Brug for en pause?

Den Europæiske Centralbank sænkede renten som ventet og de europæiske markeder faldet tilbage – forventningens glæde er altid den største. De amerikanske markeder reagerede derimod positivt på rentesænkningen og steg over ½ pct. i alle tre indeks i USA.

Tirsdag var det Novo-familien, der holdt det gamle C20-indeks oven vande. Novo Nordisk-aktien har været i en faldende tendens siden toppen i slutningen af februar, hvor kursen var i 265 og nu er aktien i kurs 230-235. Momentum har etableret en bund og stiger, og det samme gør MACD på ugebasis.

Novozymes har fortsat sin stigende tendens efter en noget kedelig udvikling i marts og begyndelsen af april. Den kraftige stigning i midten af april har sendt RSI op i det overkøbte niveau på ugebasis, og der er lagt op til en konsolidering i niveauet omkring 270. Nærmeste støtteniveau er ved 250-255, som var en gammel top i slutningen af februar.

I forbindelse med Coloplasts kapitalmarkedsdag hævede selskabet forventningerne til væksten, hvilket fik aktien til at stige med 3 pct. Den positive udvikling betyder, at Coloplast fastholder den positive tendens i aktien. Coloplast-aktien har givet et afkast på over 38 pct. siden årsskiftet. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation.

Matas kunne i deres første årsregnskab på børsen vise en fremgang i omsætningen, mens bundlinien tabte lidt Momentum. Aktien startede onsdagen med et fald, men aktiekursen rettede sig i løbet af dagen og sluttede med en stigning på 2,65 pct. Nærmeste modstandsniveau er ved 165, der blev testet i midten af febuar. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis og RSI er i neutral zone. Parabolic-modellen etablerede et nyt købssignal på ugebasis, mens kursen skal lukke over 158, før Bollingerkanalen går i køb.
Blandt de aktier der er steget mest på børsen den seneste uge er et par sidepapirer: TK Development, Bang & Olufsen samt Columbus.

B&O nærmer sig modstandsniveauet 67, der også blev testet i begyndelsen af april. Signalmodellerne er i køb på ugebasis. Der er endvidere en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis, mens RSI har etableret en top og er faldende. Momentum på månedsniveauet er stigende, hvilket indikerer, at der er mere i aktien også på langt sigt.

TK Development er blevet handlet pænt i ugen, der er gået og samtidig er kursen gået fra 9,5 til 11 med en kortvarig tur i 12 kr. Stigningen skal ses i lyset af, at der ikke har været nogen nyheder fra selskabet. Selskabet er aktuelt med sit regnskab for 1. kvartal den 13/6.

C20-indekset er brudt igennem 720 og der er et positivt Momentum i indekset. MACD fortsætter med bund-etableringen og holder udviklingen, brydes det glidende gennemsnit nedefra i løbet af en til to uger. RSI har på ugebasis være i 70 og har etableret en mindre top. Der er støtte i niveauet 680 og næste modstandsniveau er omkring 750.

Momentum på månedsniveauet bevæger sig fortsat vandret efter 3 måneder med en faldende tendens. Det indikerer en topformation i løbet af 2-3 måneder, med mindre der kommer ny vækst i modellen.

Der har nu været en konstant opadgående tendes i det danske C20-indeks siden sommeren 2013, hvilket øger muligheden for et tilbagefald.

DK Portefølje

Lukker H. Lundbeck under stop-loss så bliver aktien solgt på tirsdag. Hæver målkursen og stop-loss på Vestas.

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
Coloplast 120111 169,50 508,00 512 445 200% 82%
Chr. Hansen 131011 193,00 236,70 275 225 23% 30%
DSV 140228 171,60 184,00 190 165 7% 2%
Lundbeck 131022 117,06 142,00 172 148 21% 24%
Novo Nordisk 140131 216,50 236,80 260 230 9% 14%
Pandora 130227 148,35 412,00 420 380 178% 35%
Vestas 130508 60,16 300,00 320 289 399% 34%
ØK 140523 70,00 70,00 80 67 0% 3%
Solgt
Spar Nord 39,70 59,5 50% 20%
FLSmidth 302,00 270,0 -10% 11%
William 458,26 490,0 7% 29%

Nordisk portefølje

Flere norske aktier byder sig til. Hæver målkursen og stop-loss på Auriga og B&B Tools.

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
Auriga 140307 196,00 237,0 270 220 21% 2%
B&B Tools 140523 126,75 142,0 155 136 12% 3%
Betsson 140321 220,00 230,5 245 205 5% 8%
Cloetta 120111 16,00 22,7 25 19 42% 82%
Holmen 140502 228,50 246,7 265 230 8% 4%
ICA Gruppen 130828 120,00 222,6 235 215 86% 32%
Solgt
Millicom 130801 526,43 625,5 700 640 19% 20%
Boliden 140117 104,10 95,6 120 100 -8% 4%
SSAB B 130903 39,39 43,63 52 46,5 11% 17%
H&M 292,00 275 -6% 15%

Stærke amerikanske markeder

De amerikanske markeder reagerede positivt på rentesænkningen i Europa. Nasdaq lukkede med en stigning på 1 pct.

De kommende uger byder ikke rigtigt på nogle interessante regnskaber fra det amerikanske kontinent, så vi må se på nøgletallene.

Dow Jones bryder op igennem 16.800 for første gang. Dermed fastholder det amerikanske marked den stigende tendens, der har været i gang siden efteråret. Den positive tendens i markedet trækker de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI op på ugebasis. RSI er omkring 65, så der er fortsat et potentiale opad. Den positive tendens betyder, at signalmodellerne Bollinger og Parabolic bibeholder deres købssignal. Nærmeste støtteniveau er 16.600 og herefter niveauet omkring 16.400. Momentum på månedsniveauet har været faldende de sidste to måneder, hvilket kan ødelægge den langsigtede trend.

S&P 500 tester niveauet 1940 og indekset er steget med 5 pct. i år. S&P´s Momentum, MACD og RSI har samme tendens som i Dow Jones – de peger opad. RSI har passeret 70. Det betyder, at signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic også er i køb på ugebasis med deres nedre støttelinie i niveauet 1820-1840. Brydes disse niveauer, så bliver der etableret salgssignal. Men nærmeste støtteniveau er ved 1880, som i april og maj var et modstandsniveau inden markedet etablerede en ny stigning.

Nasdaq Composite har etableret et nyt købssignal efter 7 uger i salg på Bollingerkanalen. Den positive tendens i indekset har trukket op i de tre indikationsmodeller. I MACD-modellen er det  glidende gennemsnit brudt igennem nedefra, hvilket bekræfter den positive trend. RSI har ramt 60, så der er luft til yderligere vækst. Nærmeste støtteniveau er ved 4200 og næste støtteniveau er ved 4100.

Holder den stigende tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis i næste uge. Det bliver interessant at se, om indekset kan bryde over den gamle top fra marts.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

Aktier uden bevægelse i år

De fleste aktier har haft en eller anden form for bevægelse i år. Et par stykker har dog ikke bevæget sig som Sanistål og BoConcept. Fællesnævnerne for disse selskaber er, at deres kurs kun er steget med 2-4 pct. i år. Disse aktier kan derfor blive interessante de kommende måneder.

Sanistål leverede et regnskab, der viste vækst i omsætningen, EBIT og periodens overskud. Resultat efter skat steg til 10 mio. kr. mod 1 mio. kr. året før i samme periode. Det flotte resultat kan dog ikke ses i kursgrafen, idet aktien kun er gået fra kurs 60 til 64. Stigningen har dog trukket op i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Bollingerkanalen har etableret et købsignal på ugebasis, mens der skal et brud af niveauet 66 til, før der bliver etableret et købssignal i Parabolic-modellen. En bedring i byggeindustrien kan sende aktiekursen op i mod 72 og herefter i niveauet 80. Tager aktien med på kandidatbænken.

BoConcept kæmper med en svag efterspørgsel på nyt boliginteriør, hvilket har presset aktiekursen under 100 og nu handles aktien i 95. Den faldende tendens betyder, at der er salgssignal i Bollinerkanalen og Parabolic. Der er divergens mellem MACD og Momentum set i forhold til udviklingen i kursen, idet modellerne har en stigende tendens, mens kursen er faldende. Støtteniveauet omkring 95 skal holde, for ellers er næste støtteniveau omkring 90. Bryder kursen igennem 99, så anbefaler jeg, at man samler spekulativt op i aktien. 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.

Skriv kommentar