Svingningerne er tilbage i markedet

Efter en periode med forholdsvis små udsving har de seneste par dage vist større udsving. Nøgletallene er fortsat positive både i USA, Europa og Fjernøsten.

Zealand Pharma har kapitalmarkedsdag mandag, hvilket fik aktien til at stige med over 6 pct. Aktien har taget et pænt hop og handles nu i niveauet 100-105. Teknisk er der flere positive indikationer på både dags-, uge- og månedsniveauet. Der er potentiale til niveauet 120 indenfor 3-6 måneder.

Ambu kunne onsdag præsentere et flot regnskab, hvor man opjusterede forventningerne til hele året. Teknisk er Ambu i en stigende trend, og det har aktien været i siden midten af april. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at aktien har brug for en konsolidering i niveauet omkring 135, som er nærmeste modstandsniveau. Anbefaler at man afventer køb.

GN Store Nords amerikanske konkurrent Plantronics leverede et godt regnskab, der viste en pæn vækst, hvilket var med til at trække GN Store Nord-aktien op med 3 pct. Stigningen i kursen har ændret signalet på dagsniveauet fra et salg til køb, mens der fortsat er salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, mens Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

TDC udvider for alvor produktsortimentet med købet af MTG´s Nordic Entertaiment og Studios.Aftalen betyder, at MTG bliver medejer af TDC med en ejerandel på 28 pct. Det fik aktien til at falde med over 8 pct. Aktien var nede og teste støtteniveauet 34, som også blev testet i december 2016. Aktien lå ellers i en svagt stigende trendkanal, men med dagens fald er den brudt. De tre indikationsmodeller holder fast i den stigende tendens. Det har givet en opsamlingsmulighed i aktien, hvis man tror på TDC med indhold. Er teleselskaberne den tid konglomerater?

Coloplast præsenterede deres kvartalsregnskab torsdag middag, og det viste, at den faldende dollar rammer indtjening og overskud i fremtiden. Omsætningen steg 5 pct. fra 3,755 mia. kr. til 3,955 mia. kr., mens overskuddet faldt fra 946 mio. kr. til 940 mio. kr. Regnskabet betyder, at aktien er faldet og der er etableret salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt. På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er fortsat ved at etablere et ”Golden Cross”. Der er en positiv trend i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens. Afvent udviklingen.

I den kommende uge er der en række danske regnskaber. Mandag er det Össur. Tirsdag er det ALK-Abello, IC Group, Matas og Pandora. Onsdag er det Carlsberg, FLSmidth, GN Store Nord, Lundbeck, Novozymes og Vestas. Torsdag er det DFDS, DSV, Rockwool, Spar Nord Bank og Spk. Sjælland-Fyn. Fredag er det A.P. Møller-Mærsk og Solar.

DSV har haft svært ved at hænge med og aktien er handlet vandret i niveauet 480-500. Den manglende hastighed i aktiekursen har fået de tre indikationsmodeller på ugebasis til at etablere en topformation. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 480 og der er fortsat købsignal i aktien, men et brud under 470 vil ændre signalet.

Nyt signal i C20.

C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet omkring 1140-1150. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er kommet over 0 på ugebasis og der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis og kursen skal igennem niveauet 1160, før signalet bliver ændret til køb på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 1100, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1200.

 

Mulighed for uddannelse i Vikingen onsdag den 7/2 – fra kl. 17.30 til kl. 19.30
Når man går hjem fra kurset, vil man havde installeret et radar-billede, der skal hjælpe en sikrere
igennem aktiemarkedet.

Program:

  1. En gennemgang af Vikingen – hvor finder jeg, hvad og hvordan gør jeg !
  2. Opsætning af et arbejdsfelt
  3. Tolkning af signalerne

Sted:
NPinvestor A/S
c/o Copenhagen Fintech Lab
Applebys Plads 7
1411 København K

Tilmelding: sende en e-mail til Lars Persson på lp@npinvestor.dk.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.