Vigtig uge: Hvad finder Fed på?

Den kommende en interessant uge på nøgletalsfronten. Der er Fed-møde og markedsdeltagerne forventer en renteforhøjelse på 0,5 pct. Men hvad vil Fed herfra? Det bliver interessant at høre på den efterfølgende pressekonference torsdag aften. Dagen før rentemødet kommer de amerikanske inflationstal.

Mandag var der fokus på Torm og D/S Norden, da prisloftet på russisk olie er vedtaget, hvilket betyder, at tankskibene skal sejle længere end de nuværende ruter. D/S Norden toppede i begyndelsen af november i niveauet 440. Norden udbetalte herefter et større udbytte, hvilket fik aktiekursen til at falde tilbage til støttelinien i niveauet 325. Der er en stigende tendens i både Momentum, MACD og RSI. RSI er over 60 og MACD er over 0. Fastholder aktien i porteføljen og har man ikke købt den, ser den stadig interessant både fundamentalt og teknisk.

Tirsdag var der fokus på Ørsted og Chr. Hansen. Chr. Hansen var i 365 i oktober og nu handles aktien i 445-455. De glidende gennemsnit på dagsniveauet har etableret et Golden Cross i midten af oktober og på ugebasis er de glidende gennemsnit tæt på at etablere et Golden Cross.
Der er ligeledes købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis som blev etableret ved månedsskiftet oktober/november. RSI har ramt 85 og MACD er over 0. Aktien ser interessant ud på niveauet og er taget med på kandidatbænken.

Tirsdag justerede NTG Nordic Transport Group deres forventninger op til omsætningen og EBIT. Selskabet forventer nu en omsætning omkring 10,2 mia. kr. og en EBIT på 750 mio. kr. Teknisk fandt aktien en bund i september i niveauet 190, og i dag handles aktien i niveauet 250. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Golden Cross på ugebasis, mens Bollingerkanalen har været i køb siden begyndelsen af november.

Forsikring er kedeligt, men i år har to af de tre danske selskaber givet et stabilt afkast. Bedst er det gået for Tryg som har givet et positivt afkast på 1,6 pct. Men hen over året har der været mange skiftende signaler – nu er Bollingerkanalen igen i køb og har været det i 2 uger. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Golden Cross. Der er en positiv udvikling i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 65 og MACD er over 0. Momentum etablerede en bund i begyndelsen af november. Nærmeste modstandsniveau er ved 175 og herefter i niveauet 180, mens der er støtte i niveauet 160-162 og herefter i niveauet 150-152. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Torsdag startede lidt flad ud, da deltagerne venter på Fed. Samtidig er der lidt rotation mellem forskellige brancher. Blandt de aktier som var i fokus på den danske børs var FLSmidth som jeg skrev om i ugens løb. Aktien er brudt igennem 220 og RSI har ramt 82 på ugebasis. Aktien ser interessant ud på niveauet.

I den kommende uge er der mandag regnskab fra Flügger. Onsdag er det Agat Ejendomme. Torsdag er det de to sidepapirer Brd. Klee. Fredag slutter af med Dataproces Group og Per Aarleff Holding.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og har ramt niveauet 1700. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i niveauet 1675 som en støttelinie.
På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerer et Golden Cross i denne uge. RSI har ramt 85. MACD er fortsat over middelværdien 0 og i en stigende tendens. Den samme tendens ser man i Momentum på ugebasis.
Indekset ramte 1720 i denne uge og er siden faldet tilbage under 1700. Nærmeste modstandsniveau er ved 1750 og herefter i niveauet 1800, mens der er støtte i niveauet 1625 og herefter i niveauet 1550. Den overordnede tendens i det danske marked er positiv.

 

DK Portefølje
Onsdag gik udbytte på 0,27 kr. fra i UIE som udbytte. Noble Corp er på salgslisten.

Nordisk portefølje
Hæver målkursen og stop-loss på Munters Group. Yara er på salgslisten. 

Fed i fokus
Antallet af nytilmeldte ledige blev 230.000 mod forventerede 220.000. Dermed ser man en svag stigning i antallet af ledige.

Regnskaber i den kommende uge: Adobe, Lennar Corp., Darden Restaurants, Nordson Cor., Jabil, Core & Main. Winnebago Industries, Fluence Energy samt ABM Industries.

S&P 500 på dagsniveauet er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen for en dag siden. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og holder tendensen, bliver der etableret et Death Cross.
På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen som blev etableret for 4 uger siden. De glidende gennemsnit er tæt på at etableret et Golden Cross.
Den positive udvikling trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 70 og MACD er over middelværdien 0. Momentum er i en stigende tendens.

Nasdaq Composite har etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens det lange glidende gennemsnit bliver testet som en støttelinie i niveauet 11.000.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen, mens det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 11.500 som en modstandslinie.
RSI har ramt 58. MACD er under middelværdien 0. Momentum bundede i begyndelsen af november og har været i en stigende tendens siden.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

Kan Nikkei holde fast?
Det japanske marked er faldet lidt tilbage i ugen der er gået og er nu under 28.000. Faldet har fået Bollingerkanalen til at gå i salg på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret Death Cross.

På ugebasis holder modellerne fortsat fast i købssignalerne både i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 holder fast i deres Golden Cross.
De tre indikationsmodeller er fortsat i en stigende tendens. RSI har ramt 70 og MACD er over 0. Momentum er i en stigende tendens og har været det siden begyndelsen af november.
Nærmeste modstandsniveau er ved 29.000 og herefter i niveauet 29.500, mens der fortsat er støtte i niveauet 27.500 og herefter i niveauet 25.500.
Strategi: Ændre til hold på de japanske markeder.

OMX Stockholm 30 har testet niveauet 2140, men kunne ikke bryde igennem og kursen på indekset er faldet tilbage, så der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet testes i øjeblikket som en støttelinie. Bliver støttelinien brudt, så kan der etableres et Death Cross i løbet af 4-5 dage.

På ugebasis er der fortsat købssignal i alle modellerne. Markedet har været i en stigende tendens fra bunden i oktober og frem til midten af november, så der er lagt op til en konsolidering i niveauet 2100.
De tre indikationsmodeller er fortsat i en stigende tendens. RSI er faldet tilbage fra 93 og ned til 85, mens Momentum fortsat er i en stigende tendens. MACD er over 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2150 og herefter i niveauet 2200, mens der er støtte i niveauet 1900 og herefter i niveauet 1850.
Strategi: Ændre til køb fra hold.

Der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen for 4 uger siden i Wärtsilä. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Golden Cross.

Den positive udvikling trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 85 og MACD er over middelværdien 0.
Momentum er i en stigende tendens efter bundformationen ved månedsskiftet oktober/november.
Aktien ser interessant ud på niveauet.

Frankfurt DAX bevæger sig vandret i niveauet 14.000-14.500 og det betyder, at Bollingerkanalen er gået i salg på dagsniveauet og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 14.300 som en støttelinie.
På ugebasis er der fortsat købssignal i modellerne på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 14.000 som en støttelinie.

Der er fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage til 90, men er fortsat i en stigende tendens. Momentum holder ligeledes fast i den stigende tendens. MACD er over 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 29.000 og herefter i niveauet 29.500, mens der fortsat er støtte i niveauet 27.500 og herefter i niveauet 25.500.
Strategi: Afvent udviklingen i det tyske marked.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Pandora og NNIT.
Pandoras amerikanske konkurrent Signet Jewelers havde et bedre resultat for 4. kvartal og opjusterede forventningerne for hele året i forbindelse med præsentation af deres kvartalsresultat tirsdag.
Der er købssignal i Pandora på dagsniveauet. De glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross i midten af oktober og samtidig etablerede Bollingerkanalen et købssignal. Der har dog været to mindre salgssignaler undervejs på dagsniveauet.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen som blev etableret for 4 uger siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross i denne uge.
Stigningen i kursen har trukket op i de tre indikationsmodeller. RSI er over 85 og MACD er over middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er 550 og herefter i niveauet 675. Nærmeste støtteniveau er ved 475 og herefter i niveauet 425. Aktien er på kandidatbænken.

NNIT har været i en faldende tendens siden september, hvor kursen var i 140 og torsdag lukkede aktien i 64,8. I september 2020 var kursen oppe i 140 og dermed er der etableret en dobbelt top.
På dagsniveauet er der købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross i midten af oktober.
På ugebasis er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt nedefra, men de har endnu ikke etableret et Golden Cross, men fortsætter udviklingen, bliver der etableret et Golden Cross i løbet af 2-4 uger.

Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 75. MACD er over middelværdien. Momentum etablerede en bundformation i slutningen af oktober og siden har modellen været i en stigende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 80 og herefter i niveauet 100, mens der er støtte i niveauet 60 og herefter i niveauet 50. Aktien ser interessant ud på niveauet (bemærk jeg ejer aktier i selskabet).

Olien i en uensartet tendens
Guldet har været oppe og teste niveauet 1800, men havde ikke Momentum nok til at bryde igennem modstandsniveauet. RSI er faldet lidt tilbage efter at have testet 75. Der er en stigende tendens i både Momentum og MACD på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er i 1800 som blev testet i august, mens nærmeste støtteniveau er ved 1750.

SEK/DKK: bevæger sig vandret i niveauet 68-69. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 69,25 som en modstandslinie.

EUR/USD: fortsætter den stigende og har ramt 1,06. RSI har ramt 85. De glidende gennemsnit har etablerede et Golden Cross. Euro bliver styrket.

Metalmarkedet: industrimetallerne stiger igen nu, hvor Kina lemper på restriktionerne, hvilket vil åbne op for øget produktion. Det giver gode muligheder til producenter af mineudstyr, mineselskaber samt transportører af de forskellige metaller.

Landbrugsmarkedet: Der er fortsat en uensartet tendens på markedet, men overordnet er der en faldende tendens i flere kornafgrøder, mens orangejuice, sojabønner og uld stiger.

Brent har været en tur under 80 dollar i denne uge. Dermed er olieprisen tilbage hvor den startede året. I Kina lettes restriktionerne, hvilket vil føre til en øget efterspørgsel på olie. Der er derfor lagt op til en rebound i olieprisen i den kommende tid. Nærmeste modstandsniveau er ved 90 og herefter i niveauet 100, mens der er støtte i niveauet 70 og herefter i niveauet 65.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.