Voldsomme udsving på markedet

Markedet er præget af en faldende tendens og det er til trods for billig likviditet i markedet. Den billige likviditet har skubbet prisen på aktier højt op og markedsdeltagerne vil ikke være med i øjeblikket, da væksten for forventningerne er aftagende.

Novozymes skuffede markedet og aktien blev sendt ned med -8,5 pct. Teknisk er der salg på alle modeller efter tirsdagens korrektion. RSI har ramt niveauet omkring 20. Der er fortsat vækst i selskabet, så tirsdagens fald virker som en overreaktion. Den spekulative investor bør samle op i det nuværende niveau.

Tryg leverer et regnskab, der var godkendt trods udfordringer på fondsmarkedet og et forsikringsteknisk resultat, der er ramt af flere storme, som har været i december. Aktien har været i en faldende tendens siden årsskiftet, men torsdagens stigning på over 7 pct.  giver et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Stigningen trækker op i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 44. Momentum på månedsniveauet er stigende, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien på sigt.

ALK-Abello holder fast i den stigende tendens på trods af ugens uroligheder. Nærmeste modstandsniveau er fortsat 950. Tilbagefaldet i aktiekursen har givet et knæk i Momentum og RSI-kurverne på ugebasis. Købssignalerne er fortsat intakte på ugebasis og de nedre støttelinjer er i niveauet 750-800. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 800. Den overordnede tendens er dermed fortsat opad for ALK-Abello.

Er NKT Holding ved at sælge sin kabelforretning?  NKT Holding siger nej, men hvad så med en børsnotering? NKT-aktien har bevæget sig vandret i niveauet 320- 350 siden midten af november. Der er salgssignal i både Bollinger og Parabolic på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 357 som en modstandslinie. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller og de har været stigende siden sommeren. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en svagt stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 360 og herefter i niveauet 380.

SimCorp er faldet med 17,5 pct. siden toppen i december sidste år, hvor kursen var i 407 og i dag er kursen i 335-340. Torsdag morgen kunne selskabet meddele, at man havde fået en ordre fra Texas Treasury Safekeeping Trust Company. Aktien er i en faldende trendkanal og den øvre modstandslinie er i niveauet 338-340. Momentum og RSI er ved at etablere en bundformation, hvilket gør, at aktien tages med på kandidatbænken.

Schouw opjusterede forventningerne til 2015, og det skyldes en positiv udvikling i Biomar, som har haft en god volume i Chile og der har været en bedre afsætning i Fibertex. Derudover har lave råvarepriser og kunstige valutakurser hjulpet til en øget indtjening. Teknisk er aktien faldet tilbage til støtteniveauet omkring 330, som tilbage i april sidste år var et støtteniveau i den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 370-380. Anbefaler at man afventer køb af aktien.

Den kommende uge byder på et par danske regnskaber. RTX kommer tirsdag, onsdag er det Ringkjøbing Landbobank. Fredag fremlægger Ambu deres regnskab for 1. kvartal.

Ambu har taget et dyk fra årsskiftet og til nu på 40 kr. fra 210 til 175-180. Faldet har givet et salgssignal i Bollinger og Parabolic på ugebasis. RSI og Momentum har etableret en bundformation, da der er en konsolidering i kursniveauet omkring 180.

C20 indekset
C20 indekset

C20 har tabt pusten i ugen der er gået, men ser ud til at have fundet støtte i niveauet 910-920. Indekset bevæger sig fortsat vandret og det har stået på siden midten af marts.

Den faldende tendens i Momentum og RSI er aftagende og holder stabiliseringen i indekset, vil man se en stigning i løbet af et par uger. Nærmeste modstandsniveau er ved 950 og herefter 1000, mens nærmeste støtteniveau er ved 900. Signalmodellen Bollingerkanalen er i salg og har været det i 2 uger.

 

DK Portefølje
Hold fast i aktierne. Har sat DSV, Topdanmark, William Demant og Torm på salgslisten.
DK

Nordisk Portefølje
Har taget tabet i Opus Group. Har sat Elekta, GN Store Nord, Novozymes, Trelleborg og Wihlborg på salgslisten.

NDPort.

 

Er der støtte nu?

De amerikanske nøgletal var lidt blandede torsdag. Antallet af nytilmeldte ledige overraskede negativt,  mens Philadelphia-indekset viste et minus på 5,9, som også markedsdeltagerne havde ventet. De amerikanske olielagertal viste en stigning i forhold til sidste uge.

Den kommende uge byder på regnskab fra Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson samt AT&T.

Dow Jones
Dow Jones

Dow Jones Industrial  er faldet tilbage til støtteniveauet 16.000, som også blev testet i august/september sidste år. Faldet i indekset har givet et ”Death Cross” i de glidende gennemsnit på ugebasis. Bollingerkanalen er gået igennem den nedre støttelinie. Den øvre støttelinie er i niveauet 17.800 og skal brydes, før der etableres et nyt købssignal. RSI har ramt niveauet 36, men den faldende tendens er aftagende. Momentum stiger på ugebasis.

S&P 500
S&P 500

S&P 500 er faldet tilbage til støtteniveauet 1875-1880, som også tilbage i oktober 2014 var et støtteniveau som blev testet. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 1925 og herefter i niveauet 2000. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Den faldende tendens i Momentum og RSI er aftagende, hvilket indikerer, at den negative tendens er lidt aftagende. Bollingerkanalens øvre kanallinie er i niveauet 2095 og den skal brydes, før der bliver etableret et nyt købssignal i modellen.

Nasdaq Comp.
Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite er faldet tilbage til niveauet 4500, som ligger lidt over bunden fra august, der var i 4300. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Kursen skal igennem 5150, før der bliver etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Der er ”gap” i indeks- grafen på ugebasis i niveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 4700.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Nikkei etablerer en bund
Det japanske indeks holder fast i niveauet 16.500 som et støtteniveau. Faldet i indekset har sendt RSI ned i 12,5 på ugebasis. Det var også niveauet, da markedet bundede i september sidste år. Den faldende tendens i Momentum er aftagende, hvilket er positivt for den sekundære trend i indekset. Momentum på månedsniveauet peger fortsat nedaf, hvilket indikerer, at man fortsat skal passe på. Nærmeste modstandsniveau er ved 17.000-17.500.

Nikkei
Nikkei

Strategi: Afvent udviklingen på det japanske marked.

OMX S30 har holdt fast i niveauet 1300 som et støttepunkt. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 1350, så etableres der et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Der er en stigende tendens på Momentum og RSI på ugebasis. RSI er nede i det oversolgte niveau på ugebasis, hvilket giver et interessant potentiale i indekset ved en rebound. Der er modstandsniveau ved niveauet 1400 og herefter i niveauet 1450.

Stockholm 30
Stockholm 30

Momentum på månedsniveauet er i en fortsat faldende tendens på ugebasis. Det indikerer, at man skal afvente udviklingen noget endnu.
Strategi: Afvent udviklingen på det svenske marked.

Meda
Meda

Meda har med dagens stigning etableret et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. Der er etableret en bundformation i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 35 og modellen har været i det oversolgte niveau siden september sidste år. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger, hvilket er positivt for den lange trend. Holder købssignalet fredag ud, vil jeg samle op i aktien på mandag.

DAX 30
DAX 30

Frankfurt, Dax 30 har fundet støtte i niveauet 9400-9600 og holder det, er der etableret en dobbelt bund. På dagsniveauet skal indekset over 9800 for at der kommer et nyt købssignal. Der er ”gap” i niveauet 10.485-10.779.

RSI stiger på ugebasis, mens Momentum bevæger sig vandret. MACD er fortsat i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Den faldende tendens betyder, at de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er fortsat faldende så pas på.
Strategi: Afvent.

 

TDC: Sikker havn eller penge ud af vinduet?

TDC har skiftet holdet ud på direktionsgangen og på onsdag skal de præsentere deres nye strategi i London. TDC valgte i slutningen af 2015 at hæve deres priser og en række konkurrenter er fulgt med. Det seneste regnskab i TDC viste en vækst på 6,1 pct. i de første 3 kvartaler af 2015 i omsætningen i forhold til 2014. Men bundlinien faldt tilbage med 7,3 pct. i samme periode. Overskuddet for de første 3 kvartaler sluttede på 7,4 mia. kr. mod 8,0 mia. kr. året før.

Det er erhvervsforretningen, der er oplever en faldende tendens i TDC sammen med mobilservices. Begge forretningsenheder har et fald på over 8 pct. , mens der er vækst i Sverige og Norge.  Fundamentalt indikerer analysemodellen en fair pris i niveauet 37-39 kr. pr. aktie.

TDC
TDC

Teknisk er første modstandsniveau ved 37 og herefter i niveauet 39, som er tilbage fra november 2015. Aktie er fortsat i gang med at etablere en dobbelt bundformation på ugebasis. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. Bollingerkanalen har sin øvre kanallinie liggende i niveauet 37. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 36,5.

Momentum på månedsniveauet har etableret en dobbelt bund, hvilket giver en stærk indikation om en rebound i aktien. Anbefaler at man samler op i aktien på det nuværende niveau. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet. 

 

To interessante aktier:  Schouw og Parken

Schouw opjusterede forventningerne torsdag og fredag meddelte man så, at man øger kapaciteten på fra fabrikken i Malaysia, som vil forøge kapaciteten med over 20 pct. i Asien. Fundamental- modellen indikerer en fair pris på 494 kr. pr. aktien, så aktien tages med på kandidatbænken.

Schouw
Schouw

I forbindelse med faldet i indekset er aktien faldet ud af den stigende trendkanal og der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen. RSI faldt tilbage til det oversolgte niveau. MACD er fortsat i en faldende tendens, mens Momentum har taget en rebound. De glidende gennemsnit er blevet brudt på ugebasis, og de er tæt på at etablere et ”Death Cross”. Fredagens rebound har etableret et købssignal i Bollingerkanalen og brudt den faldende tendens. Aktien tages med på kandidatbænken og bør samles op ved tilbagefald til niveauet 350.

Parken
Parken

Parken har etableret en dobbelt bund på ugebasis i niveauet. Den første er i januar 2015 og den næste er i december 2015. Holder niveauet, bliver aktien interessant de kommende par måneder. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Signalmodellerne er alle i salg på ugebasis og først ved brud af niveauet 56. Tager aktien på kandidatbænken.

 

Rebound i olien

Olieprisen stiger efter den testede niveauet under 30 dollar for en tønde Brent olie. Stigningen har givet en købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen for første gang siden december. Stigningen i olieprisen giver en stigende tendens i Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er 38 og herefter i niveauet 45.

Olien
Olien

Samtidig ser vi der først større problemer for olieselskaberne. Det amerikanske selskab Chesapeake meddelte fredag, at man ikke vil betale udbytte på selskabet præferenceaktier.

EUR/USD bevæger sig vandret i niveauet 1,07-1,10. Der er fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 1,10. Der er divergens mellem kursudviklingen og de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI, da de er stigende.

NOK/DKK stiger grundet stigningen i olieprisen. Den norske krone skal over 81, før der er etableret et købssignal i valutaen.

SEK/DKK stiger ligeledes og har etableret et købssignal på dagsniveauet. Overordnet bevæger krydset sig vandret i niveauet 79,5-81,5. Der er divergens mellem Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis, idet Bollinger er i køb, mens Parabolic er i salg.

Metalvaremarkedet stiger som følge af stigningen i olieprisen. Men skal dog fortsat afvent udviklingen og ikke købe op.

Landbrugsprodukterne som hvede, sukker og sojabønner bevæger sig vandret og er upåvirket af udviklingen i aktiemarkedet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.