Fortsat Voldsomme Dønninger! (Volatilitet).

BØRSUDSIGTEN: Deflation, og defensive aktier! Guld interessant ved deflation!

C20 indekset lukkede mandag med et fald på 0,4 pct. (2,99 point) i indeks 757,73.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald mellem 0,2 pct. og 1,0 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30).

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,3 pct. og 1,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere nu til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne i intervallet minus 0,1 pct. og plus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct.

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten har købt ved bruddet af 756 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 755 niveauet, hvor der åbnes en shortposition.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært har BørsUdsigten en salgsstrategi.

BørsUdsigten har genkøbt en lang position i 750 niveauet. Der er hjemtaget gevinst ved bruddet af 761 niveauet, og der er åbnet en reverse (salgssignal). Afdækning (stop loss) ved brud af 760 niveauet (nedefra), hvor der åbnes en ny reverse (lang position).

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages avance ved brud af 725 (200 dages glidende gennemsnit).

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj. Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 758.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lidt højere, nu til morgen, tirsdag.

For øjeblikket ser man nogle omlægninger i de mindre likvide aktier inden nytår. Det giver nogle store kursudsving.

For øjeblikket ser vi et interessant fænomen.

Aktier, og obligationer stiger (renten falder), og råvarer falder. Måske ikke lige i dag – men de har fulgtes ad over en periode. Dette er efter BørsUdsigten’s vurdering (erfaring) et tegn på at vi er på vej over i en deflationær periode.

Negativ vækst betyder, at obligationer bliver interessante også selvom renten er utrolig lav. Det skyldes den negative vækst giver større rum for en lav realrente. Se blot på udviklingen i Japan de seneste 30 år – og det er den situation centralbankerne for øjeblikket prøver at undgå.

Deflation gør oftest mest ondt på aktiemarkederne Nikkei225 stod for 30 år siden i 36-37.000 niveauet, mod ca. halvdelen i dag (17.600)

De aktier, der forventes at klare sig bedst i den nuværende situation er defensive aktier, som medicinal, pleje, ejendomme og andre selskaber der producerer et stabilt cash flow.

I øvrigt er det de defensive aktier, der har trukket markedet op i det forløbne år!

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere, mandag.

I dag offentliggøres tal for automobilsalget, hvilket er et af de mere reelle tal for forbrugernes forventninger til fremtiden. Først kommer bilerne og langvarige forbrugsgoder, og efterfølgende køb af boliger, hvis forbrugernes adfærd ikke har ændret sig hen over krisen. Et stigende bilsalg vil bekræfte den positive økonomiske udvikling.

Der offentliggøres tal for anlægsinvesteringer, og ikke mindst i julemåneden Goldmans tal for detailsalget i de store forretningskæder.

Dow Jones lukkede mandag med et beskedent fald på 0,3 pct. (51,44 point) i indeks 17.776,80.

S&P500 lukkede med et fald på 0,7 pct. (14,12 point) i 2.053,44.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 1,3 pct. (64,28 point) i 4.727,35.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.053), blev vores lille ”gap” mellem 2.056,75 og 2053,84 lukket.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af vores spekulative positioner ved bruddet af 2.070 (genkøbt i 2.050). Der blev åbnet en reverse (modsatrettet position), da der var tale om brud af den sekundære trendlinie.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af vores lange position i 2.057 i 2.068 niveauet.

Primært (lang sigt) har Børsudsigten en købsstrategi. BørsUdsigten tager gevinst ved brud af 1.937.

De korte indikatorer er nu nået neutrale niveauer, hvilket burde indikerer en mulig opbremsning i den negative bevægelse i løbet af den kommende uges.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra MacD, hvor oplæget til et købesignal er midlertidigt annulleret.

02SPCH
S&P500: Dagschart

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres med en stigning på 0,06 pct. i 2,17 pct. Den toårige rente 0,02 pct. højere i 0,50 pct., og den 30 årige stiger med 0,07 til 2,96 pct. Den tyske 10 årige bund noteres 0,03 pct. højere i 0,73.

Valuta

USD noteres kl. 06:15 i 5,97 (6,00) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,247 (1,24) for 1 USD. USD/JPY noteres i 118,5 (117,9). EUR/JPY noteres i 147,7 (146,2).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (5,97), fortsætter den sekundære sidelæns konsolidering. Toplinien ligger i 6,00 (02) niveauet, og bundlinien ligger i 5,92 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt ved bruddet af 5,955 niveauet, og der er hjemtaget gevinst ved bruddet af 5,975 niveauet. Der genkøbes ved brud af 5,98 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af den sekundært stigende trendlinie p.t. i 5,96 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved brud af 5,90 niveauet, og der hjemtages gevinst ved brud af 5,96 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 5,92 niveauet (udbrud).

De korte indikatorer ligger neutralt, med en opadgående trend. Det indikerer gode chancer for et brud af 6,00 niveauet.

Signalmodellerne ligger i køb. MacD skiftede farve i går, mandag.

02USDDKK

USD/DKK: Dagschart.

Guld

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.207 (1.157) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Har vi fået et meget stærkt købesignal. Først en ”flush out” ned i 1.150 USD og efterfølgende en reversal op i 1.220 niveauet.

For øjeblikket har vi en konsolidering, der ligner en positiv fortsættelsesformation på timechartet.

En så stor bevægelse på så kort tid, betyder at de spekulanter, der har ligget short i guld afdækker sig. Og det giver i sagens natur en endnu større stigning i guldprisen, så den bliver selvforstærkede.

Godt nok blev det til et nej i folkeafstemningen i Schweiz for at hæve centralbankens til at hæve guldreserverne fra 7 pct. til 20 pct.; men Rusland er fortsat storkøber, og Indien har igen lempet for guldhandelen.

På det tertiære / spekulative niveau har BørsUdsigten taget gevinst ved bruddet af 1.190 niveauet – købt i 1.165 niveauet. Der er genkøbt ved bruddet af 1.185 niveauet

Sekundært har BørsUdsigten stoppet sig ud ved bruddet af 1.180 (oppefra). BørsUdsigten køber ved et tilbageslag mod 1.190-80 niveauet, eller ved et brud af 1.210 niveauet.

Olie

Olieprisen noteres lidt lavere til morgen, tirsdag.

Der er lande, der får problemer med den lave oliepris, og heraf følgende sociale problemer. Disse har været skjult, og hvis pengene ikke er blevet brugt til infrastruktur, så kan der opstå fattigdom. Pengene brugt forkert eller korrupt. Det ser man ikke i samme omfang, når det går godt.

Dette kan presse nogle banker, og faldet i olie går også ud over aktiemarkederne.

Udover lande der får det dårligt, vil olieselskaber, der har overinvesteret (ekspanderet) kunne få problemer – når kreditten begynder at stramme til. Spørgsmål som skal vi fortsætte udviklingen af nye felter – eller lukke ned?

Det bliver kun de oliefelter med positivt cash flow, og let adgang til pipelines / olieinfrastruktur, der på længere sigt får lov til at overleve.

Med så store fald på så kort tid, er det helt naturligt med en bounce; men bølgeskvulpene skal falde til ro.

Nymex Crude, er senest noteret i 68,42 (64,66) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 72,03 (68,48) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, tirsdag.

Nikkei225 stiger med 0,4 pct. (73 point) i indeks 17.663. Hang Seng noteres 0,8 pct. (187 point) lavere i 23.555. Kina’s CSI300 noteres 3,0 pct. (86 point) højere i indeks 2.905. Sydkoreas Kospi stiger med 0,0 pct. (1 point) i indeks 1.966. Australien ASX200 op med 1,4 pct. (74 point) i 5.281.

Alle noteringer en god time før lukketid.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (758), er der tale om et tilbageslag mod den stigende sekundære trendlinie i 755 niveauet. Stærkt købesignal ved brud af 765 niveauet.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (taget gevinst hjem) ved bruddet af 761 niveauet. Der genkøbes ved brud af 760 niveauet (nedefra). Der sælges (åbnes short) ved brud af 755 niveauet.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udbrudsstrategi. Der er købt ved brud af 756 niveauet, og der lægges stop loss ved brud af 755 niveauet. Ved brud af dette niveau åbnes en shortposition for C20 (danske aktier).

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 725 niveauet.

02C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer er vendt i overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i rent køb.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

Tlf. 2258 0126


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.