”All In” Strategi

BørsUdsigten: USD igen i Udbrud! Guld ligner ny Optur! Olien konsoliderer sig!

 

C20 indekset lukkede, onsdag, med en stigning på 0,2 pct. (1,49 point) i indeks 767,79

De europæiske aktiemarkeder lukkede uensartet fra et fald på 0,4 pct. til en stigning på 0,4 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres markant højere nu til morgen, torsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når man lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures indikerer en positiv åbning på Wall Street med et plus ved åbningen på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten har genkøbt en position (aktier) ved bruddet af 756 niveauet, og stop loss lægges ved 760 niveauet, hvor der i givet fald åbnes en reverse (modsatrettet position).

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er køb.

BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 760 niveauet. BørsUdsigten hjemtager gevinst (danske aktier) ved brud af 760 niveauet, hvor der åbnes en reverse.

BørsUdsigten’s langsigtede strategi er køb. Der tages gevinst ved brud af 726 niveauet.

Strategierne bruges til risikostyring, og balancering af din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markedsrisiko.

Lige nu er eksponeringen ”All In”!

Niveau for indeksvurdering: 768.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne højere nu til morgen, torsdag.

Der er rentemøde i ECB og BoE i dag , torsdag. Der er ikke forventninger om de store ændringer.

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere i går, onsdag.

Der var fokus på Beige Book (USA’s økonomiske helbredstilstand) der gav positive signaler omkring den økonomiske udvikling. Flere centralbanker kunne konstatere forøget beskæftigelse, stigende byggeri, og øgede investeringer. Den lave oliepris, understøtter væksten, og holder inflationen i skak.

Beige Book udsendes før årets sidste FOMC møde i FED den 16. og 17. december.

ADP beskæftigelsestallene (antallet af nye lønanmeldelser) lå med 208.000 lidt i underkanten af det forventede. Det kan naturligvis betyde, at lønmodtagerne holder fast i deres job.

Ellers er det antallet af førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse, der er fokus på efter sidste uges skuffende tal. Her landede vi på 313K, hvilket er i overkanten af den strukturelle ligevægt. Det indikerer fortsat jobskabelse; men med en lavere hastighed.

Dow Jones lukkede onsdag med en stigning på 0,2 pct. (33,07 point) i indeks 17.912,62.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,4 pct. (7,78 point) i 2.074,33.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,4 pct. (18,66 point) i 4.774,27.

 

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.074), blev vores ”bundsignal” bekræftet, og dermed forventningen om yderligere stigninger. En højere lukning i dag, torsdag, vil give et købesignal.

Den nuværende chartformation viser fortsat et langsigtet indexmålpå 2.200 niveauet indenfor de næste 5 til 7 måneder.

BørsUdsigten noterer sig, at der er udsendt et Hindenburg Varsel, om en mulig nedtur. BørsUdsigten vælger at overhøre dette varsel; men reagerer naturligvis på en ændring af trenden.

BørsUdsigten genkøbte vores tertiære position ved bruddet af 2.067, efter at have tage gevinst ved 2.070 niveauet (før vores ”midlertidige bund”). Stop loss lægges ved brud af 2.065.

Sekundært genkøbte BørsUdsigten vores solgte position i 2.067, med stop loss ved brud af 2.040 niveauet.

På den primære trend (lang sigt) har BørsUdsigten en købestrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.940.

De korte indikatorer er vendt i vendeniveauer, der ikke udelukker yderligere stigninger.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra salgssignal i MacD model, hvor ”farveskiftet” trækker ud.

Ovennævnte vurderinger benyttes til at vægte eksponeringen på de amerikanske aktier. For øjeblikket er der tale om ”all in”.

04SPCH

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation stiger 0,01 pct. til 2,29 pct. Den toårige rente stiger med 0,01 til 0,55 pct., og den 30 årige rente er faldet med 0,03 pct. til 2,98 pct.

Den tyske 10 årige bund noteres 0,01 pct. højere i 0,75 pct.

Antallet af låneansøgninger til finansiering af bolighandel steg med 3,0 pct. efter sidste uges fald på 10 pct. hvorimod refinansiering af gamle lån faldt med 13 pct., og afspejler den stigende rente.

 

Valuta

USD noteres kl. 05:58 i 6,046 (6,008) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,231 (1,238) for 1 USD. USD/JPY noteres i 119,9 (119,2). EUR/JPY noteres i 147,5 (147,7).

USD/DKK Teknisk

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (6,045), er der sket et udbrud fra den 5 uger gamle konsolidering, og ikke overraskende blev bruddet OP.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt i 5,98 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 5,965 niveauet. Brud udløser en reverse.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 5,90 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 5,965 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 5,96 niveauet (reverse).

De korte indikatorer trækker op fra vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i rente køb.

04USDDKK

USDDKK: Dagschart

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen i 1.206 (1.197) USD pr troy ounce (31.1035 g)

Der ses en basen mellem 1.192 og 1.204 på timehartet, er brudt gennem modstanden, og udsendt købesignal. Der har været en tes af 1.220, men guldprisen er faldet tilbage igen. Udviklingen på chartet ligner en positiv fortsættelse.

Næste målzone i 1.255-60 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1.185 niveauet. Der udløses stop loss ved brud af 1.180 niveauet (oppefra).

Sekundært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 1.210 niveauet. BørsUdsigten lægger stop loss ved brud af 1.190 niveauet oppefra.

 

Olie

Olieprisen noteres nogenlunde uforandret til morgen, torsdag.

WTI, er senest noteret i 67,97 (67,39) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 70,37 (70,86) USD pr. tønde.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres markant højere til morgen, torsdag.

Nikkei225 stiger med 0,9 pct. (167 point) i indeks 17.887. Hang Seng noteres op med 1,3 pct. (295 point) i indeks 23.986. Kina’s CSI300 stiger med 3,5 pct. (104 point) i indeks 3.072. Sydkoreas Kospi stiger med 0,9 pct. (17 point) i indeks 1.987. Australien ASX200 op med 0,9 pct. (47 point) i 5.369.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (768), fik vi et købesignal ved bruddet af 765 niveauet, og modsat afviste modstanden i 775 niveauet. Chartet / markedet har dog vist os hvilken vej det vil – og det er OP!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt den lange position ved bruddet af 760 niveauet. Stop loss samt åbning af reverse ved brud af den stigende sekundære trendlinie p.t. i 760

Sekundært har BørsUdsigten købt i 756 niveauet. Stop loss lægges ved brud af den sekundært stigende trendlinie i 760 niveauet.

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten køb af danske aktier. Der hjemtages gevinst ved et brud af 726 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).

04C20CH
C20: Dagschart

RSI9 indikatoren ligger i overkøbt niveau, hvilket normalt betyder opbremsning / tilbageslag; men vi har de seneste måneder erfaret, at S&P500 har kunnet ligge overkøbt Momentumindikatoren viser konsolidering – men det kan hurtigt ændres..

Signalmodellerne ligger i rent køb.

Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk

Tlf 2256 0126 mellem 10:00 og 11:00
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj!

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesignaler (toppe og bunde), samt konsolideringer / udbrud fra disse.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.