Aktiefesten Fortsætter!

BørsUdsigten: Enevældens Tid er ved at være ovre – men alligevel: Undervurder aldrig Donald Trump! S&P500 & DAX30 i ATH!

 

Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,7 pct. og 2,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,7 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på 0,7 pct. og 3,3 pct. til morgen, fredag. Kina falder med 0,7 pct.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,7 og 1,1 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,3 pct og 0,7 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, fredag.

 

Var det Trumps sidste krampetrækninger vi så ved “angrebet” på Capitol Hill?

Noget kunne tyde på det

Enevældens Tid er ved at være ovre – men alligevel: Undervurder aldrig Donald Trump!

Mange havde forventet aktiefald ved en sejr til demokraterne i senatet (BU undtaget). I stedet ser vi et “reliefrally” – og Bidens første år vil nok gå med at rydde op efter Trump, og genskabe troværdighed – selvom intet vil være det samme.

BørsUdsigten vurderer, at Wall Street vil blive mindre volatilt; men de udsving vi får vil være færre, men større. Vi forventer en tilbagevenden til mere “normale tilstande” og mindre “støj”.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,7 pct. (27 point) i 3.804, er der tale om en større bounce fra Støtteniveauet i 3.695 niveauet, og en NY ATH (All Time High)

BørsUdsigten vurderer, af chartet indikerer en test af 4.000 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.755 niveauet. (solgt i 3.730 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.773 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.706 niveauet. Strategi: Køb

Husk at afdække USD eksponeringer!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 2,4 pct. (647 point) i 28.139 – handles fortsat) er der tale om en bekræftelse af købesignalerne efter nyt udbrud af en tertiær sidelæns konsolidering.

Et stærkt købesignalet er blevet udløst ved bruddet af 26.825 niveauet. Bruddet af dette niveau SKAL følges!!!

Har man ikke købt skal der købes på tilbageslaget!

BørsUdsigten ser fartsat en positiv fortsættelse.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 26.825 niveauet. (solgt i 25.650 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 27.585 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 26.900 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,4 pct. (10 point) i 3.566 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om brud af den flotte tertiære stigende trend. Trenden blev dannet efter det bekræftede brud af en den halvt år gamle toplinie i 3.450 niveauet. Der er tale om en opbremsning. Det indikerer mindst en stigning til 3.750 niveauet.

BørsUdsigten har i lang tid haft følgende vurdering, der nu bekræftes!

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 6 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbruddet bliver oftest kraftigt. Udbrud SKAL følges! 

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.400 niveauet (solgt i 3.383 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.550 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.422 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 1,1 pct. (15 point) i indeks 1.473 – blev den accelererende optrend brudt, hvilket har resulteret i mindst en opbremsning i stigningerne. Der er udløst et tertiært salgssignal. Købesignal ved brud af 1.473 niveauet (Testes NU).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.475 niveauet (købt i 1.385 niveauet). Genkøb ved brud af 1.473 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.383 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.428 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 2,5 pct. (47 point) i indeks 1.939 niveauet, er der tale om et angreb på ATH (Alla Tidars Högsta), efter et brud af toplinien i 1.895 niveauet, og der indikeres yderligere stigninger!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.895 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.930 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Stop Loss ved brud af 1.875 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,6 pct. (76 point) i indeks 13.968), er der tale om en forstærkelse afedt lille brud (købesignal) af toplinien i 13.885 niveauet.

Der er tale om et udbrud af en konsolidering, hvorfor udbruddet skal følges. (Tilbageslaget mod bundlinie i konsolideringen i niveauet 13.905 niveauet benyttes til KØB; men vær hurtig til at vende rundt).

BørsUdsigten forventning om et angrebet på den gamle ATH, der ligger 13.785 niveauet, er indfriet. Et brud af dette niveau vil indikere en test af 16.000 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt af en lang position ved bruddet af 13.885 niveauet (solgt i 13.755 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.905 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 13.430 niveauet (solgt i 13.290 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.490 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,067) til morgen, fredag, er der tale om en bounce fra bundlinien i 6,03 niveauet.

BørsUdsigten ser en test af 6,00 niveauet, indenfor den næste måned.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 6,125 niveauet (købt i 6,15 niveauet). Genkøb ved brud af 6,07 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 6,275 niveauet (købt i 6,32 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,10 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet viser, at man skal lukke alle sine lange USD positioner. Amerikanske aktier afdækkes ved lån i samme valuta!

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (54,9) til morgen, fredag, er der tale om ny top og købesignal efter bruddet af toplinien i 52,25 niveauet. Vendingen er et stærkt købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 52,25 niveauet (solgt i 52,25 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 53,9 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 51,2 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.