Udbyttejagten er gået i gang

De kommende uger betaler en række danske og internationale selskaber udbytte ud og vil man med på den rejse, skal man have selskaber som: Lundbeck, Alm. Brand, Solar, Lån & Spar som eksempler i marts mens af selskaber i Sverige kan nævnes: Axfood, Stora Enso og Trelleborg.

Pandora tager endnu en runde i analysemøllen og det er igen Carnegie, der har sænket sit kursmål på aktien. Med faldet er ”gappet” fra begyndelsen af februar næsten lukket, men samtidig er der opstået et nyt ”gap”

Faldet i aktiekursen betyder at indikationsmodellerne igen er faldende. RSI var overkøbt og med faldet er modellen nede i neutral zone. MACD har etableret en topformation og Momentum er faldende både på uge- og månedsniveauet. Købssignalet i Bollingerkanalen og Parabolic er stadig intakt. Selskabet har holdt generalforsamling i denne uge og der går 9 kr. fra i udbytte.

Alm. Brand tester modstandsniveauet omkring 59 og bryder kursen igennem det niveau, så er næste modstandsniveau omkring 62-63 og herefter i niveauet 70, mens nærmeste støtteniveau er ved 55- 56 og herefter i niveauet 51-51,5. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den samme tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Selskabet giver et stort udbytte i den kommende tid, så er man på udbyttejagt, er aktien interessant på det nuværende niveau.

Tirsdagens regnskaber fra Torm og G4S ramte begge under forventningerne, hvilket fik aktierne til at falde på ugebasis. I Torm er der fortsat salgssignal i signalmodellerne Parabolic og Bollingerkanalen. Men indikationsmodellerne var på vej op, men forventer de falder tilbage ovenpå torsdagens kursfald. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundfundformation, hvilket indikerer, at aktien skal med på kandidatbænken. Torsdag opjusterede SEB forventningerne til Torm, hvilket fik??

G4S har etableret et salgssignal på ugebasis i Bollingerkanalen for første gang siden årsskiftet, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen i selskabet. De glidende gennemsnit har netop etableret et ”Golden Cross”, men faldet tirsdag betyder, at støttelinien er blevet brudt oppefra.

Bavarian Nordics kurs er faldet tilbage, hvilket har fået Bollingerkanalen til at gå i salg på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ligeledes faldet tilbage, hvilket indikerer, at der ikke er meget hastighed i aktien i øjeblikket. Endvidere har de amerikanske sundhedsmyndigheder netop meddelt, at man vil være længere tid om at færdiggøre registreringsansøgningen af den nye koppevaccine. Anbefaler at man afventer udviklingen.

I denne uge kommer der følgende regnskaber: Mandag kommer der DLH, torsdag er det Bavarian Nordic og Flügger og fredag slutter af med Silkeborg.

C20 på ugebasis,

C20-indekset holder fast i den stigende tendens og har torsdag passeret 1120 og indekset nærmer sig modstandsniveauet 1150. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 88 og MACD er ligeledes i en stigende tendens.

Nærmeste modstandsniveau er ved 1150 og herefter i niveauet 1180-1190, mens nærmeste støtteniveau er ved 1080 og herefter i niveauet 1030-1040.

Momentum på månedsniveauet har tabt en smule hastighed, da der var et tilbagefald i sidste uge i indekset. Det er tid til udbyttejagt.

 

DK Portefølje
Hæver kursmålet og stop-loss på Ørested. Se analysen på mandag. 

 

Nordisk portefølje
CLX Communications bytter navn til Sinch. Målkursen og stop-loss i Schibsted og Sinch er hævet. 

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er Solar, Matas og RTX.

Kan Matas holde tendens?

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af NPinvestor.dk for NPinvestor.dk på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som NPinvestor.dk har modtaget fra kilder, som NPinvestor.dk finder pålidelige, men NPinvestor.dk garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. NPinvestor.dk indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. NPinvestor.dk hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for NPinvestor.dks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.