Ubalance i USA

Torsdag talte vi med Tom Hougaard i Radio24syv om, at antallet af aktier, som etablerede nye all time highs var relativt begrænset, mens antallet af aktier son etablerede ny alle time lows var højere. Det kan man se på hjemmesiden Finviz.com kan man ligeledes se at antallet af aktier som ligge over 200 dages glidende gennemsnit kun er på 47,3 pct. af markedet. Det betyder at færre selskaber trækker indekset i plus.

Den amerikanske regnskabssæson står for døren og start i næste uge med de tre største banker: JPMorgan Chase, Well Fargo og Citigroup. Derudover kommer Delta Air Lines, First Republic Bank samt Lindsay Cor.

Dow Jones Industrial Average etablerede onsdag ny all time high ved niveauet 27.000. Torsdag faldt indekset tilbage til niveauet 26652. Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis og Momentum på månedsniveauet er fortsat i en stigende tendens. Næste modstandsniveau er ved 27.500, mens nærmeste støtteniveau er ved 26.000.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens trods testen af det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ved kursniveauet 2900. På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2800. Trods korrektionen i indekset efter topformationen, så er der divergens mellem RSI og Momentum på ugebasis. RSI har ramt niveauet 80. Nærmeste støtteniveau er ved 2870 og herefter i niveauet 2830, mens nærmeste modstandsniveau er ved 2940 og herefter i niveauet 3000.

Holder Nasdaq.

Nasdaq Composite er faldet tilbage de sidste par dage og på dagsniveauet er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen, hvor den nedre kanallinie ligger i niveauet 7850 som en støttelinie. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7700 som en støttelinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI er i en stigende tendens, mens Momentum er i en faldende tendens.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.