Stor dansk regnskabsuge

I den kommende uge bliver der travlt, idet en række af de store danske selskaber kommer med deres regnskaber. Overordnet er det handelskrigen, som skaber usikkerhed, hvilket har betydet, at flere af virksomhederne afventer deres investering, hvilket har haft en negativ indvirkning på flere selskabers ordrebeholdning.

Vestas-aktien er faldet tilbage og nu handles aktien i niveauet 530-540. Aktien var nede i samme niveau tilbage i maj, hvorefter aktien tog sig en rebound op i niveauet 600. Momentum har etableret en bundformation på ugebasis, og der er en stigende tendens i modellen, hvilket betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket giver en positiv indikation indenfor regnskabet.

Baltic Dry Indekset (BDI) er faldet de seneste par dage, hvilket også har fået D/S Nordens aktiekurs til at falde tilbage. Aktien er nu nede i niveauet 92,7 og er dermed ikke langt fra bundkursen ved 90, som er blevet testet et par gange i løbet af sommeren. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken, da der muligvis kommer en rebound i BDI i løbet af efteråret.

Torsdagens bøde på en række regnskaber fra flere af de store selskaber: Ørsted, Novozymes og FLSmidth, Solar samt Veloxis.
FLSmidth forventer at ramme indenfor skiven for hele årsregnskabet. Halvårsregnskabet torsdag viste en lavere ordreindgang, mens omsætningen var noget højere end forventet, hvilket også gav en højere EBIT end samme tid sidste år og den var højere end hvad markedsdeltagerne havde forventet.
De positive nyheder trak FLSmidth-aktien op med 10 pct. Trods torsdagens stigning så er aktien fortsat i en faldende tendens, så man skal afvente udviklingen.

Novozymes skuffede markedsdeltagerne med tilbagegang i forretningsområdet med undtagelse af tekniske og farma, der viste en stigning på 2 pct. Det skuffende regnskab sendte aktien ned med 4,3 pct. Aktien er brudt igennem støtteniveauet og nærmeste støtteniveau er ved 270-275 og man skal afvente udviklingen.
Torsdag opjusterer Carlsberg ved middagstid, mens H+H opjusterede forventningerne efter markedet var lukket. Carlsberg var i forvejen i en stigende trend, men havde mistet lidt Momentum i løbet af maj og juni, men med dagens opjustering er Momentum trukket op og det glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket giver en positiv indikation af at aktien kan ramme niveauet 1100-1200.

I den kommende uge kommer der regnskab fra Alk-Abello, Brdr. Hartmann og DFDS om tirsdagen.
Onsdag er det Coloplast, D/S Norden, Demant, Genmab, H+H, Lundbeck, NNIT og TCM Group.
Torsdag A. P.  Møller, BankNordik, BioPorto, Carlsberg, MT Højgaard, NKT, North Media, Schouw, Spar Nord  Bank, Torm, Vestas og Zealand Pharma. Fredag slutter af med Tivoli.

Der er pres på de danske aktier.

C25-indekset tabte pusten i begyndelsen af ugen og brød igennem støtteniveauet ved 1120. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra på dagsniveauet. Faldet i indekset betyder, at de glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt oppefra. Momentum på ugebasis har etableret en bundformation og stigning i Momentum betyder, at det glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra.
Trods tilbagefaldet i indekset så er der fortsat købssignal i signalmodellen Bollingerkanalen. Nærmest støtteniveau er ved 1120 og ved niveauet 1080 mens nærmest modstandsniveau er ved 1160 og i niveauet 1180.
DK portefølje
Hæver målkursen og stop-loss på Ørsted. 

Nordisk portefølje
Hexatronic er solgt og Catena Media er på salglisten. 

 

Har man set toppen i aktiemarked?
Torsdagens amerikanske nøgletal vist at antallet af nytilmeldte ledige var 209.000 mod forventede 215.000.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: Berkshire Hathaway, Walmart, Cisco Systems, NVIDIA, Deere, Applied Materials, JD.com, Sysco Cor., Barrick Gold samt Advance Auto Parts.

Dow Jones Industial Average var en tur i niveauet 25.518 men siden er indekset handlet op i niveauet 26.378. Stigningen gør at Momentum fortsætter den stigende tendens på ugebasis.

S&P 500 har været nede og test niveauet 2840 og er nu handlet op i niveauet 2940 og dermed er kursen på indekset tilbage på niveauet fra sidste fredag.  Momentum på ugebasis fortsætter den stigende tendens, hvilket giver en positiv indikation for yderligere stigning i den kommende tid.

S&P 500 på ugebasis.

Nærmeste støtteniveau er ved 2750, som var en bund i maj i år, mens nærmeste modstandsniveau er ved 3100. Bollingerkanalen holder fast i købssignalet på ugebasis og den nedre støttelinie er i niveauet 2925.

Nasdaq Composite har ligeledes taget sig en rebound efter en test af niveauet 7700 og nu handles indekset i niveauet 8050. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7900 som en støttelinie.

Er det toppen vi har set i marked?

Momentum på ugebasis fortsætter den stigende tendens, hvilket giver en forventning om yderligere stigning i indekset. Nærmeste modstandsniveau er 8300 og herefter i niveauet 8400.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Japan er ikke kommet tilbage

Det japanske marked er blevet handlet ned i niveauet 20.200 og det betød, at de glidende gennemsnit blev brudt oppefra, hvilket giver et negativt signal.

Det japanske marked er presset.

Der er dog divergens mellem Momentum og kursgrafen, idet førstnævnte fortsat holder fast i den stigende tendens. Der er et ”gap”  i niveauet 19692,58-19920,80, hvilket også er nærmeste støtteniveau. Nærmeste modstandsniveau er ved 22.400.
Strategi: Man skal fortsat afvente udviklingen.

OMX Stockholm 30 har været en tur nede i niveauet 1520, men har rettet sig og handles nu i niveauet 1540 efter en tur i niveauet 1560. Momentum forsøger fortsat at etablere en stigende tendens på ugebasis og det glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt nedefra, hvilket er positivt signal.

S30 er presset.

Bollingerkanalen har skiftet signal fra køb til salg og kursen skal over 1620, før signalet skifter til køb. Nærmeste støtteniveau er ved 1480-1500, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1620.
Strategi: Afvent udviklingen.

Swedish Match har været i en faldende tendens siden maj, hvor aktien blev handlet i niveauet 480 mod den nuværende kurs 380. Signalmodellen Bollinger har været i salg siden maj og nu handles aktien i niveauet 380.

Swedish Match på ugebasis.

Der er en faldende tendens i Momentum og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 430 som en modstandslinie. Nærmeste støtteniveau er ved 340, mens nærmeste modstandsniveau er ved 420 og herefter i niveauet 460. Aktien tages med på kandidatbænken.

Det ser presset ud i Tyskland.

Frankfurt Dax 30 ser ikke rask ud, idet Momentums fald og de glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt oppefra. Samtidig er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen.
Kursen skal over 12.400, før der bliver etableret et købssignal.
Strategi: Ændret til salg.

 

Teknisk kommentar til  2 aktier 
De 2 aktier er Coloplast samt Lundbeck.
Coloplast holder fast i den stigende tendens, der blev etableret ved årsskiftet, hvor aktien blev handlet i niveauet 580-600 og nu handles aktien i niveauet 800. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 780 og det lange glidende gennemsnit er i niveauet 740 på ugebasis. Den stigende tendens betyder ligeledes, at Bollingerkanalen har været i køb siden februar.

Coloplast holder fast i den stigende tendens.

Bollingerkanalens nedre støttelinie er i niveauet 760. Momentum på ugebasis holder fast i den stigende tendens.

Lundbeck bevæger sig vandret i niveau 260-300 og bevægelsen betyder, at signalet er skiftet flere gange mellem køb og salg på ugebasis i Bollingerkanalen.

Lundeck ser interessant ud.

Det lange glidende gennemsnit ligger nu over kursgrafen i niveauet 275 som en modstandslinie. Det korte glidende gennemsnit og kursgrafen ligger side om side på ugebasis. Momentum har etableret en bundformation og holder fast i den stigende tendens, hvilket giver en positiv indikation i aktien.
Nærmeste modstandsniveau er 300, mens nærmeste støtteniveau er ved 350. Aktien tages med på kandidatbænken.

Guldet har fået fart på
Guldet holder fast i den stigende tendens og har ramt niveauet 1500. Signalmodellerne er i køb på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 1440, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1550.

SEK/DKK: Har tabt hastighed og handles nede i niveauet 69,4 og nærmer sig dermed en test af bunden fra begyndelsen af maj, hvor niveauet 68,89 blev testet.

EUR/USD: holder fast i den faldende tendens og har ramt niveauet 1,12. Nærmeste modstandsniveau er ved 1,134.

Metalmarkedet: Metallerne er igen blevet ramt af handelskrigens udvikling. Kobber er faldet tilbage til støtteniveauet for juni 2017. Der er ligeledes en faldende tendens i aluminium, mens bly bevæger sig vandret. Det er kun nikkel, som fortsætter med at stige. Tin og zink falder.

Landbrugsmarkedet: Priserne er generelt faldet tilbage, da meget indikerer, at høsten bliver væsenligt bedre end sidste års høst, hvilket er med til at presse priserne. Det er kun kaffe, som stiger sammen med mælkepriserne.

Brent Spot er i en faldende tendens og handles i øjeblikket i niveauet 58,06 og dermed holder olien fast i den faldende tendens. Nærmeste bund er ved 52,77 og er fra december.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.