W-formation!

BørsUdsigten: Fortsat Konsolidering før Ny Optur!

 

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede fredag fra stigninger på 0,3 pct. til et fald på 0,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,5 pct. og 2,1 pct. til morgen, mandag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,8 pct. og 1,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til at åbne med stigninger på mellem 0,6 pct. og 0,9 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen mandag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,4 pct. (48 point) i 3.585, ser vi en konsolidering i form af en hank på en W-formation, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Indekset har nået overkøbt niveau, efter vi tester den gamle top i 3.585 niveauet. Det indikerer en mulig tertiær konsolidering inden et bruddet af den gamle top i 3.585 niveauet. Brud af 3.585 niveauet udløser et rent købesignal, hvilket ses ske i dag, mandag.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en W formation, hvilket indikerer en test af 4.000 niveauet, efter brud af 3.585-600 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.345 niveauet. (købt i 3.305 niveauet). Genkøb ved brud af 3.585 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinstved brud af 3.449 niveauet. Strategi: Køb

Hold stadigvæk øje med USD for at optimere investeringen (;-D). En måde at neutralisere virkningen af USD er ved at lånefinansiere sine investeringer med valutakonti.

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 2,0 pct. (513 point) i 25.900 – handles fortsat) er der tale om en ny acceleration efter bruddet af den stærke tertiære stigning.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 23.200 niveauet. (Solgt i 23.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 25.350 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.904 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,8 pct. (25 point) i 3.335 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om brud af en tertiær optrend i en sekundær konsolidering. Formationen indikerer en positiv fortsættelse.

Bruddet af 3.280 niveauet har udløst et tertiært købesignal, Brud 3.328 niveauet har udløst et tertiært salgssignal.

BørsUdsigten noterer, at der er dannet et lille Golden Cross, der bekræftes når det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto, fra oven!

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 2 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.328 niveauet (købt i 3.280 niveauet). Genkøb ved brud af 3.343 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Stop loss ved brud af 3.307 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (minus 0,4 pct. (6 point) i indeks 1.400 er der tale om en lille tertiære konsolidering, og en test af den gamle top i 1.443 niveauet indikeres. Nyt salgssignal ved brud af 1.377 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet  af 1.398 niveauet (solgt i 1.409 niveauet). Stop loss ved brud af 1.397 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.404 niveauet (Solgt i 1.387 niveauet). Stop loss ved brud af 1.367 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,3 pct. (5 point) i indeks 1.897 niveauet, er der tale meget stærk rebound i form af en tertiær accelererende trend, og testede Alla Tiders Högsta (ATH) i 1.903 niveauet. Spekulativt salgssignal ved brud af 1.880 niveauet.

Brud af 1.903 niveauet indikerer en målzone i 2.100 niveauet.

Indekset har nu nået overkøbt niveau, hvilket indikerer en opbremsning. Noget kunne tyde på at det 50 dages glidende gennemsnit afviser det 24 dages ditto.

Der er opstået et “gap” mellem 1.828 niveauet og 1.845 niveauet, der forventes lukket.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.717 niveauet (solgt i 1.835 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.880 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.802 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.816 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,2 pct. (24 point) i indeks 13.077), er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering. Brud af 13.250 niveauet indikerer test af ATH der ligger 13.785 niveauet. Chartet ligger i overkøbt niveau, hvilket indikerer en opbremsning i accelerationen. Den tertiære trend er blevet brudt, hvilket underbygger mindst en konsolidering på det nuværende niveau.

Der er dannet et “gap” mellem 12.595 niveauet, og 12.670 niveauet, der forventes lukket indenfor den nærmeste fremtid.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.630 niveauet (solgt i 12.850 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.020 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.731 niveauet (solgt i 12.942 niveauet).  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.743 niveauet. Strategi: Køb 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,285) til morgen, mandag, er der tale om en udløsning af et lille salgssignal ved bruddet af den tertiære trendlinie i 6,308 niveauet.

Der er udløst et lille “golden cross”, hvilket indikerer, at trenden er stabil. Det ligner fortsat en midlertidig “Bundformation”. Det lille golden cross testes for øjeblikket.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 6,30 niveauet (købt i 6,305 niveauet). Genkøb ved brud af 6,308 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,32 niveauet (solgt i 6,33 niveauet). Stop loss ved brud af 6,275 niveauet. Strategi: Køb

Chartet viser, at man skal lukke sine korte USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (43,3) til morgen, mandag, er der fortsat tale om en bounce, der umiddelbart tertiært konsoliderer sig på det nuværende niveau. Der er tale om et brud af en konsolidering, og derfor er der udløst endnu et købesignal ved bruddet af 43,3 niveauet. Brent ligger overkøbt (hvilket ikke betyder, at prisen kan stige yderligere).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 43,5 niveauet (købt i 41,3 niveauet). Genkøb ved brud af 43,5 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Stop loss ved brud af 41,5 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.