Nye ATH – Rene Købesignaler!

BørsUdsigten: Udbrud af W-formation! Køb i Olie!

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,8 pct. og 1,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med stigninger på mellem 0,5 pct. og 1,7 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne fra fald på 0,4 pct. til er plus på 0,1 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere, nu til morgen tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,2 pct. (42 point) i 3.627, er der tale om et udbrud af konsolideringen af en hanken på en W-formation. Bruddet af den gamle top i 3.585 niveauet udløser et rent købesignal. Det indikerer yderligere stigninger, efter en mulig test af den gamle modstand i 3.585 niveauet. Det indikerer en test af 4.000 niveauet, efter bruddet af 3.585 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.385 niveauet. (købt i 3.345 niveauet). Stop loss ved brud af 3.564 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinstved brud af 3.453 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,4 pct. (90 point) i 25.997 – handles fortsat) er der tale om en yderligere i form af en stærk bekræftet tertiær trend.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 23.200 niveauet. (Solgt i 23.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 25.850 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.102 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,3 pct. (10 point) i 3.337 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om brud af en tertiær optrend i en sekundær konsolidering. Formationen indikerer en positiv fortsættelse.

BørsUdsigten noterer, at der er dannet et lille Golden Cross, der bekræftes når det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto, fra oven!

Den sekundære konsolideringsformationi form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 2 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.328 niveauet (købt i 3.280 niveauet). Stop loss ved brud af 3.305 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Stop loss ved brud af 3.305 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (minus 0,7 pct. (10 point) i indeks 1.390 er der tale om en tertiære konsolidering, med en toplinie i 1.407 niveauet, og en bundlinie i 1.377 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 1.397 niveauet (solgt i 1.398 niveauet). Genkøb ved brud af 1.407 niveauet. Strategi: Sælg (ændret).

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.404 niveauet (Solgt i 1.387 niveauet). Stop loss ved brud af 1.369 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 1,1 pct. (21 point) i indeks 1.918 niveauet, er der tale om en NY Alla Tiders Högsta (ATH) ved bruddet af 1.903 niveauet. Det indikerer en målzone i 2.100 niveauet. Spekulativt salgssignal ved brud af 1.903 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.717 niveauet (solgt i 1.835 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.903 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.802 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.819 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,5 pct. (62 point) i indeks 13.139), er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering. Brud af toplinien i 13.250 niveauet udløser købesignal og indikation af en test af ATH der ligger 13.785 niveauet. Brud af bundlinien i 13.020 niveauet, udløser salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.630 niveauet (solgt i 12.850 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.020 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.731 niveauet (solgt i 12.942 niveauet).  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.744 niveauet. Strategi: Køb 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,282) til morgen, tirsdag, er der tale om en udløsning af et lille salgssignal ved bruddet af den tertiære trendlinie i 6,308 niveauet.

Der er udløst et lille “death cross”, men de glidende gennemsnit bevæger sig sidelæns. Det ligner fortsat en midlertidig “Bundformation”.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 6,30 niveauet (købt i 6,305 niveauet). Genkøb ved brud af 6,297 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,32 niveauet (solgt i 6,33 niveauet). Stop loss ved brud af 6,275 niveauet. Strategi: Køb

Chartet viser, at man skal lukke sine korte USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (44,1) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af en konsolidering, og en faldende tertiær trend. Der er derfor er der udløst et købesignal ved bruddet af 43,3 niveauet, og igen ved bruddet af 44 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 43,5 niveauet (solgt i 43,5 niveauet). Stop Loss ved brud af 43 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Stop loss ved brud af 41,6 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.