Voldsomme Dønninger

BØRSUDSIGTEN: Stærkt Købesignal i DFDS! Markante Fald i Olie og Guld! Renten falder fortsat!

 

C20 indekset lukkede, fredag, med et fald på 0,2 pct. (1,56 point) i indeks 760,72. For ugen blev det til en stigning på 1,2 pct. (9,01 point). År til dato en stigning på 23,6 pct.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag uforandret med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).

Wall Street lukkede nogenlunde uforandret fra en stigning på 0,1 pct. til et fald på 0,3 pct., for de 3 toneangivne indeks, BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet med overvægt på det negative, nu til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt til fald på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct. ved åbningen af Wall Street, når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Strategi C20

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi.

Der er købt i 756 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 754 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten en sælgstrategi.

BørsUdsigten solgte ved bruddet af 761 niveauet, og der sælges (aktier shortsælges) ved brud af 760 niveauet. Ved indgåelse af en shortposition afdækkes der ved brud af 765 niveauet.

BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 724 niveauet.

Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).

Niveau for indeksvurdering: 761.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lavere til morgen, mandag.

Regnskabssæsonen er overstået; men det betyder ikke at enkeltaktier / brancher er uinteressante.

BørsUdsigten’s vigtigste formål er at abonnenterne / læserne kan tjene penge eller undgår at tabe dem på markedsmæssige bevægelser.

Stærkt købesignal i DFDS

Faldet i Olieprisen har sendt og sender bølger igennem aktiemarkedet.

Et af de selskaber der har mest glæde af prisfaldet på olie er DFDS.

Ser BørsUdsigten på chartet har vi en meget stærk flagformation, hvor flagstangen blev udløst af opjusteringen.

Ser vi på chartet udløses der et meget stærkt købesignal – i første omgang til 600 niveauet – med en god chance for yderligere stigninger.

De korte indikatorer ligger i overkøbt vendeniveau, men det kan sættes ud af drift i en længere periode, hvilket vi har set i S&P500, der i snart halvanden måned har ligget overkøbt.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

BørsUdsigten’s vurdering er rent KØB

01DFDSCH

DFDS: Dagschart

Det der skal trækkes kursen yderligere op på chartet, skal findes i udviklingen i Bunkerpriser (brændstof til skibene).

DFDS brugte i 2013 knap 1,9 mia. DKK på bunkers (500.000 tons). Heraf havde de hedget 55 pct. Endvidere var der hedget 10 pct. i USD risiko.

Selvom bunkerprisfaldet først slår helt igennem i løbet af et års tid, og USD er stigende, vil et prisfald på eksempelvis 40 pct. kunne betyde en forbedret indtjening på mellem 700 og 800 mio. DKK (skomagerregning), såfremt man kan holde ratepriserne nogenlunde uforandret, og olieprisfaldet slår helt igennem. Passagertrafikken er ikke så konkurrencepræget (prisfølsomt). Iflg. DFDS skyldes opjusteringen øget omsætning på 7 pct. Der kan dog være interne forhold, der ikke er offentlig kendt.

Der tages forbehold for prisaftaler omkring bunkers – og vi har lært af OW Bunkers, at Rusland har dumpet prisen på bunkers – tallet er præget af usikkerhed, og BørsUdsigten er nødt til at komme med et overslag. Ved at bruge prisen (2013) i stedet for det aktuelle forbrug – skønnes aftalerne nogenlunde indregnet.

I øvrigt vil Luftfartsselskaber have samme fordele af olieprisfaldet; men her vil konkurrencen være større – og dermed fortjenesten mindre.

Ovennævnte har følgende devise: Kan man klare sig i dårlige tider så klarer man sig fremragende med lidt rygvind på cykelstien.

BørsUdsigten ejer i skrivende stund ikke aktier i DFDS – men forbeholder sig frit at kunne handle DFDS.

 

AktieRådgivning

BørsUdsigten vil i begyndelsen af det nye år introducere individuel AktieRådgivning via AktieRådet.

AktieRådet er godkendt af Finanstilsynet til at yde finansiel rådgivning.

AktieRådet har i den forbindelse lavet et partnerskab med Nordnet, der vil være ansvarlig for depoter.

 

Wall Street lukkede højere, fredag.

Der var ikke meget ”Black Friday” over handelen på Wall Street, den halve dag der blev holdt åbent.

Der offentliggøres tal for bilsalget tirsdag (udskudt), og allerede nu lægges der op til fredagens beskæftigelsestal for november. I dag, mandag kommer der PMI og ISM indeks. (Industri og service).

Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,0 pct. (0,49 point) i indeks 17,828,24. For ugen blev det til en stigning på 0,1 pct., og år til dato en stigning på 7,6 pct.

S&P500 lukkede med et fald på 0,3 pct. (5,27 point) i 2.067,56. For ugen blev det til en stigning på 0,2 pct., og år til dato en stigning på 11,9 pct.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,1 pct. (4,31 point) i 4.791,63. For ugen blev det til en stigning på 1,7 pct., og år til dato en stigning på 14,7 pct.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.068), udløser brud af 2.065 et tertiært salgssignal. Egentlig er salgssiden den svage – når vi ser på ugens udvikling (omvendt symmetrisk kile).

Den nuværende chartformation indikerer fortsat et indeksmålzone på 2.200 niveauet for S&P500 i løbet af de næste 6-9 måneder.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt vores lange position ved bruddet af 2.070. Positionen var genkøbt ved bruddet af 2.050 niveauet. Der åbnes en reverse (brud af den sekundært og tertiære stigende trend)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt den lange position ved bruddet af 2.057 niveauet. Stopo loss lægges på det nuværende niveau – 2.068 niveauet (ændring).

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi (200 dages glidende gennemsnit). BørsUdsigten tager gevinst ved brud af 1936.

RSI9 fortsætter i det overkøbte territorium, hvilket nu har varet i over 1 måned. Det overkøbte er næsten blevet det normale; men nu er pilen vendt ned hvilket indikerer, at der kan komme et tilbageslag. Momentummodellen bevægedes sig sidelæns ud af den positive fortsættelsesformation, uden den forventede bounce. Det er også et svaghedstegn.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra MacD, der fortsat ligger i sælg. (lille advarsel).

01SPCH

S&P500: Dagschart
Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,04 lavere i en rente på 2,17 pct. Den toårige rente falder med 0,02 pct. til 0,48 pct., og den 30 årige falder 0,03 pct. til 2,89 pct.

Den tyske 10 årige bund uforandret i 0,70 pct.

Valuta

USD noteres kl. 07:46 i 5,977 (5,978) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,24 (1,245) for 1 USD. USD/JPY noteres i 118,9 (118,3). EUR/JPY noteres i 148,1 (147,3).

BørsUdsigten vurderer fortsat, at man skal benytte tilbageslag i USD til at købe mod JPY eller EUR.

USD/DKK teknisk

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,98), er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering mellem 6,00 (02) og 5,92 niveauerne.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af den faldende trendlinie i 5,955 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 5,975 niveauet, og der vil blive åbnet en modsatrettet position.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 5,90 niveauet, og gevinsthjemtagning (take profit) lægges ved brud af den stigende bundlinie i 5,96 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 5,92 niveauet.

De korte indikatorer er vendt i oversolgte niveauer, og understøtter en YDERLIGERE STIGNING i USD.

Der er køb i bollinger- og parabollicmodellerne, og MacD har lagt op til at ændre farve i dag eller i morgen.

01USDDKK
USD/DKK: Dagschart

Guld

Guldprisen noteres til morgen i 1.157 (1.183) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Guldprisen er opdateret – vurdering senere.

 

Olie

Olieprisen noteres markant lavere til morgen, mandag.

Nymex Crude, er senest noteret i 64,66 (68,69) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 68,48 (72,50) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet med overvægt på det negative til morgen, mandag.

Nikkei225 stiger 0,8 pct. (130 point) til indeks 17.590. Det er primært den svække JPY der trækker aktiemarkedet op. Hang Seng noteres ned med 2,4 pct. (580 point) i indeks 23.407. (Uro i gaderne). Kina’s CSI300 stiger med 0,4 pct. (11 point) i indeks 2.820. Sydkoreas Kospi falder med 0,8 pct. (16 point) i 1.965. Australien ASX200 ned med 2,0 pct. (105 point) i 5.208. Her er det råvarepriserne der trækker ned.

Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (761), er den tertiære optrend brudt i 761 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt i 750 niveauet, og der er hjemtaget gevinst ved brud af 761 niveauet. Der sælges (shortsalg af aktier) ved brud af 760 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved brud af 756 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 754 niveauet, hvor der åbnes en shoirtposition.

Primært har BørsUdsigten en køb strategi, hvor der hjemtages gevinst ved brud af 725 niveauet.

01C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer ligger i overkøbte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i rent køb.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk

allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.