair pris på aktien på 320-340 kr., hvilket er et potentiale på mere end 50 pct. over en 2-årig periode fra den nuværende kurs. Teknisk er der et gap i niveauet 152-186 som skal lukkes over tid. RSI er under 30. Den spekulative investor kan samle op i niveauet (bemærk jeg ejer aktier i selskabet).

NTG Nordic Transport Group nedjusterer forventningerne da transportmængderne har været mindre i første halvår af 2023. Teknisk er Bollingerkanalen gået i salg for en uge siden. Det lange glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra efter torsdagens fald.
Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40. Momentum er i ligeledes i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 340 og herefter i niveauet 300, mens nærmeste modstandsniveau er ved 430 og herefter i niveauet 450. Afvent udviklingen.

Der igen gang i skibsfart-aktierne, blandt andet tank-aktierne. Torm har etableret et nyt købssignal på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 198 som en modstandslinie. Stigning i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er kommet op i niveauet 46. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Aktien ser interessant ud på niveauet. Jeg ejer aktier i selskabet.
D/S Norden har endnu ikke etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen. Kursen skal igennem 350, før der bliver etableret et købssignal i Bollingerkanalen.

I næste uge er der regnskab fra Københavns Lufthavne om tirsdagen. Onsdag er det Asetek, Novozymes samt Vestas. Torsdag er der regnskab fra D/S Norden, GreenMobilty, ISS, Novo Nordisk, Solar samt Ørsted. Fredag slutter af med SimCorp.

C25-indekset er gået i salg på dags- og ugeniveauet, mens flere andre indeks er steget. Hen over sommeren er flere nordiske indeks gået i salg. Det har været IT-aktierne som har trukket læsset og dem har vi ikke mange af i Norden. De ”normale” industriaktier og medicinal-aktierne er faldet tilbage eller stået stille i juli.
Den svagt faldende tendens i indekset trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage til 40. Momentum er i en faldende tendens. MACD er ligeledes i faldende tendens og er nu under middelværdien 0. Afvent udviklingen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.