Valget gav positiv reaktion i markedet

Theresa May tabte valget og aktierne steg, mens pundet faldt tilbage. I weekenden er der valg i det franske, og det ser også ud til at gå den rigtige vej.

Apple har lanceret Apple AirPlay2 og i den forbindelse er B&O blevet udpeget som en af de strategiske samarbejdspartnere kunne B&O meddele tirsdag. B&O-aktien holder fast i den stigende tendens, men har ikke kunne bryde igennem modstandsniveauet ved 104-106, men onsdag brød kursen igennem modstandsniveauet, og der er åbnet op for en test af modstandsniveauet 120, som blev testet tilbage i 2008. Den positive tendens trækker op i indikationsmodellerne på ugebasis. Signalmodellerne har været i køb siden juli sidste år. RSI har ramt niveauet 75.

Øget fokus på sikkerhedsselskaberne. Tre sikkerhedsselskaber i Norden der er fokus på er G4S, Gunnebo og Securitas.

G4S er steget over 35 pct. i år. Den seneste 1½ måned har aktien bevæget sig vandret i niveauet 27,5-28,5. Det har fået de tre indikationsmodeller til at bremse op, men de sidste par dages stigninger har fået Momentum til at etablere en bundformation, mens der fortsat er en faldende tendens i MACD. Brug eventuelle tilbagefald til at samle op i aktien.

Gunnebo er i en stigende tendens på ugebasis og aktien tester niveauet 50. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er støtte i niveauet 45 og nærmeste modstandsniveau er ved 55. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Securitas bevæger sig vandret i niveauet 130-150 og det har stået på siden sommeren 2016. I år har aktien givet et afkast på 0. Den langsigtede Momentum har etableret en bundformation efter 11 måneder i en faldende tendens. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 150, ser aktien interessant ud. Nærmeste støtteniveau er ved 138. Mangler man sikkerhedsselskaber i porteføljen, er der tre gode bud fra Norden.

SAS leverede i maj en passagerfremgang på 8 pct., og det fik aktien til at stige og modstandsniveauet 12,7 bliver testet i øjeblikket. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 80, mens MACD har passeret 0. Der er købssignal i Bollingerkanalen og der er etableret et købssignal i Parabolic-modellen. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af maj. Det nærmeste modstandsniveau er ved 14,5, som var en gammel topformation i august/september 2016 og herefter er det bund fra marts og maj i niveauet 17-17,5. Den spekulative investor bør samle op på niveauet.

Sanistål holder fast i den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved kurs 95 også i niveauet 105, mens nærmeste støtteniveau er ved niveauet 87-90, som tilbage i september var en topformation og dermed har kursgrafen etableret en slangeformation med en stigende tendens. Bollingerkanalen er i køb og der er en positiv tendens i indikationsmodellerne på ugebasis, mens signalet i kursgrafen ikke er positiv, da det lange glidende gennemsnit ligger over det korte glidende gennemsnit. Aktien ser interessant ud.

Denne uge byder på et regnskab fra TK Development fredag.

C20 indekset på ugebasis.

C20-indekset fortsætter den stigende tendens og holder sig over 1000 og indekset nærmer sig topniveauet 1040, som blev testet tilbage i juli 2015. Nærmeste støtteniveau er ved 980. Signalmodellen Bollinger holder fast i købssignalet fra årsskiftet. Der er divergens mellem Momentum og RSI på ugebasis. Momentum er stigende, mens RSI er i en faldende tendens.

Det betyder, at indekset kan komme ind i en konsolideringspause med divergens mellem de to indikationsmodeller på ugebasis.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.