Opbygning til større Bevægelse!

BØRSUDSIGTEN:  Fortsat Konsolidering! Hong Kongs dage som finanscentrum! Kina holder skansen!

 

C20 indekset lukkede, fredag, med et fald på 0,4 pct. (2,86 point) i indeks 735,86. For ugen blev det til et fald på 0,7 pct. (5,56 point). År til dato en stigning på 19,6 pct.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).

Wall Street lukkede stort set uforandret fra et minus på 0,1 pct. til en stigning på 0,2 pct., for de 3 toneangivne indeks, BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere, nu til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt til fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. ved åbningen af Wall Street, når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Strategi C20

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en udbrudsstrategi. Der købes ved brud af 760 niveauet, og sælges ved brud af 720 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 745 niveauet. Der genkøbes ved brud af 750 niveauet, og der sælges (åbnes short) ved brud af 735 niveauet. Det er næsten nu.

BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 720 niveauet.

Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).

Niveau for indeksvurdering: 736.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lavere til morgen, mandag.

 

Kina!

Vil kinesernes åbning for investering i A-aktier medføre, at der sker en vending i aktiemarkedet.

Hvis svaret er Ja vil vi se fald i de noterede H-aktier i Hong Kong indtil der er balance – og derefter vil Hong Kong markedet blive flyttet til Shanghai. H- aktier har været dyrere end A-aktier, da disse stort set kun har kunnet købes af kinesere.

Det betyder, at vi sandsynligvis skal se et faldende Hang Seng og et stigende Shanghai Shenzen CSI indeks.

Hong Kong’s dage som finanscentrum vil være talte, såfremt de ikke finder på noget, der kan vende udviklingen.

 

Wall Street

Wall Street lukkede uforandret, fredag.

I dag, mandag kommer der tal for den amerikanske industriproduktion (empire State og Industriproduktionen), der gerne skulle bekræfte den positive udvikling i amerikansk økonomi.

Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,1 pct. (18,05 point) i indeks 17,634,74. For ugen blev det til en stigning på 0,4 pct., og år til dato en stigning på 6,4 pct.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,0 pct. (0,49 point) i 2.039,82. For ugen blev det til en stigning på 0,4 pct., og år til dato en stigning på 10,4 pct.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,2 pct. (8,40 point) i 4.688,54. For ugen blev det til en stigning på 1,2 pct., og år til dato en stigning på 12,3 pct.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.040), ligner det en konsolidering, før en større bevægelse op eller ned. Det er aldrig til at sige om en konsolidering bryder op eller ned. Det vi kan sig noget om er sandsynligheden.

Jo længere konsolideringen varer – des større er sandsynligheden for at den bryder op. Modsat har vi nogle korte indikatorer, der ligger stærkt overkøbte. Denne situation skal først neutraliseres, før der er kræfter til yderligere optur.

BørsUdsigten vurderer, at vi fortsat skal have en konsolidering (hank), og en mulig diamantformation, før indekset skal yderligere op.

BørsUdsigten ser en test af 2.200 niveauet de næste 6 til 9 mdr. ved det nuværende chart; men der er ikke tale om en objektiv videnskab, blot en sandsynlighed, baseret på chartformationen.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten åbnet en short ved brud af den stigende trendlinie i 2.037, og dermed har sælg på de amerikanske aktier. Afdækning sker ved brud af 2.050 nedefra (stop loss).

Sekundært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 1.970 niveau. Den er solgt ved bruddet af den stigende trendlinie i 2.037 niveauet.

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi (200 dages glidende gennemsnit). BørsUdsigten tager gevinst ved brud af 1922.

De korte indikatorer er vendt i overkøbte vendeniveauer. Det understøtter mindst en opbremsning / konsolidering. Det kan fortsat være en positiv fortsættelse – men lad os nu se hvor lang tid konsolideringen holder.

Signalmodellerne ligger i rent køb, bortset fra en rød advarsel i MacD.

BørsUdsigten vurderer, at det mest sandsynlige på den korte bane er et tilbageslag.

17SPCH

S&P500: Dagschart

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,07 lavere i en rente på 2,28 pct. Den toårige rente falder med 0,06 pct. til 0,49 pct., og den 30 årige falder 0,5 pct. til 3,02 pct. Den tyske 10 årige bund falder 0,02 pct. til 0,78

At Japan (verdens 3die største økonomi) går recession betyder, at man ser svagere vækst, od dermed mindre efterspørgsel efter penge – læs lavere rente.

Valuta

USD noteres kl. 05:58 i 5,931 (5,988) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,255 (1,243) for 1 USD. USD/JPY noteres i 116,3 (115,4). EUR/JPY noteres i 145,3 (144,5).

BørsUdsigten vurderer, at man skal benytte tilbageslag i USD til at købe mod JPY eller EUR.

USD/DKK teknisk

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,93), har vi et mindre tilbageslag.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt i 5,98 niveauet, men der er udløst stop loss ved bruddet af 5,98 niveauet. Der købes ved brud af den faldende trendlinie i 5,96 niveauet. Der åbnes en shortposition (salg) ved brud af 5,90 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 5,90 niveauet, og stop loss lægges ved brud af den stigende bundlinie, og der åbnes en reverse.

De korte indikatorer er vendt i overkøbte niveauer, og er nået neutralt område. Vender indikatorerne på dette niveau underbygger de en yderligere stigning.

Der er udløst salgssignal i både MacD og Bollinger, ultimo sidste uge.

17USDDKK

USD/DKK: Dagschart

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen i 1.187 (1.156) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Lavere rente betyder oftest større interesse for køb af guld.

På chartet sætter indekset flag (konsolidering), efter et udbrud af en kileformation.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 1.965 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.175 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten taget gevinst hjem af en shortposition åbnet 1.200 niveauet. Positionen er lukket ved bruddet af 1.180 niveauet (nedefra), og der åbnes en reverse. Stop loss lægges ligeledes ved brud af 1.175.

Olie

Olieprisen noteres højeretil morgen, mandag.

Nymex Crude, er senest noteret i 75,49 (73,91) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 78,95 (77,70) USD pr. tønde.

Unødvendigt at nævne, at man skal holde ”nallerne” fra olieaktier, indtil markedet igen giver købesignal.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere nu til morgen, mandag, lige med undtagelse af Kina, der i dag har lukket op for udlændinges køb af A-aktier. Kina holder skansen.

Nikkei225 falder med 3,0 pct. (517 point) i indeks 16.974. Hang Seng noteres ned med 0,8 pct. (184 point) i indeks 23.903. Kina’s CSI300 uforandret med 0,0 (0,4 point) i indeks 2.580. (Shenzen op med 1,0 pct.) Sydkoreas Kospi falder med 0,1 pct. (2 point) i 1.944. Australien ASX200 ned med 0,8 pct. (42 point) i 5.513.

Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (736), ligger vi fortsat i en konsolidering med en toplinie i 750 niveauet, og en bundlinie i 735 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst i 745 niveauet. Der købes ved brud af 745 niveauet, og der sælges (evt. shortes) ved brud af 735 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten en udbrudsstrategi. Købesignal udløses ved brud af 760 niveauet, og der sælges ved brud af 720 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en køb strategi, hvor der hjemtages gevinst ved brud af 720 niveauet.
17C20CH

 

OMXC20: Dagschart

De korte indikatorer ligger lettere oversolgt, og vending vil understøtte en yderligere optur. En fortsat konsolidering vil få indikationerne tilbage i neutral.

Signalmodellerne ligger i overvejende i sælg, efter Bollinger udsendte salgssignal fredag.

Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.