EXIT niveauer Klargøres!

BØRSUDSIGTEN: Aktiemarkederne bygger stadig op til en større Bevægelse! Lille Reversal / mini flush out? – Måske! Stigende USD presser Wall Street!

 

C20 indekset lukkede mandag med en stigning på 0,1 pct. (0,34 point) i indeks 736,20.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30).

Wall Street lukkede nogenlunde uforandret fra en stigning på 0,1 pct. til et fald 0,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet nu til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er afvent udbrud.

BørsUdsigten køber ved brud af 758 niveauet, og åbner en shortposition ved brud af 720 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært har BørsUdsigten en sælg strategi.

BørsUdsigten har solgt en position i 745 niveauet. Der købes ved brud af 750 niveauet, og der åbnes en shortposition (sælges) ved brud af 735 niveauet.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages avance ved brud af 720 niveauet (200 dages glidende gennemsnit) – og der åbnes en modsatrettet position (reverse).

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj.

Ovennævnte strategier / vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 736.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til lidt lavere, nu til morgen, tirsdag.

Der offentliggøres regnskaber fra Matas Q2, Topdanmark Q3, Sanistål, og Solar, samt den kriseramte Østjysk Bank og fusionslystne Nordjyske Bank.

Wall Street

Wall Street lukkede højere, mandag.

Der kommer inflationstal (PPI) for industrien. Samt prisindeks for boligmarkedet. Begge tal er interessante, når vi skal have bekræftet udviklingen i den amerikanske økonomi. Det kortsigtede problem for øjeblikket på bolig markedet er at priserne er steget, og omsætningen faldende kombineret med en demografisk vækst i befolkningen på ca. 1 pct. om året. Der er altså et voldsomt efterslæb på boligmarkedet i nogle områder.

Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 0,1 pct. (13,01 point) i indeks 17.647,75.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,1 pct. (1,50 point) i 2.041,32.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,4 pct. (17,54 point) i 4.671,00.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.041), bygges der fortsat op til en større bevægelse.

Der er tale om en formation, der viser tegn på udmattelse på den korte bane. Jo længere S&P500 konsoliderer sig jo mere kraft kan der komme på en ny bevægelse.

Der er fortsat tale om en ”kaosformation” på det sekundære trendniveau, der viser at investorerne er i vildrede.

På den korte bane ligner det et tilbageslag / korrektiv bevægelse, og opbremsningen sker ved begrænset omsætning. Tilbageslaget ses at kunne nå det 200 dages glidende gennemsnit.

Toplinien afviser i vores nuværende ”kaosformation”. Den sekundære toplinie ligger 2.050, der udløser køb, og der udløses tertiært salgssignal ved brud af 2.030 niveauet.

Den nuværende chartformation indikerer fortsat et langsigtet indexmål i 2.200 niveauet for S&P500 i løbet af de næste 6-9 måneder. Der er tale om et sandsynligt udfald, men der er ikke tale om en objektiv videnskab.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af den stigende trendlinie i 2.037 niveauet. Der afdækkes, og åbnes en reverse ved brud af 2.050, såfremt det ikke går som præsten prædiker.

Sekundært har BørsUdsigten taget gevinst ved bruddet af den stigende sekundære trendlinie i 2.037 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.050 niveauet. BørsUdsigten åbner en shortposition ved brud af 2.030.

Primært (lang sigt) har Børsudsigten en købsstrategi. BørsUdsigten tager gevinst ved brud af 1.926.

De korte indikatorer ligger RSI9 ekstremt overkøbt, hvorimod momentum er gået ud af trenden.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra en ugegammel advarsel i MacD. Det er helt i overensstemmelse med Momentumindikatoren.

BørsUdsigten vurderer, at man skal have sine EXIT niveauer klar – når det gælder de amerikanske aktier!

18SPCH
S&P500: Dagschart

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres med en stigning på 0,04 pct. i 2,32 pct. Den toårige rente 0,01 pct. højere i 0,50 pct., og den 30 årige stiger med 0,03 til 3,05 pct. Den tyske 10 årige bund noteres 0,02 pct. højere i 0,80.

Valuta

USD noteres kl. 06:26 i 5,97 (5,931) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,247 (1,255) for 1 USD. USD/JPY noteres i 116,6 (116,3). EUR/JPY noteres i 145,4 (145,3).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (5,97), så er der igen pres på opsiden.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt ved bruddet af 5,96 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 5,95 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved brud af 5,90 niveauet, og der udløses hjemtages gevinst ved brud af 5,91 niveauet, hvor der åbnes en shortposition (reverse).

De korte indikatorer ligger neutralt med pil ned.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et salgssignal i MacD.

Stiger USD yderligere, vil det lægge pres på de amerikanske aktier.

18USDDKK

USD/DKK: Dagschart.

Guld

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.187 (1.172) USD pr troy ounce (31.1035 g).

BørsUdsigten ser en sidelæns konsolidering (flagformation) mellem 1.180 niveauet som bundlinie og 1.195 niveauet, som toplinie på timechartet.

På det tertiære / spekulative niveau ses en negativ fortsættelsesformation. Toplinien ligger i dag i 1.200 niveauet, og bundlinien i 1.150 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 1.165 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.175 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten lukket vores shortposition ved bruddet af 1.180 – og der er blevet åbnet en lang position. Stop loss udløses ved brud af 1.175 niveauet.

Kobber

Ser BørsUdsigten på kobberchartet (6.621 USD pr. ton), ligger chartet i en sekundær nedtrend.

Der er gode muligheder for at der er tale om en dobbeltbund (W-formation).

Tertiært har vi en stigende trendlinie p.t. i 6.600 niveauet. der sælges tertiært ved brud af 6.600 niveauet, og der købes ved brud af 6.700 niveauet.

Sekundært købes der ved brud af 6.750 niveauet. og der åbnes en shortposition ved brud af 6.400 niveauet.

Udviklingen på kobbermarkedet viser med al tydelighed, at den økonomiske vækst ved efterspørgsel efter råvarer er på vej ned.

18COPPER

Kobber: Dagschart

NB! Kobberchartet er fra den 14. november, da det er de seneste opdateringer.

 

Olie

Olieprisen noteres nogenlunde uforandret til morgen, tirsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 75,34 (75,49) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 78,99 (78,95) USD pr. tønde.
Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, tirsdag.

Nikkei225 stiger med 2,2 pct. (373 point) i indeks 17.347. Hang Seng noteres 1,1 pct. (249 point) lavere i 23.548. Kina’s CSI300 noteres 1,1 pct. (28 point) lavere i indeks 2.539. Sydkoreas Kospi stiger med 1,1 pct. (21 point) i indeks 1.964. Australien ASX200 ned med 0,2 pct. (13 point) i 5.400.

Alle noteringer en god time før lukketid.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (736), blev chartet testet på nedsiden; men lukkede over støttelinien.

Bevægelsen kan tolkes på to måder. Enten er der tale om et lille flush out (dem der skal have solgt har solgt det de skal) – eller også er der tale om en test af den gamle støtte.

Chartet skal holde sig på den rigtige side af 735, i modsat fald er der tale om et rimeligt stærkt salgssignal. Omsætningen er ikke overbevisende, der en god chance for sidstnævnte scenarium..

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten taget gevinst i 745 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 735 niveauet.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udbrudsstrategi. Der købes ved brud af 758 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 720 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 720 niveauet.

18C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer ligger nogenlunde neutralt.

Signalmodellerne ligger i sælg, med undtagelse af Parabolic.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

Allan@borsudsigten.dk
tlf: 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.