Topformation(er)?

BørsUdsigten: Konspirationsteori! Ketchup! Forbundne Kar! Kommende Kvartalsregnskaber Afgørende! Flush Out?

 

C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,1 pct. (0,68 point) i indeks 932,37. For ugen blev det til et fald på 4,7 pct. (46,49 point), og år til dato et fald på 9 pct.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med fald på mellem 1,0 pct. og 1,4 pct. på de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede fredag med fald på mellem 0,6 pct. og 1,2 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag. Kina tilbage i markedet med en catch up (akkumuleret fald) efter en uges tid. Japan holder lukket.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne med uforandret, såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (932), fik vi et rent EXIT signal ved bruddet af den gamle bundlinie i 951 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at der i første omgang er tale om en “flush out“, da vi fik en rebound efter en test af 920 niveauet. Derfor er der gode chancer for et “A Fools Rally” (rebound) op imod 951 niveauet – men det kræver at de udenbyes markeder understøtter en bevægelse. Ved et Fools Rally forståes, at de investorer, der har tabt penge løber med på en optur (rebound) for at tjene noget af det tabte hjem. Somme tider lykkes det (;-D)

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 980 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 973 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 973 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,010 niveauet. Genkøb ved brud af 973 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 986 niveauet. Lukning af short (hjemtagning af gevinst) ved brud af 973 niveauet. Strategi: Sælg

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg

BørsUdsigten ikke siden mandag i sidste uge haft eksponering mod danske aktier.

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til lidt højere til morgen, fredag

Regnskab fra Tryg på torsdag den 11. oktober, der sandsynligvis vil have en afsmitning på de øvrige forsikringaktier. Tryg er dog repræsenteret i Norge (Vesta) og Sverige (Trygg Hansa), så udover Danmark kommer der også indikationer på de øvrige skandinaviske lande.

 

Konspirationsteori!

Hvis man skal tale konspiratorisk, er der nogleder mener at Kina sælger amerikanske obligationer, og dermed tvinger renten op?

På rygteniveau er Kina ved at reducere deres store beholdning af amerikanske statsobligationer.

Renten er med stor marginal brudt 3,00 niveauet som mange har set som et benchmark. Det kritiske niveau for aktiemarkedet ses nu i 3,5 niveauet.

Markedet ser, efter de seneste beskæftigelsestal yderligere 1 renteforhøjelse i år (2018) og yderligere 3 renteforhøjelser fra FED i (2019).

Rentstigninger betyder oftest at valutaen stiger – i dette tilfælde USD.

Højere rente vil alt andet lige, og i teorien betyde stigende USD. Stigende USD lægger låg over de amerikanske aktiemarkeder.

Et eventuelt tilbagesalg – eller at man undlader at geninvestere – trækker likviditet ud af markedet, og dermed lægger ligeledes låg over festlighederne på Wall Street.

Samtidig kommer bølgegang i  de forbundne kar (likviditeten) og en ny ligevægt skal findes. Det skyldes bevægelser i USD, rente (obligationsmarkedet) og det giver sig udslag på aktiekurserne.

Handelskrig og den stigende USD vil sætte verdensøkonomien til afkøling.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.649 (et fald 0,9 pct. (14,10 point), er der tale om en accelererende tertiær nedtrend. Indtil videre er der tale om at sætte hank på “kopformationen” (konsolidering); men chartet kan også udvikle sig til en “dobbelt top”. Brud af 1.617 vil bekræfte denne formation.

Brud af den faldende tertiære trendlinie i 1.642 niveauet (nedefra) vil udløse et spekulativt købesignal. Brud af toplinien i 1.677 niveauet vil bekræfte købesignalerne – og udløse et stærkt nyt forkromet købesignal! Vi har fået et bekræftet brud af 1.649 niveauet, og der er udløst et tertiært salgssignal. EXIT (dobbelttop) ved brud af 1.617 niveauet.

Bruddet af den sekundært stigende trend i 1.648 niveauet har udløst salgssignaler, og indikerer mindste en opbremsning i stigningstakten. Nu må vi se om de kommende regnskaber kan ændre på det billede.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.662 niveauet (købt i 1.640 niveauet). Genkøb ved brud af 1.642 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.648 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 1.648 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.648 niveauet, og åbning af short ved brud af 1.648 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30: Strategi og Vurdering

Set vi på dagschartet for DAX30, i 12.112 (minus 1,1 pct. (132 point), er der fortsat tale om en accelererende nedtrend, der blev bekræftet ved bruddet af 12.140 niveauet.

Presset er fortsat fra oven; men brud af 12.385 niveauet vil udløse mindst en sidelæns konsolidering. Tertiært udløses købesignal ved brud af den faldende trendlinie 12.237 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.400 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved brud af 12.270 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 12.237 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 12.140 niveauet. Genkøb ved brud af 12.385 niveauet. Åbning af short ved brud af 11.950 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

DAX30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere fredag.

Der var to hovedpunkter i fredagens jobrapport. For det første nåede vi en arbejdsløshedsprocent på 3,7 pct. Den laveste arbejdsløshedsprocent blev målt til 3,5 pct. i december 1969, og der blev skabt 134.000 arbejdspladser. Sidstnævnte var lidt under forventning; men der var en revidering op for juli og august på 87.00. Alene 69.000 i august. Der er er tale om meget flotte tal, og understøtter forventning om yderligere vækst i den amerikanske økonomi.

Fredag (12/10) offentliggøres regnskaber fra J.P. Mogan, Citigroup og Wells Fargo (en trediedel af boligmarkedet), hvor de to første har en større andel af investeringsmarkedet. Det vil give den første indikation på den kommende regnskabssæson.

Den stigende rente indikerer, at regnskaberne skal bruges til at sælge på – så den bedste strategi ville være at købe efter regnskaberne, selvom de sandsynligvis vil være særdeles positive.

Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,7 pct. (180,43 point) i indeks 26.627,48. Ugen lukkede uforandret med et fald på 0,0 pct. og år til dato en stigning på 7 pct.

S&P500 lukkede med et fald på 0,6 pct. (16,04 point) i indeks 2.885,57. For ugen blev det til et fald på 1,0 pct. og år til dato en stigning på 7,9 pct.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 1,2 pct. (91,06 point) i 7.888,45. Ugen bød på et fald på 3,2 pct., og år til dato en stigning på 12,8 pct.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

2.940 er afgørende – Vi skal have et brud!

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.886), er vi gået over i en sidelæns konsolidering, og en mulig dobbelt top på den korte bane. Det sker efter bruddet af den sekundært stigende trendlinie i 2.920 niveauet, og efterfølgende den tertiære horisontale trendlinie i 2.907 niveauet. Begge udløste / bekræftede salgssignaler. Der er således tal om en bekræftet tertiær nedtrend, og en Dobbelt Top, der skal følges.

Den nuværende chartformation udsætter angrebet på 3.000 niveauet er igang. BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er Magnet i psykologiske niveauer (;-D). Det vil sige, at regnskaberne og aktietilbagekøbsprogrammerne skal trække indekset op i 3K; men med en langsommere fart, da der er fundamental modvind i renteudviklingen.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.920 niveauet. Der er åbnet en spekulativ shortposition ved bruddet af 2.907 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 2.900 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 2.920 niveauet (købt i 2.858 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 2.937 niveauet. Strategi: Sælg. 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.767 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har ikke længere fuld eksponering på Wall Street.

USD – se USD/DKK krydset nedenfor.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,04 pct. højere i 3,23 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. højere i 2,88 pct., og den 30årige rente noteres 0,05 pct. højere i 3,40 pct.

De amerikanske obligationsmarkederne holder lukket p.g.a. Columbus Day

Renten på den tyske  10årige Bund noteres 0,04 pct. højere i 0,57 pct. Den 2årige noteres uforandret  i minus 0,53 pct., og den 30årige noteres 0,06 pct. højere i 1,18 pct.

Stigende renter burde fundamentalt stimulere banker og forsikringsselskaber fremadrettet; men lægge låg på ejendomsselskaberne.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:22 i  6,479 (6,481) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,151 (1,151) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 113,9 (113,9) EUR/JPY noteres i 131,1 (131,1). EUR/DKK noteres til morgen i 7,459 (7,458). GBP/DKK 8,495 (8,431)

Valutakrydsene ligger stort set uforandret; bortset fra en styrkelse af GBP.

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,48), blev der udløst et tertiært salgssignal ved bruddet af 6,48 niveauet. Det indikerer mindst en sidelæns konsolidering. Endvidere er der tale om en bekræftet sekundær nedtrend – helst ved et brud af 6,46 niveauet (ovenfra). Bekræftet brud af 6,50 niveauet vil annullere den sekundære trendkanal, og den tertære konsolidering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,37 niveauet. (Solgt i 6,425).  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,475 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,45 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,38 niveauet. (solgt i 6,475 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,45 niveauet. Der åbnes short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,197 (1.202) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.197), er der udløst et tertiært købesignal ved bruddet af 1.193 niveauet.

Sekundært er der tale om en sekundær sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.215 niveauet og en bundlinie i enten 1.183 eller 1.173 niveauet.

Overordnet er der tale om en Udbrudsstrategi!

BørsUdsigten vurderer fortsat, at brud af 1.215 vil udløse det “guldforcromede” købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 1.199 niveauet. Genkøb ved brud af  ved brud af 1.215 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.183 niveauet.  Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) en lang position ved bruddet af 1.195 niveauet. Genkøb ved brud af 1.215 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.173 niveauet. Strategi: Sælg 

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lavere til morgen, mandag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 73,84 (74,83) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 83,38 (85,00) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (83,5), er der tale om en opbremsning af den accelererende optrend efter bruddet af 80 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 84,5 niveauet (købt i 80 niveauet). Genkøb ved brud af 84 niveauet. Åbning af short ved brud af 82 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 73 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 82 niveauet, og åbning af short ved brud af 80 niveauet. Strategi: Køb

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

UK Brent: Dagschart

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag. Kina er igen med efter en uges “ferie”, så her er der tale om noget Catch Up (Ketchup) – når markedet åbner igen. Japan holder lukket.

Nikkei225 holder lukket i indeks 23.784. Hang Seng falder med 0,6 pct. (159 point) i indeks 26.413. Kina’s CSI300 falder med 3,6 pct. 122 point i indeks 3.317. BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en fuld “catch up”, da faldet for ugen udgør 3,5 pct. Sydkoreas Kospi falder med 0,3 pct. (8 point) i indeks 2.260. Australien’s ASX200 falder med 1,4 pct. (85 point) i 6.100.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Investing.com             

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.