Den positive stemning fortsætter

Den amerikanske rente stiger i takt med, at aktiemarkedet stiger, og det kan på sigt blive en kedelig cocktail.
Den første handelsdag på det danske marked i det nye år var det blandt andet Solar og Sanistål, som fik luft under vingerne.

Solar kan se frem til en positiv udvikling, specielt på det danske marked, da håndværkerfradraget er blevet forlænget, hvilket sætter ekstra skub i renoveringsplanerne. Samtidig har der været gang i byggeindustrien. Fundamental-modellen indikerer en fair pris i niveauet 410- 422 mod den nuværende pris på 380. Nærmeste støtteniveau er ved 340. Aktien har konsolideret sig i niveauet 330-340 frem til slutningen af december, hvor aktien begyndte at stige. Nærmeste modstandsniveau er ved 410 og herefter i niveauet 430. Nærmeste støtteniveau er ved 340 og herefter i niveauet 300-310. Ellers har der været fokus på et par danske medicinalselskaber, som er kommet med gode nyheder. Bavarian Nordic fik ordre på koppevaccine fra 3 europæiske lande til en værdi af 11 mio. euro.

Genmab kunne tirsdag meddele, at man indleder fase-3 studie til behandling af livmoderhalskræft. Teknisk tester aktien modstandsniveauet 2500-2550, men er i første omgang blevet afvist. Sidst aktien blev testet i det niveau var i begyndelsen af november. Der er købssignal på både dags- og ugeniveauet. Den positive udvikling i kursudviklingen trækker op i de tre indikationsmodeller. MACD er over 0 og RSI over 70. Momentum på månedsbasis er i en fald tendens og har været det siden månedsskiftet november/december. Nærmeste støtteniveau er ved 2350 og herefter i niveauet 2150. Aktien ser interessant ud på niveauet (bemærk jeg ejer selv aktier i Genmab).

Onsdag var fokus på Nilfisk Holding, som ikke var med selskabsspecifikke meddelelser, men som steg 6 pct, som man også så det i oktober og november. RSI er over 80. Nærmeste modstandsniveau er ved 160 og herefter i niveauet 180, mens der er støtte i niveauet 110 og herefter i niveauet 90. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Fredag opjusterer Matas forventningerne oven på et positivt julesalg. Der var en stigning i omsætningen på 11,7 pct. mod 4,7 pct. sidste år. Det positive salg får Matas til at opjustere forventningerne til årets resultat. Fundamental-modellen giver et prisniveau på 118-120, hvilket er er 32 pct. over den nuværende kurs (bemærk jeg ejer aktier i selskabet).

Chr. Hansen-aktien har etableret sig i november/december, hvor aktien blev handlet i niveauet 600 og i dag er aktien handlet i niveauet 620. Etableringen af bundformation betyder, at de tre indikationsmodeller er begyndt at stige. I MACD er signalkurven brudt nedefra af det glidende gennemsnit og den samme tendens ses i Momentum. RSI er nede i 42-45. Bryder kursen igennem 650, så går Bollingerkanalen i køb på ugebasis. Hold øje med regnskabet i næste uge.

I denne uge kommer der lidt nordiske regnskaber. Tirsdag er det Bang & Olufsen og Dustin Group. Torsdag er det Chr. Hansen.

C25 på ugebasis.

C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1680-1700. På dagsniveauet blev der etableret et ”Golden Cross” i midten af december og Bollingerkanalen etablerede et købssignal i midten af december.
På ugebasis er der ligeledes købssignal i alle modeller. Det lange glidende gennemsnit ligger i 1550 som en støttelinie og Bollingerkanalens nedre kanallinie ligger i niveauet 1580. Der er en positiv tendens i alle tre indikationsmodeller. RSI er i 85 og MACD er over 0. Momentum på månedsbasis er faldet tilbage og har etableret en topformation. Nærmeste modstandsniveau er 1725 og herefter i niveauet 1775, mens der er støtte i niveauet 1660-1680 og herefter i niveauet 1600-1620.

 

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato er 7,4 pct. mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på 1,8 pct.

Nordisk portefølje
Hæver målkurs og stop-loss på CDON.

Så er regnskabssæsonen i gang
Torsdagens amerikanske nøgletal er noget uensartede. Handelsunderskuddet er større end ventet i november, mens antallet af nytilmeldt ledige var lavere end ventet, da det ramte 787.000 mod forventede 800.000.
Den amerikanske regnskabssæson bliver skudt i gang i den kommende uge. Amerikanske regnskaber i den kommende uge: JPMorgan Chase, Citigroup, KB Home, Commercial Metals Company samt Progress Software Cor.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 tester modstandsniveauet 3800. Der er købssignal i alle modeller på alle niveauer. RSI har ramt 90 på ugebasis. Momentum på månedsbasis har etableret en topformation og falder tilbage. Nærmeste modstandsniveau er ved 3700 og herefter 3650, mens næste modstandsniveau er ved 3950 og herefter 4000.

Der er “gap” i Nasdaq.

Nasdaq Composite etablerede først på ugen et salgssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet blev testet som en støttelinie. Torsdagens stigning ændrede signalet i Bollingerkanalen og er kommet fri af det lange glidende gennemsnit.
På ugebasis er der købssignal i alle modeller. RSI har ramt 95, og der er en stigende tendens i både MACD og Momentum. Momentum på månedsniveauet er faldet tilbage og tester det lange glidende gennemsnit i modellen. Nærmeste modstandsniveau er ved 13.500 og herefter i niveauet 14.000, mens der er støtte i niveauet 12.500 og herefter i niveauet 12.000.

Der er “gap” i Nasdaq.

Den amerikanske rente er steget fra årets begyndelse: 5 Year Treasury er gået fra 0,38 til 0,45 på en måned, 10 Year Treasury er gået fra 0,9 til 1,084 på en måned. De amerikanske forbrugere er ikke så forgældede som ved finanskrisen, men stigningerne skræmmer.
Strategi: Anbefaler køb på niveauet.

 

Det japanske marked stiger
Det japanske marked holder fast i den positiv tendens. Indekset test nu niveauet 28.000. Den positive tenden trække op i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Det japanske marked.

Nærmeste modstandsniveau er ved 29.000 og herefter i niveauet 30.000, mens der er støtte i niveauet 25.500 og herefter i niveauet 26.000.
Strategi: Ændre til hold.

 

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens og efter en mindre korrektion i december er indekset igen stigende. Der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen i slutningen af december på dagsniveauet. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på dagsniveauet i dag.

Det svenske hovedindeks.

På ugebasis har Bollingerkanalen været i køb siden begyndelsen af november, mens de glidende gennemsnit blev testet i slutningen af oktober/november som en støttelinie, men kunne modstå presset.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og Momentum falder tilbage, mens RSI fortsætter den stigende tendens og har ramt niveauet 81. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, men den faldende tendens er aftagende. Nærmeste modstandsniveau er ved 2050 og herefter i niveauet 2125, mens der er støtte i niveauet 1850 og herefter i niveauet 1800. Der er stadig et åbent ”gap” i niveauet 1827,23-1843,03.
Strategi: Ændre til køb.

Husqvarna på ugebasis.

Den svage dollar giver medvind til Husqvarna, der har flere af sin produktionsenheder i USA. Den faldende tendens giver øgede omsætningsmuligheder i selskabet. Aktien er tilbage i den stigende tendens og der er køb i alle modellerne på både dags- og ugebasis. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 75 og MACD er over 0. Momentum på månedsbasis har etableret en topformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og herefter i niveauet 135, mens der er støtte i niveauet 100-103 og herefter i niveauet 90. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Frankfurt DAX 30 holder fast i den stigende tendens og kursen er blevet handlet op over 13.900. Bollingerkanalen på dagsniveauet har været i køb siden midten af december, og den nedre kanallinie ligger i niveauet 13.500 som en støttelinie.
På ugebasis er der købssignal i alle modeller på ugebasis. Den positive tendens trækker op i både MACD og RSI, mens Momentum er faldet tilbage, men holder fast i den stigende tendens. Momentum på månedsbasis har etableret en topformation.

DAX i en stigende trendkanal.

Næste modstandsniveau er ved 14.250 og herefter i niveauet 14.500, mens der er støtte i niveauet 13.400-13.500 og herefter i niveauet 12.500, hvor der er et ”gap”, som ikke er lukket og ”gap” 2 fra vores analyse i tirsdag er stadig åbent.
Strategi: Anbefaler køb på niveauet.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er TCM Group og Brdr. A&O Johansen
TCM group producerer køkkener, bad og garderobeinventar til hovedsageligt det danske og norske marked samt i mindre grad til det svenske. Endvidere producerer selskabet private label løsninger til byggemarkeder og andre forhandlere i Danmark og Norge. Det betyder, at selskabet er uafhængig af udviklingen i dollaren.
Teknisk tester aktien modstandsniveauet 140 igen og det er tredje gang i år 2020/21, at det er tilfældet. Men kursen er ikke igennem modstandsniveauet endnu og Bollingerkanalen har skiftet signal fra køb til salg. Det lange glidende gennemsnit bliver testet på dagsniveauet.

TCM på ugebasis.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 130 som en støttelinie.
De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens og RSI har ramt 70 på ugebasis. Momentum på månedsbasis har etableret en topformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 160 og herefter i niveauet 175, mens nærmeste støtteniveau er ved 125 og herefter i niveauet 110-115. Anbefaler køb ved brud af niveauet 140.

Brdr. A&O Johansen er efter en mindre konsolideringspause i oktober, november og december brudt igennem modstandsniveauet 620 og er nu handlet op i 660.
På dagsniveauet etablerer Bollingerkanalen et købssignal for 10 dage siden og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” for 8 dage siden.
På ugebasis blev der etableret et købssignal i slutningen af april og i slutningen af maj blev der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis med månedsskiftet maj/juni.

A&O Johansen på ugebasis.

De tre indikationsmodeller er igen begyndt at stige på ugebasis, da kursen i aktien igen stiger. RSI har ramt 75-76. For MACD er det glidende gennemsnit ved at blive brudt nedefra.
Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation.
Nærmeste modstandsniveau er ved 695 og herefter i niveauet 740, mens der er støtte i niveauet 580 og herefter i niveauet 540. Anbefaler køb på niveauet. 

Rebound i olieprisen
Guldet har ramt niveauet 1950-1960. Stigningen har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på ugebasis. RSI har ramt 60 og MACD er tæt på at bryde igennem 0-linien, hvilket vil bekræfte den positive tendens. Momentum på månedsbasis er ved at etablere en bundformation, hvilket er et positivt signal.

Kan guldet fortsætte op.

SEK/DKK: Har ramt nivauet 74, og man skal tilbage til februar 2018 for at finde det niveau for den svenske krone. Nærmeste modstandsniveau er 74,5, som var en bund i december 2017. Nærmeste støtteniveau er ved 73,6.

EUR/USD: Dollaren er blevet svækket og euro er styrket henover nytår.

Metalmarkedet: Fortsat positiv udvikling i industrimetallerne, dog bevæger zink sig vandret i niveauet 2750-2850.

Landbrugsmarkedet: Der er en stærk stigende tendens i de fleste kornsorter, mens der er tilbagefald i kakao- og tømmerprisen.

Olieprisen på ugebasis.

Brent Spot tester niveauet 55, og det betyder, at der er købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet er i niveauet 51,9 som en støttelinie.
OPEC har aftalt at holde fast i den nuværende produktion af olie og Saudi Arabien vælger endda at sænke produktionen. Nærmeste modstandsniveau er ved 57,5 og herefter i niveauet 61. Nærmeste støtteniveau er ved 52 og herefter i niveauet 50.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.