Udbyttejagten er gået i gang

De kommende uger betaler en række danske og internationale selskaber udbytte ud og vil man med på den rejse, skal man have selskaber som: Lundbeck, Alm. Brand, Solar, Lån & Spar som eksempler i marts mens af selskaber i Sverige kan nævnes: Axfood, Stora Enso og Trelleborg.

Pandora tager endnu en runde i analysemøllen og det er igen Carnegie, der har sænket sit kursmål på aktien. Med faldet er ”gappet” fra begyndelsen af februar næsten lukket, men samtidig er der opstået et nyt ”gap”

Faldet i aktiekursen betyder at indikationsmodellerne igen er faldende. RSI var overkøbt og med faldet er modellen nede i neutral zone. MACD har etableret en topformation og Momentum er faldende både på uge- og månedsniveauet. Købssignalet i Bollingerkanalen og Parabolic er stadig intakt. Selskabet har holdt generalforsamling i denne uge og der går 9 kr. fra i udbytte.

Alm. Brand tester modstandsniveauet omkring 59 og bryder kursen igennem det niveau, så er næste modstandsniveau omkring 62-63 og herefter i niveauet 70, mens nærmeste støtteniveau er ved 55- 56 og herefter i niveauet 51-51,5. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den samme tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Selskabet giver et stort udbytte i den kommende tid, så er man på udbyttejagt, er aktien interessant på det nuværende niveau.

Tirsdagens regnskaber fra Torm og G4S ramte begge under forventningerne, hvilket fik aktierne til at falde på ugebasis. I Torm er der fortsat salgssignal i signalmodellerne Parabolic og Bollingerkanalen. Men indikationsmodellerne var på vej op, men forventer de falder tilbage ovenpå torsdagens kursfald. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundfundformation, hvilket indikerer, at aktien skal med på kandidatbænken. Torsdag opjusterede SEB forventningerne til Torm, hvilket fik??

G4S har etableret et salgssignal på ugebasis i Bollingerkanalen for første gang siden årsskiftet, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen i selskabet. De glidende gennemsnit har netop etableret et ”Golden Cross”, men faldet tirsdag betyder, at støttelinien er blevet brudt oppefra.

Bavarian Nordics kurs er faldet tilbage, hvilket har fået Bollingerkanalen til at gå i salg på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ligeledes faldet tilbage, hvilket indikerer, at der ikke er meget hastighed i aktien i øjeblikket. Endvidere har de amerikanske sundhedsmyndigheder netop meddelt, at man vil være længere tid om at færdiggøre registreringsansøgningen af den nye koppevaccine. Anbefaler at man afventer udviklingen.

C20 på ugebasis,

I denne uge kommer der følgende regnskaber: Mandag kommer der DLH, torsdag er det Bavarian Nordic og Flügger og fredag slutter af med Silkeborg.

C20-indekset holder fast i den stigende tendens og har torsdag passeret 1120 og indekset nærmer sig modstandsniveauet 1150. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 88 og MACD er ligeledes i en stigende tendens.

Nærmeste modstandsniveau er ved 1150 og herefter i niveauet 1180-1190, mens nærmeste støtteniveau er ved 1080 og herefter i niveauet 1030-1040.

Momentum på månedsniveauet har tabt en smule hastighed, da der var et tilbagefald i sidste uge i indekset. Det er tid til udbyttejagt.

DK portefølje   
Hæver kursmålet og stop-loss på Ørested. Se analysen på mandag. 

Nordisk portefølje
CLX Communications bytter navn til Sinch. Har hæver målkursen og stop-loss i Schibsted og Sinch.

 

 

Afventer aftale

USA og Kina mødes først i april, hvilket har sat sine spor i markedet torsdag og samtidig var der flere nytilmeldte ledige. Derudover var der et fald i antallet af nye boliger for januar, og det skyldes nok det dårlige vejr, som ofte rammer byggeriet her i vintermånederne.

Den kommende uge er der regnskab fra Nike, FedEx Corp., Micron Technology, General Mills, Darden Restaurants, Tiffany & Co. og Conagra Brandts.

S&P 500 holder sig i niveauet over de 2800. De glidende gennemsnit ligger side om side på dagsniveauet så et tilbage i kursen for indekset vil etablerer et ”Death Cross”. På ugebasis ligger det korte glidende gennemsnit i niveauet 2750 mens det lange glidende gennemsnit er i niveauet 2700.

S&P 500 på ugebasis.

Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis og den nedre støttelinie er i niveauet 2690. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis i det Momentum har etablerede en topformation mens RSI igen stiger og MACD fortsætter den stigende tendens. Nærmest støtteniveau er ved 2600 mens nærmest modstandsniveau er ved 2925.

Nasdaq Composite holder sig over 7600 mens det lange glidende gennemsnit ligge i niveauet 7500 på dagsniveauet. På ugebasis lige det lange glidende gennemsnit i niveauet 7200 mens det korte glidende gennemsnit er i niveauet 7400. På ugebasis er Bollingerkanalen i køb og den nedre kanallinie er i niveauet.

Nasdaq på ugebasis i MACD modellen.

Der er divergens mellem de 3 indikationsmodeller på ugebasis hvilket viser at indekset har oplevet en uensartede tendens. Nærmest støtteniveau er ved 7400 og herefter i niveauet 6900 mens nærmest modstandsniveau er ved 7900 og herefter i niveauet 8100.

Strategi: Hold.

 

Modstand i niveauet 22.000

Det japanske indeks har svært ved at komme igennem modstandsniveau 22.000. På dagsniveauet betyder den manglende vækst i indekset, at der er etableret salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit ligger side om side.

Nikkei test modstandsniveauet.

På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit på ugebasis er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Det korte glidende gennemsnit blev brudt nedefra tilbage i januar og det lange glidende gennemsnit bliver testet, men kursen er endnu ikke brudt igennem. Trods den vandrette formation i indekset så er der fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI er ved 70 og MACD er over 0. Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende tendens, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit. Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 23.000 og nærmeste støtteniveau er ved 21.000

Strategi: Anbefaler at man afventer udviklingen.

OMX Stockholm 30 tester modstandsniveauet 1580 og det har nu stået på siden midten af februar. I sidste uge var der salgssignal i Bollingerkaanalen på dagsniveauet, men nu er købssignalet tilbage og  de glidende gennemsnit har igen etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er der fortsat køb i signalmodellerne og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1510.

Nyt købssignal på dagsniveauet.

Momentum på månedsniveauet har mistet pusten og har etableret en topformation. Nærmeste støtteniveau er ved 1500 og herefter i niveauet 1400-1420, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1660-1680 og herefter i niveauet 1700-1720.

Strategi: Hold på svenske aktier.

Bravida Holding bevæger sig vandret i niveauet 74-80 efter en hop op i niveauet i midten af februar. I øjeblikket testes modstandsniveauet 80. Der er købssignal i Bollingerkanalen både på dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”  i slutningen af februar.

Bravida på ugebasis.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller og RSI har ramt 80 mens MACD er over 0. Næste modstandsniveau er ved 94, mens støtteniveauet er ved niveauet 70. Anbefaler køb ved brud af niveauet 80.

Frankfurt Dax 30 tester modstandsniveauet 11.600 og det har stået på siden marts. I sidste uge var der salgssignal i Bollingerkanalen, men det er ændret i dag til køb. På ugebasis er der fortsat køb med den nedre støttelinie i niveauet 11.100. De glidende gennemsnit har netop etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Det tyske indeks.

Momentum og RSI har begge etableret en topformation, men MACD fortsætter den stigende tendens. Momentum har ligeledes etableret en topformation. Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 12.000 og herefter i niveauet 13.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 11.000

Strategi: Brug tilbagefaldet til at samle op i indekset.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er Solar, Matas og RTX.

Solar holder fast i den stigende tendens efter bundformationen i november i niveauet 250 og nu handles aktien i niveauet 320. Aktien er i køb både på dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” og den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80 og MACD er over 0. Der er ligeledes en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet.

Solar – bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.

Aktien tester modstandsniveauet 330-340, som tidligere har været et bundniveau i 2016 og 2017. Herefter er der modstand i niveauet 380-390, mens nærmeste støtteniveau er ved 300 og herefter i niveauet 360. Anbefaler køb af aktien på niveauet. Der kommer 14 kr. i udbytte den 20/3.

Matas holder fast i den stigende tendens på ugebasis og det er på trods af at der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, da kursen kortvarigt er brudt ned igennem modellens nedre trendkanal. Parabolic holder fast i købssignalet. De tre indikationsmodeller er fulgt med ned og RSI har ramt niveauet 60, mens MACD holder sig over 0.

Kan Matas holde tendens?

Momentum på månedsniveauet er fortsat i en stigende tendens, hvilket indikerer, at udviklingen er stabil og stærk. Nærmeste modstandsniveau er ved 76, 80 og herefter i niveauet 88. Nærmeste støtteniveau er ved 58 og herefter i niveauet 50. Anbefaler at man afventer udviklingen.

RTX har været i en faldende tendens siden juni, hvor aktien var i 210 og i dag handles den i 160. Aktien har to gange i den faldende tendens forsøgt at etablere købssignal i henholdsvis december og  januar. Den faldende tendens i aktiekursen har sendt de tre indikaitonsmodeler ned. RSI har ramt niveauet 30 og MACD er under 0. Der er ligeledes en faldende tendens i Momentum på månedsbasis, men den faldende tendens er tæt på at etablere en bundformation.

Afvent.

Aktien tester støtteniveauet 160, og bliver det brudt, er næste støtteniveau ved 145-150 og herefter i niveauet 125, som var en toppen fra juli 2016, mens nærmeste modstandsniveau er ved 175 og herefter i niveauet 195-200. Anbefaler at man afventer udviklingen.

 

Hold øje med guldet    

Guldet har fundet støtte i niveauet 1290-1300. Stigningen betyder, at det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1310 og herefter i niveauet 1330-1340. De tre indikationsmodeller fortsætter den faldende tendens, mens Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau 1340 og herefter i niveauet.

Guldet på ugebasis.

Metalvaremarkedet: Tin har tabt pusten og bevæger sig vandret, så nu er det kun kobber, bly, nikkel og zink, som har en opadgående tendens.

Landbrugsmarkedet: Sidste uges negative tendens i flere afgrøder fortsætter, mens mælke futures er uensartede. Bomuld og kaffe har fået nyt købssignal.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.