Våbenhvile og hva’ nu?

Det er ikke første gang, at Rusland og Ukraine har aftalt en våbenhvile, og det bliver interessant at se, om den holder denne gang. Næste knast er Grækenland – der er ikke fundet en løsning endnu og det bliver nok i overtiden, at den bliver indgået.

Vestas skuffede markedsdeltagerne med vækstforventningerne for 2015, hvilket fik aktien til at falde tilbage med 7,9 pct. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation. Vestas nærmer sig en test af modstandsniveauet 300, som var en top i juni og tilbage i august  2010 var niveauet ligeledes en topformation.

Indenfor Shipping går det skidt for tørlastsegmentet. Priserne på fragt er helt i bund og der sejles med underskud som aldrig før. Baltic Dry-indekset er historisk lavt. Blandt de finansielle virksomheder der er meget involveret i den branche er Nordea, og spørgsmålet melder sig om hvornår det rammer storbankens kreditbøger. De mindre danske banker er blevet ramt af landbrugets dårlige konjunkturer. Hvornår kommer der et påbud fra det svenske finanstilsyn om en nedskrivning på Nordeas bøger.

ØK handles vandret i niveauet 51-56 siden oktober. Den vandrette formation gør, at en mindre stigning i kursen vil kunne udløse et købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. Spørgsmålet er, hvor stor risikoen er for yderligere fald i aktien. Der er en række ”gaps” i aktiekurven, som over tid skal lukkes.

FLSmidths regnskab viser, at det fortsat er svære tider i cement- og mineraludvindingssektoren, hvilket sendte aktien ned med 4,3 pct. Holder FLS-aktien sig over 285, så holder aktien sit købssignal på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit har ligeledes etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation.

Den kommende uge byder på regnskab fra Jobindex og SimCorp tirsdag. Onsdag er Carlsberg, GN Store Nord og Sydbank regnskabsaktuelle. Torsdag er det Rockwool og fredag er det Auriga.

SimCorp har opjusteret og modtaget to ordrer på systemet Dimension  siden nytår. Endvidere har man sluppet en ny version af Dimension til front office. SimCorp-aktien er kommet op til niveauet omkring 195. Bryder kursen igennem 195, er næste modstandsniveau ved 210 og herefter i niveauet 220-225, der var en top i foråret 2014.

Auriga har endnu ikke gennemført salget af Cheminova og derfor udskydes generalforsamlingsdagen til den 30/4. Det er Aurigas hensigt at udlodde det overskydende provenu til aktionærerne hurtigst muligt, når frasalget er effektueret.

Det er de sidste godkendelser fra konkurrencemyndighederne Auriga mangler for at salget kan genføres. Spørgsmålet er, hvad skal der sker med Auriga, som står tilbage som en tom skal. Man kan håbe på, at børsnoteringen bliver solgt og nye aktiviteter bliver sat ind, så man tager bagvejen ind på børsen.

Carlsberg-aktien er hoppet op og handles nu i niveauet over 520, da det torsdag kom frem, at der var en ny våbenhvile i Ukraine. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og i løbet af 1-2 uger vil der blive etableret et ”Golden Cross” i aktien med mindre, at regnskabet ødelægger den positive tendens.

C20
C20

C20-indekset forsætter ind i den stigende trendkanal med det lange glidende gennemsnit som støtteniveau ved 750. Der er en positiv tendens i Momentum med stigende bund og toppe. Det nærmeste modstandsniveau er 825 og der er støtte ved niveauet 775-780, som tidligere har været en topformation i september og december. RSI er oppe i niveauet 65-75, hvilket indikerer, at markedet er inde i en stærk trend og man bør øge sin aktiebeholdning.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.