Kina er steget helt som forventet!

BØRSUDSIGTEN: Stigning på 20 pct.- Udvikling helt som forventet! Presset Putin! Hong Kongs dage som Finanscentrum er talte!

C20 indekset lukkede torsdag, med et fald på 0,7 pct. (5,11 point) i indeks 762,68.

De europæiske aktiemarkeder lukkede i går, torsdag, med fald på mellem 0,6 pct. og 1,6 pct. for de 3 toneangivne indeks, BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street faldt med beskedne 0,1 pct. for hver af de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct. til morgen, når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

Wall Street ser ud til at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct., når man lægger nattens og morgenens handler med indeksfutures til grund.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten har købt ved bruddet af 756 niveauet, og stop loss lægges ved den stigende trendlinie i 762 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er køb.

BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 760 niveauet, og der tages gevinst ved brud af 762 niveauet. Dette udløser et salgssignal, og der åbnes en shortposition (reverse).

BørsUdsigten’s langsigtede strategi (primær) er køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 726 niveauet (ovenfra).

Ovennævnte strateginiveauer benyttes til vægtning af hvor stor en eksponering man skal have til danske aktier, og som risikostyringsværkstøj.

Endvidere benyttes strategierne til timing af køb / salg af enkeltaktier, der først købes når aktiemarkedet er ”med” (rygvind på cykelstien), og sælges når der er modvind (op af bakke)!

Det væsentlige er at være inde i markedet, når det stiger og ude når det falder, og med den risikoprofil man handler efter!

Niveau for indeksvurdering: 763.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne højere til morgen, fredag.

Kina

Helt som forventet er de kinesiske aktier steget efter at aktiemarkederne er blevet lukket op for udenlandske privatinvestorer den 17. november. Det har givet nogle bølgeskvulp – indtal markedet igen finder balance.

Den 17. november blev udlændinges adgang til at købe kinesiske A-aktier åbnet op – click og se BørsUdsigten’s vurdering: Opbygning til større bevægelse!

Vil kinesernes åbning for investering i A-aktier medføre, at der sker en vending i aktiemarkedet.

Hvis svaret er Ja vil vi se fald i de noterede H-aktier i Hong Kong indtil der er balance – og derefter vil Hong Kong markedet blive flyttet til Shanghai. H- aktier har været dyrere end A-aktier, da disse stort set kun har kunnet købes af kinesere.

Det betyder, at vi sandsynligvis skal se et faldende Hang Seng og et stigende Shanghai Shenzen CSI indeks.

Hong Kong’s dage som finanscentrum vil være talte, såfremt de ikke finder på noget, der kan vende udviklingen.
Fredag den 14. november stod CSI300 (Shanghai/Shenzhen) i indeks 2.581 og Hang Seng i 24.055.

I dag, fredag den 6. december, noteres CSI300 i 3.112 og Hang Seng i 24.084 – henholdsvis en stigning på 20,6 pct. (531 point) – og et stigning på 0,1 pct. (29 point) efter åbningen af de kinesiske aktiemarkeder for udenlandske privatinvestorer.

Med dagens udvikling in mente, ser det ud som om, der fremover kommer konvergens mellem de to aktieindeks.

Ingen tvivl om at Hong Kong’s dage som Finanscentrum er talte – og indtil videre kun historisk betinget.
Rusland / Putin

BørsUdsigten vurderer, at jo mere Putin bliver presset op i et hjørne – jo farligere bliver han / situationen.

Ved Gårsdagens tale til Dumaen / Nationen var retorikken meget hård.

Bliver Putin trængt indefra er han nødsaget til, at skabe sig ydre fjender / fjendebilleder, for at aflede fokus fra interne økonomiske problemer. Problemerne vil opstå, som følge af de stærkt faldende oliepriser. Det er kun et spørgsmål om tid før de opstår.

Det er ikke sanktionerne fra ”Vesten”, der er skyld i problemerne – men sådan vil det blive udlagt.

Det kan betyde en eskalering af konflikten i Ukraine i den kommende tid.

 

Wall Street

Wall Street lukkede med et beskedent fald i går, torsdag.

I dag vil fokus vær på de officielle beskæftigelsestal, der offentliggøres i dag kl. 14:30 dansk tid samtidig med handelstallene.

Der forventes en lidt højere antal beskæftigede omkring de 230K og en uforandret arbejdsløshed på 5,8 pct.

Gårsdagens tal for førstegangsøgende viser igen en faldende tendens, og lander lige under 300K.

Vi er nået til et punkt i tilbagerulningen af QE, at positive tal også vil have en positiv indvirkning, efter BørsUdsigten’s vurdering.

Dow Jones lukkede onsdag med et fald på 0,1 pct. (12,52 point) i indeks 17.900,10.

S&P500 lukkede med et fald på 0,1 pct. (2,41 point) i 2.071,92.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (5,04 point) i 4.769,44.

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.072), konsolideres fortsat indenfor en tertiær kanal, med toplinie i 2.075 og bundlinie i 2.052 niveauerne. Udbrud herfra udløser købs-, respektive salgssignal.

Den nuværende chartformation viser fortsat et langsigtet indexmål i 2.200 niveauet forS&P500 i løbet af de næste 5-8 måneder.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt vores tertiære position ved bruddet af 2.067 niveauet. Take profit (gevinsthjemtagning) ved brud af 2.070 niveauet (oppefra), i dag, fredag. Der åbnes en short ved brud af 2.052 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.067 niveauet, stop loss indtil videre i 2.042 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.940.

De korte indikatorer ligger nogenlunde neutralt med en lille pil ned.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra salgssignaler i MacD model.

Ovennævnte vurderinger benyttes til at vægte eksponeringen på de amerikanske aktier.

06SPCH

S&P500: Dagschart

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation faldt med 0,04 pct. til 2,25 pct. Den toårige rente uforandret i 0,55 pct., og den 30 årige rente faldt med 0,03 pct. til 2,95 pct.

Den 10 årige tyske Bund ligger i 0,77 pct. en stigning på 0,03 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:40 i 6,01 (6,046) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,238 (1,231) for 1 USD. USD/JPY noteres i 120 (119,9). EUR/JPY noteres i 148,6 (147,5).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,01), er der sket et udbrud fra den 5 uger gamle konsolidering. Det gamle modstandsniveau – nu støtte – bliver testet oppefra.

Den stigende trendlinie p.t. i 5,97 niveauet lægger pres på chartet nedefra.

Tertiært spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt i 5,98 niveauet. Stop loss og udløsning af reverse lægges trendfølgende ved brud af 5,97 niveauet, og der åbnes en shortposition (salg).

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 5,90 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 5,97 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 5,92 niveauet.

De korte indikatorer ligger i neutrale niveauer.

Signalmodellerne ligger overvejende i rent køb.

05USDDKK

USD/DKK: Dagschart

Guld

Guldprisen noteres fredag lavere i 1.204 (1.191) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Der er konsolidering mellem 1.192 og 2.010 og det ligner mest af alt en positiv fortsættelsesformation. Konsolideringen har nu taget 5 dage – og det er på tide vi kommer videre.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt vores position ved bruddet af 1.185 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.200 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 1.185 niveauet (oppefra).

Sekundært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 1.210 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.185 niveauet.

Olie

Olieprisen noteres lavere til morgen, fredag.

Saudi Arabien dumper prisen på olie. De forventer samtidig en stabilisering omkring USD 60 pr. tønde – så må vi se om de har kræfter til at få ret!

Nymex Crude, er senest noteret i 66,52 (67,97) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 69,31 (70,37) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, fredag. Undtaget Australien, der igen er ramt af de kraftigt faldende olie- og råvarepriser.

Nikkei225 stiger med 0,2 pct. (33 point) i indeks 17.920. (Det er den faldende JPY, der driver værket – så husk at terminssikre). Hang Seng stiger med 1,1 pct. (252 point) i indeks 24.084. Kina’s CSI300 stiger med 0,2 pct. (8 point) i indeks 3.112. (Der er fortsat tale om at få balance mellem Hong Kong og Shanghai / Shenzehn børserne efter åbningen af det kinesiske marked for private investorer. Dagens udvikling indikerer, at vi er ved at nå et balancepunkt). Sydkoreas Kospi ligger uforandret i indeks 1.987. Australien ASX200 ned med 0,6 pct. (33 point) i 5.335.

Alle noteringer en god times tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (763), ligger vi fortsat i en pæn tertiær optrend, og et købesignal ved bruddet af 765 niveauet.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt den lange position i 760 niveauet. Der hjemtages gevinst trendfølgende ved brud af 762 niveauet. Der åbnes en reverse (salg) ved brud af 762 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 756 niveauet, og take profit lægges ved brud af 762 niveauet, hvor der åbnes en reverse (shortposition).

BørsUdsigten har en primært en købsstrategi i C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 726 niveauet ovenfra.

06C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer er vendt i ekstremt overkøbt niveau, og er på vej mod neutralt niveaue. Det betyder plads til en ny bevægelse.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesignaler (toppe og bunde), samt konsolideringer / udbrud fra disse.

Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.