Ordrebogen er fuld

Med et afkast på 75 pct. er det en af de bedste investeringer i år, men mange har ikke køb, da de producerer noget som mange tager afstand fra. Våbenproducenten Saabs aktie tog noget af en rakettur, da krigen startede i Ukraine og kursen toppede i 440 i juni. I september fandt aktiekursen en midlertidig bundformation i 330 september og 350 i oktober. Aktien handles nu i niveauet 400- 410 som også var tilfældet ved månedsskiftet oktober/november.

På dagsniveauet har Bollingerkanalen været i køb i 12 dage og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et nyt købssignal for 2 dage siden med et Golden Cross.

På ugebasis er Bollingerkanalen gået i køb for 9 uger siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross i midten af november.

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre modeller: MACD. Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 68 på ugebasis. MACD er over middelværdien 0 og i en stigende tendens.
Momentum er ligeledes i en stigende tendens og har været det siden midten af oktober.

Nærmeste modstandsniveau er ved 410, og bliver det brudt, er næste modstandsniveau ved 440 og herefter i niveauet 495, mens nærmeste støtteniveau er ved 360-370 og herefter i niveauet 330.
Aktien ser interessant ud på niveauet. 

Saab har en stor ordrebeholdning med levering mange år ud i fremtiden. Med Sveriges indtræden i
Nato kan Gripen måske også komme i spil til Natomedlemmer, indtil videre er det jo kun lande som Brasilien og Thailand og måske Filippinerne.

Spørgsmålet er, om Saab tjener nok på deres produkter. Markedsdeltagerne har været lidt utilfredse med overskudsgraden.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.