Hvilken vej skal markedet?

Flere investorer har taget forskud på glæderne og er hoppet på de cykliske aktier efter meddelelsen om, at en kommende vaccine ramte markedet. Meddelelsen fra Pfizer-aktierne indenfor sektoren, der har haft det svært ved at stige, mens IT og grønne aktier blev solgt fra. Blandt de mest stigende aktier var H&M, ISS og Scandic Hotels samt SAS. Spørgsmålet er, om det ikke er for tidligt.

Tirsdag meddelte NKT, at det går bedre og årets forventninger blev justeret op. Fundamentalt indikerer modellerne en fair pris i niveauet 240-254 efter justeringen. Det giver et fortsat interessant potentiale i aktien. Aktien fastholdes i porteføljen. Teknisk er aktiekursen brudt igennem modstandsniveauet 210, som nu er blevet testet for 3. gang. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 180 som en støttelinie. Den positive tendens i aktien trækker på de tre imdikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 60. Nærmeste modstandsniveau er ved 240 og herefter i niveauet 260, mens der er støtte i niveauet 180-190 og herefter i niveauet 150-160.

Onsdagens regnskaber var en blandet omgang. Ambu og ALK-Abello faldt på deres regnskaber, mens GN Store Nord og Bavarian Nordic stiger på deres. Bavarian Nordic tog en hurtig rebound i marts og april, men har siden bevæget sig vandret i niveauet 200-220. I begyndelsen af oktober etablerede Bollingerkanalen et salgssignal på ugebasis og kursen skal igennem 200, før det bliver ændret til køb. Momentum er ligeledes i en stigende tendens på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau var ved 220 og herefter i niveauet 245, mens der er støtte i niveauet 170-175 og herefter i niveauet 150-160. Fastholder aktien i porteføljen.

Flügger opjusterer igen og fundamental-modellen giver en fair pris i niveauet 800-850. Aktien stiger over 5 pct. på meddelelsen. Stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80. Den stigende tendens ses ligeledes i Momentum på månedsbasis. Man skal tilbage til 2007 og 2008 for at finde aktien i det nuværende niveau. Nærmeste modstandsniveau er ved 550 og herefter i niveauet 600, mens der er støtte i niveauet 440-450 og herefter i niveauet 410-420. Brug tilbagefald til opkøb.

SAS-aktien har været i hopla efter den norske regering har truet med at lukke for hjælpen til Norwegian Air Shuttle. SAS-aktien ramte kursniveauet 0,55-0,57 den 6/11 og handles fredag i niveauet 0,828 – 0,875. Den lave kurs gør, at aktien er blevet et rigtigt daytrader-objekt – pas på.
H+H leverede et regnskab, der viste et lille fald i både omsætningen og resultat for 3. kvartal. Men i alt har selskabet klaret sig godt igennem coronakrisen. Teknisk bliver modstandsniveauet 140 testet på ny, og man skal tilbage til februar 2009 for at finde kursen i niveau 140.

I denne uge kommer er der en række regnskaber fra danske selskaber: Onsdag er der regnskab fra A. P. Møller-Mærks, Brdr. Hartmann, NTG Nordic Transport Group og Vestjysk Bank.

Modstandsniveauet bliver testede.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og var kortvarigt over 1600, men handles nu i niveauet 1580. Der er købssignal i Bolllingerkanalen på ugebasis, og det har stået på siden slutningen af april. RSI har ramt 70, mens der er en faldende tendens i Momentum på ugebasis.
Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1460 som en støttelinie. Nærmeste støtteniveau er ved 1500 og herefter i niveauet 1450, mens der er modstandsniveau ved 1675 og herefter i niveauet 1725.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.